Litteratur

Här listas några av de bästa böckerna i ämnet.

2011 kom för första gången en svensk volym som inte bara presenterar samtliga drygt 1000 svenska storfjärilar. Här presenteras även bilder över samtliga arter både i naturlig viloställning som den mer traditionella som preparerade fjärilar på färgtavlor.

Dessutom:

Peder Skous klassiska "Nordens Ugler" har länge varit slutsåld och mycket svår att finna antikvariskt men kom 2009 i ett välkommet nytryck. Peder Skous "Nordens Målere" omfattar Nordens samtliga mätare. De tre brittiska böckerna tar upp de flesta av de arter som kan ses i Sverige med undantag av de allra nordligaste och detta är något man måste ta hänsyn till vid val av bok om man måste begränsa sig.

Norges Sommerfugler som kom 2009 är en utmärkt bok med mycket tydliga illustrationer. Boken behandlar 958 arter som avbildas på 163 färgplanscher. Skinners bok är en annan mycket trevlig bok med vackra planscher i utmärkt tryck. Denna bok visar fjärilarna uppspända i likhet med Peder Skous två böcker. I dag när många "fjärilsskådare" nöjer sig med att dokumentera fjärilarna fotografiskt i stället för att spännas och samlas i lådor kan jag för nybörjaren rekommendera "Concise Guide to the Moths" med Richard Lewingtons utmärkta illustrationer. Här avbildas fjärilarna som de ser ut när man ser dom i fält. Denna bok kan beställas hos Adlibris.


Övrig fjärilslitteratur med anknytning till Örebro län