Introduktion

De flesta arterna är enbart skymnings- eller nattflygande men flera arter flyger även på dagen eller kan skrämmas upp på dagen när de vilar i bl.a markvegetationen. De dras till ljus och särskilt till kvicksilverlampor med sina kortvågiga vågor (se metodik). Vanliga husknutlampor duger dock mycket bra. Regelbunda kontroller kvällar och morgnar på väggen i anslutning till huslampan kan löna sig. Det var till exempel vid utebelysningen den 25 augusti 2007 som jag hittade en mindre taggmätare, efformata vilket var förstafynd för landskapet och dessutom långt från dess tidigare kända utbredningsområde.

Att använda sig av bete är också en metod som fungerar utmärkt för många arter. En liten duk indränkt med rödvin och socker hängdes upp i mitt äppelträd första gången i början av juli år 2007. Här en bild från den 13.7 2007 och som visar framför allt flera allmänna bandflyn, pronuba.

De två största huvudgrupperna av nattfjärilar är nattflyn och mätare. Hit räknas även de flesta spinnare och svärmare. Att bestämma en nattfjäril till rätt grupp, för att sedan söka sig vidare till rätt familj är något som i början ibland kan vara lite knepigt, Men övning ger färdighet och stor hjälp har man med dagens utmärkta bestämningslitteratur samt inte minst internet.

Lägg in dina fynd på artportalen, gärna med ett foto för att din observation ska kunna bedömas och godkännas. För ovanliga fynd och inte minst nya fynd för landskapet krävs att fjärilen ska finnas bevarad, helst uppspänd så alla karaktärer som vingundersidor etc. ska kunna studeras.