Mars - April

Här följer några av de vanligaste nattfjärilarna jag haft på tomten i mars och april månad.
Histogrammen från artportlen visar fjärilens fynd över året i hela landskapet Västmanland. Foto: SL = Sven Larsson.


[BILDÖVERSIKT]

Lingonplattfly, Conistra vaccinii.
Arten varierar mycket i utseende. Flygtid från slutet av mars efter övervintring samt från slutet av september. Kommer till ljus och framför allt bete.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Trefläckigt vågfly, Eupsilia transversa.
Typisk karaktär är framvingens tre njurfläckar. En stor i vitt, gult eller rött och två små i samma färg. Kommer till ljus och framför allt bete.
[Foto, SL] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Björkgulhornspinnare, Achlya flavicornis.
Arten förekommer allmänt i hela landet. Kommer till ljus.
[Foto, SL] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Vårtaggfly, Brachionycha nubeculosa.
Övervintrar som puppa. Kommer till ljus.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Större sälgfly, Orthosia incerta.
Mycket stor färgvariation. Imago kommer till ljus och bete.
[Foto, SL] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Gotiskt sälgfly, Orthosia gothica.
På de flesta biotoper med lövträd eller buskar. Kommer till ljus och bete.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Lurvig vintermätare, Lycia hirtaria.
Hanen kan tas på ljus. Övervintrar som puppa.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Asplobmätare, Trichopteryx carpinata.
Övervintrar som puppa i jorden. Kommer till ljus.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Vitgördlad lavmätare, Cleora cinctaria.
Kommer till ljus. Kan skrämmas upp dagtid.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]

Dubbelvågig lavmätare, Ectropis crepuscularia.
Larven lever på olika lövträd. Övervintrar som puppa i jorden.
[Foto] - [Histogram] - [Lepidoptera]