Flygtider - [April] - [Maj] - [Juni] - [Juli] - [Augusti] - [September]

Dessa sidor listar de vanligast förekommande arterna samt vilken tid på året de visar sig första gången.
Månaden har indelats i tre dekader, I, II, III vilket motsvarar följande dagar i månaden; 1-10, 11-20, 21-31.

OKTOBER