Nattflyn mars-april
Lingonplattfly, vaccinii

Trefläckigt vågfly, transversa

Björkgulhornspinnare, flavicornis

Vårtaggfly, nubeculosa

Större sälgfly, incerta

Gotiskt sälgfly, gothica

Lurvig vintermätare, hirtaria

Asplobmätare, carpinata

Vitgördlad malmätare, cinctaria

Dubbelvågig malmätare, crepuscularia