KUNGSFISKARE - TRASTFÅGLAR
[ Startsida ] [ Lommar - Änder ] [ Rovfåglar ] [ Hönsfåglar - Labbar ]
[ Måsfåglar - Ugglor ] [ Sångare - Fältsparvar ] [ Övriga arter ]

Kungsfiskare (Alcedo atthis)

 1. Staffan Ullström. Colorant-Chromatics Group. 14333.
 2. Ingrid Huber-Ring. (Kungsfiskare och bäver.) Jennyfonden. [1989]
 3. Ingrid Huber-Ring. (Kungsfiskare med fisk i näbben.) Jennyfonden. [1990]
 4. Gunnar "Gebbe" Björkman. "Kungsfiskare." ÖLOF. A5. [1993]
 5. Gunnar "Gebbe" Björkman. "Kungsfiskare." Vinterfåglar. Atelje´ Gebbe. [1993]
 6. Thomas Johnsson. Rökeån i Vedema strövområde. GBF. Sv/v. Blank baksida. [1995*]
 7. Stefan Hansson. VänerMedia Handels AB. WWF. [1996]
 8. Leif Liljeblad. "Kungsfiskare." A5. [1996]
 9. Gerd Thimrén. "Kungsfiskare." Förlag Videviks Foto [2000]
 10. Malin Ingvar-Nilsson. "Kungsfiskare." Hovranstiftelsen. [2001]
 11. Staffan Ullström. "Kungsfiskare, Almbro, Närke." Frövi Fågelklubb. 15/2003. [2003]
 12. Dan Karlsson. Sv/v. A5. [2004]
 13. Gebbe Björkman. Kungsfiskare. Ateljé Gebbe. [2006]
 14. Karl Mårtens. Kungsfiskare. A5. Adresslinjer saknas. [2013*]
 15. Lars Fredholm. Signerat kort tryckt på akvarellpapper. [2014].

Biätare (Merops apiaster)

 1. Peter Nilsson. A5. [2016]

Härfågel (Upupa epops)

 1. Stefan Gustafsson. Härfågel. Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]

Göktyta (Jynx torquilla)

 1. J-E Westlund. Holkkort. Hedemora Orn. Förening. A5. [1984]
 2. Lars Klinting. "HACKSPETTAR." K. Hjelm Förlag AB. [2001]

Gråspett (Picus canus)

 1. Martin Holmer. "Aspen." Skogsvårdsstyrelsen. Nr 2001. [1995]
 2. Bo Lundwall. Gråspetten. Skogsstyrelsen. [2007]

Gröngöling (Picus viridus)

 1. Staffan Ullström. 13363. Privat. [1983]
 2. Tore Plahn. "Gröngölingar." 140x195 mm. [1996]
 3. Titti Gnosspelius. "Vad är du för en gröngöling?" WWF. Pandaförsäljningen. God Jul ... A5. [2001]

Spillkråka (Dryocopus martius)

 1. Olof Gylling. Repr. efter målning ... Nordens fåglar. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Brefkort. 142x92 mm. Sv/v.
 2. Staffan Ullström. Vernissagekort. Mollbrinks konst i Uppsala. Sv/v. A5. [1979]
 3. Bror Ingemar Fröberg. "Spillkråka." Oljemålning. Gotlands Konstförening. 18682. [1988]
 4. Carina Länk. Biologiska Museet. 120x170 mm. [1993]
 5. Staffan Ullström. Privat. [1996]
 6. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]

Större hackspett (Dendrocopos major)

 1. Björn Gidstam. Större hackspett. Svenska Naturskyddsföreningen. [1974]
 2. Staffan Ullström. Större hackspett. Sveriges Ornitologiska Föreningen. Medlemsavgift.... [1979]
 3. Staffan Ullström. "De fyra frimärkena ur häftet "Julpost" 1984." Sveriges Orn. Föreningen. Postens Tryckeri. [1984]
 4. Rune Wenliden. "Hackspetten och tomten." Trollenäs Slott. [1987]
 5. Ingrid Huber-Ring. Jennyfonden. (Stående format). [1988]
 6. Ingrid Huber-Ring. Jennyfonden. (Liggande format). [1989]
 7. Mikael Bergqvist. Tunnt ppr. [1995*]
 8. Björn von Rosen. Vernissagekort. Galleri Kavaletten. 100x190 mm. [1996]
 9. Staffan Ullström. Upplands Vykortsförening. God Jul.... [1997]
 10. Birgitta Berglund. A5. [2003]
 11. Stefan Gustafsson. Akvarell-almanacka 2009. Vernissagekort "Öppen Atelje 19 oktober ....." Tunnt ppr. A5. [2008]
 12. Bo Lundwall. Större hackspett. A5. [2008]
 13. Jony Eriksson. Format: 21 x 9,5 cm. - Baksidan. [2015]

Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos)

 1. Matsåke Bergström. "Faunavård i skogsbruket." SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 2. Karin Liljefors. Norduppländska fåglar 1. Norduppl. Orn. Förening. Sv/v. [1984]
 3. Staffan Ullström. Den vitryggiga hackspetten är... Naturskyddsföreningen. God Jul... [1991]
 4. Cai Selander & Carin Sverenius. Vitryggig hacksptett och Myskmåra. Brevkort "Levande natur". Lewén Förlags AB. WWF. [1992]
 5. Bo Lundwall. Vitryggiga hackspetten. Skogsstyrelsen. [2007]

Mindre hackspett (Dendrocopos minor)

 1. Lars Johansson. Kvismarfåglar. Kvismare fågelstation. Sv/v. [1982]
 2. Johan Stenlund. "Mindre hackspett." Upplands Orn. Förening. Sv/v. 150x110 mm. [1984]
 3. Gunnar Brusewitz. Mindre hackspett. Naturbild. [1991]
 4. Matsåke Bergström. "Mindre hackspett." 5292 - Reklamhuset Piteå. 140x210 mm. [1992]
 5. Alf Forsblom. "Mindre hackspett." Järvsö Naturvårdsbild. Sv/v. [1998]
 6. Rune I Johansson. Hjärt och Lungsjukas Riksförbund. God Jul... [1998]

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)

 1. Olof Gylling. Repr. efter målning ... Nordens fåglar. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Brefkort. 142x92 mm. Sv/v.
 2. Peter Nilsson. "Tretåig hackspett." St. Fjäderägg -okt -85. A5. Sv/v. [1986]
 3. Matsåke Bergström. "Tretåig hackspett." Galleri Piteå. A5. [1993]
 4. Jonas Lundin. Aktiv Naturvård. Korrespondenskort. Dalarnas Ornitologiska förening. [1993]
 5. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]

Sånglärka (Alauda arvensis)

 1. Dag Peterson. "Sånglärka." Wildlife Art. Prod. [1985]
 2. Lars Jonsson. "Sånglärkeunge och gul vårfingerört." Detalj ur boken "En dag i maj". Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 3. Lars Jonsson. Sånglärka och Göknycklar. Museum Lars Jonsson. A5. [2007]
 4. Peter Nilsson. Sånglärka. Format: 18 x 18 cm. [2015]

Ladusvala (Hirundo rustica)

 1. Gunnar Björkman. "Ladusvalor." SOF. 4964. [1982]
 2. Göta Berglund. Sv/v. [1984?]
 3. Matsåke Bergström. "Gunnar i slåttern." Piteå Museums förlag. [1990]
 4. Aino Falck. Ladusvala. [1995]
 5. Staffan Ullström. HALLVIGS. [1996]
 6. Staffan Ullström. Ladusvala i vassen. A5. [2002]

Trädpiplärka (Anthus trivialis)

 1. Lasse Åberg. "Pip-lärka." När man för .... Landstinget Västernorrland. PARTNERS UMEÅ. A5. [1988]
 2. Lasse Åberg. "Pip-lärka." Riksförbundet mot Astma. A5. (Samma motiv som ovan men med bladet från en spik-klubba i näbben). [1992]

Ängspiplärka (Anthus pratensis)

 1. Lars Jonsson. "Ängspiplärka på sommaräng." Gotlands Orn. Förening. A5. Utan adresslinjer. [1990]
 2. Anders Forsling. Ängspiplärkeunge. Utan adresslinjer. A5.

Forsärla (Motacilla cinerea)

 1. Gunnar Brusewitz. "Fiskevård Mörrumsån." Domänverket. [1987]

Gulärla (Motacilla flava)

 1. Göran Löfwing. "Gulärlan" Löfwings Ateljé och Konstcafé, Hornborga. [2012]

Sädesärla (Motacilla alba)

 1. Elsa Beskow. "Blomsterboda." Stiftelsen Birkagården. 90x140 mm.
 2. Lars Jonsson. "Sädesärla invid strandmålla." Naturbild. 8404. [1984]
 3. Roland Jonsson. "Sädesärlor." Eskil Holm Gallery. 4846-3.
 4. Staffan Ullström. Gallerie Greven. Vernissagekort. A5. Sv/v. [1987]
 5. Tage Fridén. "Sädesärlor." [1989]
 6. Staffan Ullström. Privat [1992]
 7. Per Smitterberg. "Sädesärla." Snabba Tryck AB. A5. [1993]
 8. Bo Lundwall. Sädesärla/Wagtail. CardiA. BL 504. A5. [1994]
 9. Dag Peterson. "Sädesärla med ungar." Sydved. Rivkanter. 160x112 mm. [1994]
 10. Greger Johansson. "Sädesärla." Naturbild. [1995]
 11. Gunnar "Gebbe" Björkman. Atelje´ Gebbe. [1995]
 12. Lars Jonsson. "Nära mark." "Utställningen...Örebro Slott". A5. [1997]
 13. Staffan Ullström. Brevkort. Blank baksida. Lewéns Förlags AB. WWF-logo. 87308. 112x155 mm. [1998]
 14. Göran Löfwing. "Bo [Sädesärla]." A5. [1999]
 15. C.L. Ulf Andersson Konstförlag AB. Glad Påsk.
 16. Lars Klinting. Sädesärla, Rödhake, Lövsångare, Kungsfågel, Pilfink, Gråsparrv. K Hjelm Förlag AB. [2001]
 17. Tore Plahn. Olja på duk. 180 x 130 mm. [2002]
 18. Sten Kärvinge. Södertälje Konsthandel & Galleri. 210x160 mm. [2002]
 19. Göran Boström. "Sädesärlor på vedbacken." A5. [2003]
 20. Helny Olsson. "Sädesärla." A5. [2005*]
 21. Gebbe Björkman. "Sädesärla". Ateljé Gebbe. [2004]
 22. Ingemar Nyström. Sädesärla på sten 164 x 122 mm. Tunnt ppr. [2005]
 23. Stefan Gustafsson. Utan adresslinjer. 170 x 130 mm. Tunnt ppr. [2007]
 24. Mikael Sunnerstrand. [2007 och 2009]
 25. Nicke Helldorff. Ärlor. [2009]
 26. Martin Holmer. Sädesärla. Illustratorcentrum.
 27. Leif Holgersson. Fiskartorpet, Bokenäs.

Sidensvans (Bombycilla garrulus)

 1. Harald Wiberg. "Sidensvans." Eskil Holm. 75-7413/7.
 2. Björn Gidstam. "Sidensvansar." Till förmån för Sveriges Naturvårdsfond. SNF. [1972]
 3. Gunnar Brusewitz. "Sidensvansar." Naturbild. 1060/1. [1974]
 4. Gunnar Brusewitz. Sidensvans. Naturbild. 31-1033.
 5. Rune Markström. "Sidensvansar." Individuell Människohjälp. Sv/v. [1980]
 6. Göran Lindh. "Sidensvans." Ljungby Fågelklubb. [1984]
 7. Bo Mörnerud. Sidensvans. Kvismare fågelstation. 155x111 mm [1986]
 8. Nils Tirén. "Skolplansch Sidensvans Domherre." Örebro läns Museum. 150x110 mm. [1989]
 9. Greger Johansson. "Sidensvansar, Borenshult." Vernissagekort. Galleri Lilja. A4. [1989]
 10. Lars Jonsson. Sidensvansar. Konst & Hantverkshuset, Sanda. [1990]
 11. Aslaug Sköld. "Rönnbärsfrukost." 160x210 mm. [1990]
 12. Gunnar Johnsson. "Sidensvansar." God Jul... Nya Tryckkammaren. [1990]
 13. Staffan Ullström. Privat. [1991]
 14. Malin Ingvar-Nilsson. "Sidensvans." Stentryck. Förlaget Ulva. Carla. A5. [1991]
 15. Lars Jonsson. "Samstämda." Utan adresslinjer. 148x188 mm. [1992]
 16. Viktor Olsson, "Sidensvans." E. Danielsson AB. God Jul ... 21656. [1992*]
 17. Tage Wahlberg. "Sidensvans." Ur boken "Kunskapen om fåglar". EKO. A5. [1993]
 18. Gunnar "Gebbe" Björkman. "Sidensvans, Vinterfåglar." Ateljé Gebbe. [1993]
 19. Gunnar Hansson. "Sidensvansar." 127x152 mm. [1994]
 20. Liselotte Sjöblom. God Jul... Backemarks 65.180
 21. Roland Jonsson. "Sidensvans i fjällbjörk." Mollbrinks Konst AB. A5. [1995]
 22. Lars Mattsson, "Sidensvansar på rönnbärsklasar." Ateljé Grythyttan. [1995*]
 23. Staffan Ullström. "Sidensvans." Lewéns Förlags AB. [1996]
 24. Stefan Hansson. VänerMedia Handels AB. WWF. [1996]
 25. Matsåke Bergström. Blank baksida. 200x145 mm. [1997]
 26. Mats Gärling. [1998]
 27. Gunnar Brusewitz. "Utsikt från Tunåsen..." Upplands Vykortsförening. [1999]
 28. Dan Zetterström. "Sidensvans." A5. [1999]
 29. Göran Dalhov. "Sidensvans." Brevkort. Blank baksida. 155x112 mm. [2000]
 30. Morgan Johansson. "Sidensvans." A5. [2002]
 31. Hans Larsson. "Sidensvans." BTJ Tryck AB, Lund 0250. 180 x 130 mm. [2002]
 32. Peter Nilsson. Sidensvans. A5. Kalmarsund Tryck AB. [2003]
 33. Leif Holmqvist. God Jul ..... A6. Röd text. Konstnär: ...[2004]
 34. Lars Jonsson. Sidensvans i nypon. Museum Lars Jonsson. God Jul .... A5. [2006]
 35. Bo Lundwall. Sidensvansar i enbuske. A5. [2006]
 36. Leif Holmqvist. God Jul ... Original: [2005*]
 37. Stefan Gustasson. Vernissagekort, Jubileumsutställning 20 år. 15 x 15 cm. [2010]
 38. Staffan Ullström. Sidensvans. Frövi Fågelklubb. Tilltryck God Jul .... [2013]
 39. Måns Hjernquist. "Tillfällig uppenbarlse". Sidensvansar i Sproge. Adresslinjer saknas. A5. [2013]
 40. Lars Fredholm. Signerat kort tryckt på akvarellpapper. [2014].
 41. Greger Johansson. Sidensvans. A5. [2016].

Strömstare (Cinclus cinclus)

 1. Gunnar Brusewitz. "Strömstare." Till förmån för Sveriges Naturvårdsfond. SNF. [1969]
 2. Gunnar Brusewitz. "Röbacka." Svenska Scoutförbundet. God Jul... [1979]
 3. Gunnar Brusewitz. "Gysinge." Svenska Scoutförbundet. God Jul... [1979]
 4. Staffan Brattström. "Strömstare." Kronobergs Orn. Förening. [1983]
 5. Annika Blom. "Strömstare vid Forsakar." Härlövs IF. God Jul... [1984]
 6. Hasse Jansson. "Strömstare vid Skedvi-ån." Frövi Fågelklubb. 9/1988. [1988]
 7. Anders Forsling. [1988]
 8. Ingrid Huber-Ring. Jennykort. [1989]
 9. Allan Andersson. "Strömstare." Tuschteckning. [1989]
 10. Rolf Smedman. Vernissagekort. Galleri Lilja. 250x210 mm. [1991]
 11. Gunnar "Gebbe" Björkman. "Strömstare, Vinterfåglar." Ateljé Gebbe. [1993]
 12. Leif Holmqvist. Strömstare och tomte. K&B-93. FUB. [1993]
 13. Rolf Svensson. "Strömstare vid Kvarnbäcken." ARTSAM AB. God Jul...
 14. Rune I. Johansson. Hjärt & Lungsjukas Riksförbund (Röd text). Med 2 rivkanter. God Jul... [1996]
 15. Sten Kärvinge. "Strömstare." Ur boken "Hysons kalendarium." 187x123 mm. [1996]
 16. Lennart Sand. "Strömstare." 195x140 mm. [1998]
 17. Sture Bergsten. "Strömstare. Karaktärsfågel i Viskan...." Fristads Naturskyddsförening. Sv/v.
 18. Dan Zetterström. "Strömstare." 210x130 mm. Blank baksida. [1999]
 19. Tore Plahn. Olja på duk. 130 x 180 mm. [2002]
 20. Staffan Ullström. "Strömstare vid Krogstugan." Frövi Fågelklubb. 17/2003. [2003]
 21. Göran Boström. "Strömstare vid bäverdamm". A5. [2003]
 22. Erik Marcusson. Galleri Dalhem. A5. [2008]
 23. Katarina Olkkola. Strömstaren. Fagersta-Västanfors Hembygdsgård. A5. [2011

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)

 1. Ulf Carleson. "Gärdsmyg." Sv/v.
 2. Rune Wenliden. "Gärdsmyg." Trollenäs Slott. [1987]

Rödhake (Erithacus rubecula)

 1. Harald Wiberg. Rödhake. Eskil Holm. 75-7413/5.
 2. Harald Wiberg. "Rödhakebo."Pictura Graphica AB. Sv/v. [1976]
 3. Jonas Lundin. Rödhake. Sveriges Orn. Förening. 4/81. [1981]
 4. Gunnar Pettersson. Beställningskort. Ny Falsterbolitografi. [1983]
 5. Staffan Ullström. Rödhake. Upplands Orn. Förening. [1987]
 6. Ingrid Huber-Ring. Jennykort. [1987]
 7. Gunnar Brusewitz. Rödhake. Naturbild.
 8. Aino Falck. "Rödhake." [1991]
 9. Hag Hans Engstedt. Scandekor. VKX94-8. God Jul... [1994]
 10. Aino Falck. "Rödhake bland fjolårslöv." [1995]
 11. Gunnar "Gebbe" Björkman. "Rödhake." Ateljé Gebbe. [1993]
 12. Magnus Welander. A5. [1994]
 13. Olle Eriksson. "Glasklara droppar...." Olles Droppkort. Ulf Anderssons Konstförlag. Ingår i almanacka 1996. Med rivkant. [1995]
 14. Erika Augustsson. Riksorg. för ett drogfritt Sverige. God Jul.... [1995]
 15. Rune I. Johansson. Hjärt & Lungsjukas Riksförbund (Röd text). Med 2 rivkanter. God Jul... [1996]
 16. Thord Magnusson. "Rödhake." A5. [1996]
 17. Göran Boström. "Rödhake." Förlaget Ulva. Carla. A5. [1997]
 18. Gunnar Gebbe Björkman. Rödhake bland blåsippor. Ateljé Gebbe. [1997]
 19. Aino Falck. "Rödhake." [1998]
 20. Peter Larsson. Rödhake. Arkivbild. 101. [1998]
 21. Harald Wiberg. Rödhake Konstgården, Redberga. A5. [1998]
 22. Peter Larsson. 150x180 mm. Sv/v.
 23. Staffan Ullström. "Rödhake." A5. [1998]
 24. Ann-Louise Bäckström. "Rödhake." Team Art of Scandinavia. A5.
 25. Christer Andersson. "Rödhake." Hallstahammars Naturskyddsförening. A5. [2001]
 26. Tore Plahn. Olja på duk. 130 x 180 mm. [2002]
 27. Gebbe Björkman. Rödhake. Ateljé Gebbe. [2004]
 28. Göran Löfwing. "Rödhaken." [2005]
 29. Hans Larsson. Rödhake. Grahns Tryckeri. 130 x 180 mm. [2005]
 30. Staffan Ullström. Rödhake. Privat. [2006]
 31. Stefan Gustafsson. Utan adresslinjer. Tunnt ppr. 120 x 170 mm. [2007]
 32. Lars Jonsson. Rödhake och Rödstjärt. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 33. Sten Kärvinge. Rödhake. A5. [2010]
 34. Bo Lundwall. Rödhake. A5 . [2011]
 35. Peter Nilsson. Rödhake. A5. [2012]
 36. Göran Löfwing. "Robin." Löfwings Ateljé och Konstcafé, Hornborga. [2012]
 37. Lars Fredholm. Signerat kort tryckt på akvarellpapper. [2014].
 38. Peter Nilsson. Rödhake. Format: 18 x 18 cm. [2015]
 39. Magnus Larsson. A5. [2015]
 40. Magnus Larsson. A5. [2015]
 41. Peter Nilsson. Rödhake. A5. [2016]

Näktergal (Luscinia luscinia)

 1. Anders Österling. Malmö Festivalen. [1985]
 2. Gunnar Brusewitz. "Ölands landskapsdjur." Dekalkort. Svenskt Papper AB. [1989]
 3. Anders Österling. Malmö Festivalen. En oförglömlig hälsning... 128x180 mm. [1993]
 4. Anders Österling. Malmö Festivalen. 128x180 mm. [1994]
 5. Stefan Hansson. "Svenska landskapsdjur..." Sveriges Dövas Riksförbund. [1994]
 6. Ingvar Björk. "Näktergal (Ölands landskapsdjur)." Hjelm Förlag AB. [1995]
 7. Måns Sjöberg. Vern.kort. Galleri Tio. Sv/v. A5. [1995]
 8. Barbro Wistrand. Motiv av Ölands landskapsdjur, Näktergalen. Porslinsmålning ....Ölandstryckarna 5581.
 9. Lars Klinting. "TRASTAR." Koltrast, Näktergal, Rödstjärt, Björktrast. K Hjelm Förlag AB. [2001]
 10. Jerker Eriksson. Öland, Näktergal ... Ingår i Offasons spelkortserie "Sveriges landskapsvapen, djur och blommor." 105 x 165 mm. [2003]

Blåhake (Luscinia svecica)

 1. Fredrixon, Billy. Det är något bortom bergen.
 2. Anders Pettersson (osignerad). Flerbildskort (även bergand, salskrake, fjällvråk, trana, orre, tjäder, dalripa, ljungpipare, enkelbeckasin, brushane lappuggla och bergfink). Sorsele kommun. A5. [1989]
 3. Ingrid Huber-Ring. Jennykort. [1990]
 4. Leif Liljeblad. Norrlands näktergal... ..fjellnäs-vänner.. A5. [2003]
 5. BLASIUS. "Blåhake." Nyheternas Tryckeri Umeå. 170x115 mm. [2003]

Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)

 1. Harald Wiberg. Rödstjärt i blommande körsbär. Pictura Graphica. Sv/v. [1976]
 2. J-E Westlund. Holkkort. Hedemora Orn. Förening. A5. [1984]
 3. Lars Jonsson. "Rödstjärt och nypon." Utan adresslinjer. 110x145 mm. [1992]

Buskskvätta (Saxicola rubetra)

 1. Bill Zetterström. Buskskvätta. Frövi Fågelklubb. Nya Tryckkammaren. 12/1990. [1990]
 2. Leif Liljeblad. "I midsommartid". Flerbildskort. Vernissagekort. Galleri Lilja. A4. [2003]
 3. Hampus Lejon. Vernissagekort Borregården. 100 x 150 mm. Adresslinjer saknas. [2004]
 4. Hans Larsson. 210 x 150 mm. [2007]
 5. Malin Axelsson. "Buskskvätta." 150 x1 07 mm. [2007]
 6. Lars Jonsson. Buskskvätta i slån. Museum Lars Jonsson. [2009]

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata)

 • Gunnar "Gebbe" Björkman. Svarthakad buskskvätta på kungsljus. Ateljé Gebbe. [1993]

  Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)

  1. Lars Jonsson. "Ung stenskvätta och blåeld." Märstatryck. [1985]
  2. Ulf Sackerud. "Stenskvätta." St. Fjäderägg -okt -85. A5. Sv/v. [1985]
  3. Roland Jonsson. "Stenskvätta." Malm Producent AB. A5. [1987]
  4. Per Smitterberg. Immenco. 8048. [1989]
  5. Staffan Ullström. Stenskvättepar. ..Rosenbergs Minnesfond. A5. [1993]
   • Variant: Vernissage Gröna Paletten [1993]
  6. Siv Zetterqvist. "Stenskvätta." Brevkort. Blank baksida. 155x112 mm. [2000]
  7. Hans Larsson. "Stenskvätta". 15x15 cm. [2004]
  8. Göran Löfwing. "Stenskvättan." Löfwings Ateljé och Konstcafé. A5. [2011]

  Guldtrast (Zoothera sauma)

  Ringtrast (Turdus torquatus)

  1. Torgny. Sv/v.
  2. Gunnar Gebbe Björkman. "Ringtrastar" Ateljé Björkman. [1989]

  Koltrast (Turdus merula)

  1. Harald Wiberg. Eskil Holm. 75-7442-1.
  2. Rune Markström. "Koltrast." Individuell Människohjälp. Sv/v. [1977?]
  3. Rune Markström. "Ung koltrast." Individuell Människohjälp. Sv/v. [1977?]
  4. Lennart Helje. "Koltrasten på Skinnarviksberget." Pictura Graphica. [1979]
  5. Gunnar Brusewitz. (Galleri Astley. Uttersberg)
   • Variant: A5-format
  6. Jurgen af Rolén. "Ensam." Omslag till Vår Fågelvärl 1982:5. SOF. 168x236 mm. [1983]
  7. Ingrid Huber-Ring. Jennykort. [1985]
  8. Per Smitterberg. "Koltrast." Lavering. Snabba Tryck, Visby. [1986]
  9. Harald Wiberg. "Koltrast." (Från handkolorerad....) A5. [1985]
   • Variant 1: Tilltryck Jubileumsutställning. (Från handkolorerad....) Galleri Z. [1985]
   • Variant 2: Tryck Dixi...Falköping [1987]
   • Variant 3: Välkommen till konstutställning...Stenhamra Centrum... [1989]
   • Variant 4: Tilltryck Julutställning. (Efter handkolorerad....) Galleri Z. [1990, 1992, 1993]
  10. Hasse Jansson. Koltrast. Frövi Fågelklubb. 2/1986 [1986]
  11. Åke Aronson. "Vinterfåglar." (Nötskrika, nötväcka, domherre, koltrast, gulsparv, grönfink, talltita, talgoxe, blåmes, gråsparv (hane och hona), pilfink). Sveriges Orn. Förening. A5. [1986]
  12. Kenneth Rosén. "Fin á l´assasinat. (Fransk text)." Fotostat på vanligt papper. 200x140 mm. [1988]
  13. Göran Boström. Högtryck i Nälden AB. [1988]
  14. Staffan Ullström. Privat. [1989]
   • Variant: The Colorant-Chromatics. Merry Christmas...
   • Variant: Frohe Weinachten ...
  15. Kaj Beckman. "Ur Måns och Mari om vintern." Läseleket... LB 105. [1989]
  16. Gunnar Brusewitz. Koltrast. Naturskyddsföreningen. 180x129 mm. [1992]
  17. Gunnar Gebbe Björkman. Koltrast. Vinterfåglar. Ateljé Gebbe. [1993]
  18. Lennart Helje. Koltrastar och tomte. Scandekor. VKX94-3. [1995*]
  19. Lars Jonsson. "Koltrast." Naturskyddsföreningen. God Jul... 180x129 mm. [1995]
  20. Staffan Ullström. Koltrast. Lewéns Förlags AB. [1996]
  21. Maj Fagerberg. Månadsbild från KFUK-KFUM scouternas almanacka 1997. 110x160 mm. [1996]
  22. Lena Andersson. Linneas Årsbok. September. K. Hjelm Förlag AB. 16210.
  23. Bertil Warnholf. Edition Lars Bohman/Grafiktryckarna AB. 169x145 mm.
  24. Göran Löfwing. "Vinterkväll med koltrastar." 9711. A5. [1997]
  25. Mikael Bergqvist. Tunnt ppr. [1999*]
  26. Lars Jonsson. "Oktober." Waldemarsudde. A5. [2002]
  27. Lennart Helje. "Tomte med äpplen". bromma kortförlag. [2002]
  28. Staffan Ullström. Koltrast. Maxikort Posten Åland [2003]
  29. Lars Jonsson. "Koltrasthona och nypon." Museum Lars Jonsson, ... [2004]
  30. Timo Horne. Koltrastar. [2009] - [Variant: Format: 174 x 120 mm]
  31. Timo Horne. Koltrast. [2009]
  32. Gebbe Björkman. "Koltrast". Ateljé Gebbe [2010]
  33. Lars Jonsson. Vintertrast. Museum Lars Jonsson. [2011]
  34. Lars Jonsson. "Höstfrost". Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
  35. Timo Horne. Koltrastar. [2010]
  36. Timo Horne. Koltrastar. [2010]
  37. Timo Horne. Koltrastar. [2010]
  38. Timo Horne. Koltrastar. [2010]
  39. Lars Jonsson. Koltrasthane i äppelträd. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
   • Variant: Tilltryck God Jul ......
  40. Lars Jonsson. Koltrasthona i nypon. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
   • Variant: Tilltryck God Jul ......
  41. Malin Signahl. Blank baksida.
  42. Staffan Ullström. Koltrast. God Jul .... [2015]

  Björktrast (Turdus pilaris)

  1. Lars Johansson. "Björktrast." Kvismare fågelstation. 155x111 mm. [1986]
  2. Dan Karlsson. Sv/v. [1987]
  3. Lars Jonsson. "Nyutflugen björktrastunge." Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
  4. Staffan Ullström. "Avslutad måltid." A5. [1997]
   • Variant: Vernissage Galleri Z. [1997]
  5. Nils Forshed. "Trastar i äppelträdet." Kvismare fågelstation. [1997]
   • Merry Christmas .... A5. [2004]

  Taltrast (Turdus philomelos)

  1. Roland Jonsson. "Taltrast." Malm Producent AB. A5.
  2. Anders Forsling. "Taltrast." Tryckkammaren AB.
   • Variant: Endast adresslinjer. Privat. [1987]
  3. Harald Wiberg. "Taltrast och vitsippor." Konstgården Redberga. A5. [1995]

  Rödvingetrast (Turdus iliacus)

  1. Göran Boström. Högtryck i Nälden AB. [1988]
  2. Staffan Ullström. HALLVIGS. [1996]
  3. Måns Hjernquist. "Rödvingetrast." Snabba Tryck. A5. [1998]
  4. Peter Nilsson. "Rödvingetrast." A5. [2000]
  5. Gunnar Brusewitz. "Rödvingetrastar i april." Ringsegården. Hallands Nyheter Civiltryckeri. A5. [2003]

  URL: http://birds.nu
  © Copyright 1997-2016, All rights reserved