SKOGSHÖNS - LABBAR
[ Startsida ] [ Lommar - Änder ] [ Rovfåglar ] [ Måsfåglar - Ugglor ]
[ Kungsfiskare - Trastfåglar ] [ Sångare - Fältsparvar ] [ Övriga arter ]

Järpe (Bonasia bonasia)

 1. Lennart Sand. "Skogsfågel." Sv. Jägareförbundet. [1983]
 2. Matsåke Bergström. Gallery 101. Malmö. A5. [1991]
 3. Matsåke Bergström. "Järptupp i Lustgården." A5. [1995]
 4. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]

Dalripa (Lagopus lagopus)

 1. Björn Blomberg. "Ripa". 195 x 122 mm. [1980*]
 2. Göran Boström. "Illustration...ur Kunskap och jakt..". A5. [1994]
 3. Rolf Svensson. "RIPJAKT." A5. [1999]
 4. Mats Gärling. "Ripa". [1999]

Fjällripa (Lagopus mutus)

 1. Olof Gylling. Repr. efter målning. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Brefkort. 142x92 mm. Sv/v.
 2. Hag Hans Engstedt. Scandekor. VKX95-7. God Jul... [1995]
 3. Uli Wieser. 23319. E. Danielsson AB. [1995]
 4. Matsåke Bergström. "Fjällripa och Sibirisk Vallmo." A5. [1995]
 5. Göran Boström. "Fjällripor." A5. [1997]
 6. Lennart Sand. "Ripor." 265x165 mm. [1998]
 7. Lisa Nordfeldt. Riksföreningen Blinda Barns Utveckling (BBU). God Jul ....

Orre (Tetrao tetrix)

 1. Harald Wiberg. "Spelande orrtupp." Pictura Graphica AB. Sv/v. [1976]. 1 variant.
 2. Matsåke Bergström. "ORRSPEL." Sveriges Dövas Riksförbund. [1978]
 3. Cilla Ericson. "Orrarnas sista spelplats?." Miljötidningen. Sv/v. [1978?]
 4. Alvar Holmstedt. "Slagsmål." Ohlsens tryckeri i Orsa AB.
 5. Ulf Carleson. "Orrspel." Sv/v.
 6. Rolf Svensson. "ORRSPEL." Från utställningen...Galleri Smedbyn. 185x183. [1980]
 7. Roy Bladh. Orre och Räv. A5. Blank baksida. [1980*]
 8. Harald Wiberg. I Orrmarkerna. Pictura Graphica AB. 1-306-0. [1981]
 9. Rolf Alkvist. Exempel på natur... Förlag: Alkvist, Runnberget. [1982]
 10. Matsåke Bergström. "Orrar." Faunavård i skogsbruket. SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 11. Staffan Ullström. [1984]
 12. Hasse Jansson. "Betande orrar." Frövi Fågelklubb. 10/1988. [1988]
 13. Thore Gustafsson. "Orrtuppar." Projekt Berguv Småland. God Jul... [1988]
 14. Billy Hellsten. "Orrhöna." Skulptur...utförd i limmad björk. A5. [1988]
 15. Bertil Lindh. "Orrar i frostlandskap." 175x130. [1989]
 16. Rolf Smedman. "Spelorrar.". Vernissage Galleri Lilja 30.9 1990. 250x210. [1989]
 17. Leif Liljeblad. "Spelande orrar." 186x124 mm. [1990]
 18. Rolf Lidberg. Lingontider. Trollrike. NR. 35 [1990*]
 19. Ingvar Bilock. "Orrspel på dammossen." Blank baksida. 197x152. [1992]
 20. Arvid Andersson. "Orrspel." CW Carlssons Tryckeri AB Vänersborg. [1992]
 21. Göran Boström. "Orrtuppar." A5. [1993]
 22. Tage Wahlberg. "Orre." Bokförlaget EKO. A5. [1993]
 23. Alvar Holmstedt. "Orrar på hösten." Ohlsens Tryckeri. [1994*]
 24. Sture Nilsson. "Orrspel." Luleå Alltryck AB. [1996*]
 25. Södergren, Karin. "Orre." Lewéns Förlags AB. 50-22-122. [1999]
 26. Erik Marcusson. "Naturmotiv efter..." Nora Tryckeri AB. [2002]
 27. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 28. Birgitta Berglund. A5. [2003]
 29. Leif Liljeblad. Orrar. Ingår i vykortsalmanacka 2005. 230 x 150 mm. [2004]
 30. Leif Liljeblad. "Orrspel". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2006. [2005]
 31. Stig Jakobsson. Till hushållen. Utställning; Kulls vingård. Tunnt ppr. [2008]
 32. Erik Marcusson. Galleri Dalhem. A5. [2008]
 33. Lennart Sand. Räv med orrtupp. A5.
 34. Erik Marcusson. Skogsbunden. Adresslinjer saknas. A5. [2017]

Tjäder (Tetrao urogallus)

 1. Fingal. Axel Eliassons Konstförlag. [1965*]
 2. Harald Wiberg. Eskil Holm. 75-7442/3. [1975]
 3. Harald Wiberg. Tjäderkull. Pictura Graphica AB. 1-484-5. Sv/v. [1976] 1 variant.
 4. Harald Wiberg. "Tjäder i topp." Pictura Graphica AB. 1-499-3. [1977]
 5. Harald Wiberg. Esselte Grako. 23665-2.
 6. Ulf Carlesson. "Spelande tjädertupp." Sv/v.
 7. Matsåke Bergström. "Till Kristina. Julen 1982." 210x105 mm. Blank baksida.
 8. Jonas Lundin. "Tjäderspel." Dalarnas Orn. Förening. Sv/v. [1983]
 9. Matsåke Bergström. "Bevara tjäderns lekplatser." SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 10. Hasse Jansson. KREA HB, Kolsva. 175x125. Sv/v. [1984*]
 11. Greger Johansson. "Tjädertupp i talltopp." [1985]
 12. Matsåke Bergström. "Topptjäder." SINKLAR. [1985]
 13. Matsåke Bergström. "Speltuppen lyssnar." Sinklarförlaget. A5. Sv/v. [1985]
 14. B-I Liljedahl. "Tjäderskyttar." Sv/v.
 15. Roland Jonsson. "Tjäder." Malm Producent AB. A5.
 16. Matsåke Bergström. Privat. Blank baksida. A5. Sv/v. [1987]
 17. Ingrid Huber-Ring. Jennyfonden. [1987]
 18. Bertil Dahlstrand. "Detaljer från väggmålning..." 152x152 mm. [1987]
 19. Göta Berglund. Sv/v.
 20. Gunnar Brusewitz. "Gästriklands landskapsdjur." Dekalkort. Svenskt Papper AB. [1989]
 21. Valdor Karlsson. Nr 121 efter originalmålning.... Förlag Håkan Eriksson.
 22. Göran Boström. "Tjäderspel." Ur boken Gränsland. A5. [1991]
 23. Arvid Andersson. "Tjäderspel." CW Carlssons Tryckeri AB Vänersborg. [1992]
 24. Matsåke Bergström. "Tjädertupp." Galleri Piteå. A5. [1993]
 25. Rune Wenliden. Galleri Sverige. Småland: Röd lyser stugan...6302. [1994]
 26. Lennart Sand. "Tjäderspel." Malungs Boktryckeri AB. A5. [1994]
 27. Stefan Hansson. "Svenska landskapsdjur..." Sveriges Dövas Riksförbund. [1994]
 28. Ingvar Björk. "Tjäder (Gästriklands landskapsdjur)." Hjelm Förlag AB. 16231. [1995]
 29. Harald Wiberg. "Flygande tjäder vid Axsjön." A5. [1995?]
 30. Hag Hans Engstedt. "Herre på täppan." Vildmarksgalleriet, Ockelbo. A5. [1996]
 31. Stefan Hansson. Vänermedia Handels AB. WWF. [1996]
 32. Mikael Bergqvist. Tunnt ppr. [1996*]
 33. B-I Liljedahl. "Vintertjädrar." ab romi tryck, Ljusdal.
 34. Göran Boström. "Tjäderspel." Förlaget Ulva. FU 21. A5. [1998]
 35. Alf Forsblom. Tjädertupp och lappticka. Järvsö Naturvårdsbild. Sv/v. [1998]
 36. Alf Forsblom. "Tjäderhöna." Järvsö Naturvårdsbild. Sv/v. [1998]
 37. Ingalill Axelsson. "Pelarsal." Förlaga frimärket. Skogsvårdsorganisationen. 105x105 mm. [2000]
 38. Staffan Ullström. Privat. [2000]
 39. Tore Plahn. (2 spelande tjädrar). Olja på duk. 180 x130 mm. [2002]
 40. Tore Plahn. Olja på duk. 180 x130 mm. [2002]
 41. Erik Marcusson. "Naturmotiv efter..." Nora Tryckeri AB. [2002]
 42. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 43. Birgitta Berglund. A5. [2002]
 44. Bo Andersson. "Skogsfågel." 150x150 mm. Utan adresslinjer. [2002]
 45. Leif Liljeblad. "Tjäderlek". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2004. [2003]
 46. Göran Boström. "Tjädertuppar." A5. [2003]
 47. Bo Lundwall. Flerbildskort. Tjäder, pärluggla, spillkråka m.fl. Liber Ab. A5. [2006]
 48. Leif Holmqvist. Kort & Bilder Konstförlag. God Jul .... [2006*]
 49. Mikael Sunnerstrand. Tjäderspel. [2007]
 50. Erik Marcusson. Galleri Dalhem. A5. [2008]
 51. Erik Marcusson. Skogsbunden. Adresslinjer saknas. A5. [2017]

Rapphöna (Perdix perdix)

 1. Harald Wiberg. "Rapphöna." Pictura Graphica AB. 1-483-7. Sv/v.[1976]
 2. Åke Aronson. SOF. 8/82. [1982]
 3. Lennart Sand. "Fältvilt." Sv. Jägareförbundet. [1983]
 4. Gunnar Gebbe Björkman. "Rapphöns.". 4992. [1984]
 5. Hasse Jansson. "Rapphöns i vinterlandskap." Frövi Fågelklubb. 8/2988. [1988]
 6. Staffan Ullström. Naturskyddsföreningen. God Jul....4038. [1990]
 7. Staffan Ullström. Tryckare:HALLVIGS. [1996]
 8. Jan-Olov Enehag. Rapphönan vår symbol. Lantmännen Svenskt Sigill. A5. [1998]
 9. Lars Jonsson. Rapphöna. "Vinterfölje". Waldemarsudde. A5. [2002]
 10. Göran Löfwing. Rapphönor. A5. [2003]
 11. Lars Jonsson. Vinterståndare. Museum Lars Jonsson. God Jul .... A5. [2006]

Fasan (Phasianus colchicus)

 1. Larz Friberg. "Fasaner,tuschteckning." Förlag: Dalsländsk Hembygdskonst,Ed.
 2. Harald Wiberg. Fasanjakt. Eskil Holm Gallery. 4808-1.
 3. Staffan Ullström. 15720 [1986]
 4. Dan Karlsson. Sv/v. [1987]
 5. Nils Berglund. Golden med fasan. [1990]
 6. Stig Jakobsson. "Fasaner i vårmark." Ett motiv från Sydveds väggalmanacka 1990. A5. [1990]
 7. Staffan Ullström. Tilltryck Mollbrinks Konst. Sv/v. A5. [1992]
 8. Arvid Andersson. "Fasanpar." CW Carlssons Tryckeri AB Vänersborg. [1992]
 9. Staffan Ullström. "Fasaner i vinterlandskap." Mollbrinks konst. A5. [1993] Två varianter med tilltryck.
 10. Staffan Ullström. Lewén Förlags AB. God Jul...WWF. [1994]
 11. Carin S. Sverenius. "Fasanerna matas vid pumpen." Lewéns Förlags AB. [1997]
 12. Ewa Psaris. "Clumberspaniel på fasanjakt." A5. Sv/v. [1998]
 13. Staffan Ullström. Infokort. Blank baksida. A5

Vattenrall (Rallus aquaticus)

 1. Johan Stenlund. 148x123. [1989] Kortet utgivet av Angarngruppen
 2. Nicke Helldorff. Vernissagekort. Naturens Hus, Örebro [2014]

Sothöna (Fulica atra)

 1. Gunnar Gebbe Björkman. "Sothönsfamilj." Ateljé Björkman. [1989]
 2. Camilla Hoffman. Sothöna..." Fågelliv. [2003]

Trana (Grus grus)

 1. Ernst Norlind. Transträck. Kulturens skånsk bildalmanacka. [1944]
 2. I, Humbla. "Tranor, Stora Bjurum." Reproteknik AB. [1955]
 3. I, Humbla. Tranor Reproteknik AB. [1955]
 4. Brita Wideen. "Tranor vid Hornborgasjön." Linoleumsnitt. 111x185 mm. [1961?]
 5. Matsåke Bergström. "Tranor över Porsnäsfjärden." Sveriges Dövas Riksförbund. [1978]
 6. K. A. Kristiansson. "Tranor på myr." Efter oljemålning... Ultra. [1980*]
 7. Matsåke Bergström. "Tranor, Pålmark." Eskil Holm Gallery. 4847-2. [1980]
 8. Matsåke Bergström. "Faunavård i skogsbruket. Trana. " SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 9. Rune Markström. "Tranor." Individuell Människohjälp - IM. Sv/v.
 10. Robert Ekman. "Trana." Norduppländska fåglar 1. Nordupplands Ornitologiska Förening. [1984]
 11. Leiif Holgersson.. Vernissagekort; Galleri Falbygden 7 april .... [1984]
 12. Matsåke Bergström. "Tranor." Sinklar. [1985]
 13. Leiif Holgersson. "Pagoden vid Hornborgasjön i Västergötland." [1987]
 14. Eric Lundén. "Tranor vid Hornborga." 95x127 mm. Sv/v.
 15. Anders Wemmenstedt. "Trana, Grus-grus, Västergötlands landskapsdjur." Ateljé Trollsäter. Sv/v. [1988]
 16. Anders Wemmenstedt. "Trana, Grus-grus, Västergötlands landskapsdjur." Ateljé Trollsäter. Sv/v. [1988]
 17. Anders Wemmenstedt. "Trana, Grus-grus, Västergötlands landskapsdjur." Ateljé Trollsäter. Sv/v. [1988]
 18. Anders Wemmenstedt. "Trana, Grus-grus, Västergötlands landskapsdjur." Ateljé Trollsäter. Sv/v. [1988]
 19. Matsåke Bergström. "Norrbottensbitar." Naturhistoriska Riksmuseet. Vern.kort. A5. [1988]
 20. Ewy Jansson. "SM i plöjning." 4H, JUF. [1989]
 21. Malin Ingvar-Nilsson. "Trandansen vid St. Bjurum, Hornborgasjön." A5. [1989]
 22. Gunnar Brusewitz. Västergötlands landskapsdjur. Dekalkort. Svenskt Papper AB. [1989]
 23. Ann-Mari Larsén. "Tranor över alvaret". Ölandstryckarna. 150x127 mm. [1989*]
 24. Barbro Frisell. "I tranmarkerna."
 25. Inga Borg. "Plupp och Tranan." Hjelm Förlag AB. 16138.
 26. Billy Hellsten. Trana. Skulptur i limmad björk i naturlig storlek efter förlaga.... A5. [1990]
 27. Bo Mörnerud. "Aprilmorgon (Kvismaren)." A5. [1991]
 28. Ingrid Huber-Ring. Jennykort. [1992]
 29. Anita Lennartsson. A5. [1992]
 30. J. Erlandsson. "Vi möts i Tranemo." Div. text. Hemvändardagskommittéen. [1993]
 31. Leiif Holgersson. "Tranor vid Hornborgasjön." [1993]
 32. Matsåke Bergström. "Tranor, Lulavan." Galleri Piteå. A5. [1993]
 33. Anita Lennartsson. "Trandans vid Bjurums kyrka." Ateljé Blå Ton. A5. [1994]
 34. Stefan Hansson. "Svenska landskapsdjur..." Sveriges Dövas Riksförbund. [1994]
 35. Sune Lundgren. 185x145 mm. Printed by typo-MAN. [1995]
 36. Ingvar Björk. "Trana (Västergötlands landskapsdjur)." Hjelm Förlag AB. [1995]
 37. Göran Löfwing. 9509. 3109. Affärstryckeriet i Falköping AB. A5. [1995]
 38. Göran Löfwing. 9509. 3109. Affärstryckeriet i Falköping AB. A5. [1995]
 39. Hag Hans Engstedt. Dimman lättar. Vildmarksgalleriet. A5. [1996]
 40. Paul Berggren. "Sträckande tranor." 178x130 mm. [1996]
 41. Henk Stuivers. Tusentals tranor....A5. [1996]
 42. Anita Lennartsson. "Trandansen, Naturum Hornborgasjön." Ateljé Blå Ton. A5. [1996]
 43. Birgitta Berglund. Sv/v. A5. [1997]
 44. Paul Berggren. "Tranorna lyfter." 178x120 mm. [1998]
 45. Malin Ingvar-Nilsson. "Tranmorgon." 150x200 mm. [1998]
 46. Yrsa Liljefors. "Kvällstrana -97." 147x118 mm. Galleri Fågeludden. [1998]
 47. Ernst Gunnar Schiller. "Tranbrev." Ateljé Penna och pensel. A5. [1999]
 48. Ernst Gunnar Schiller. "Vårklocka." Ateljé Penna och pensel. A5. [1999]
 49. Ernst Gunnar Schiller. "När trana trumpetar..." Tunn kartong. Ateljé Penna och pensel. A5. [1999]
 50. Ernst Gunnar Schiller. "Tranor, Hornborga." Ateljé Penna och pensel. A5. [1999]
 51. Ernst Gunnar Schiller. "Tranor, Hornborga." Ateljé Penna och pensel. A5. [1999]
 52. Dag Peterson. Vernissagekort "Fåglar i och nära vatten". 130x180 mm. [2000]
 53. Leif Liljeblad. "Hösttranor." 210x148 mm. [2001]
 54. Gunnar Pettersson. "Trandans Hornborgasjön." 225x105 mm. [2002]
 55. Christina Kjellberg. "Varg, björn, lo, älg och trana." Frank´s Förlag. Nr. 615. [2002]
 56. Tore Plahn. Olja på duk. 180 x130 mm. [2002]
 57. Anita Lennartsson. "Trandans vid Bjurum kyrka." A5. [2003]
 58. Göran Löfwing. Tranor vid Bjurums kyrka. [2005]
 59. Leif Liljeblad. "Tranor och rådjur". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2006. [2005]
 60. Bo Lundwall. Flerbildskort. Trana, orre, storspov, smålom m.fl. Liber Ab. A5. [2006]
 61. Greger Johansson. Trana, Vakendal, Söderö. A5. [2007]
 62. Stefan Gustafsson. Utan adresslinjer. Tunnt ppr. 120 x 170 mm. [2007]
 63. Tomas Gabrielsson. "Trana..." Älgbolaget, Båstad. [2008*]
 64. Stefan Gustafsson. Trana. Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]
 65. Göran Löfwing. "I lagunen." Löfwings Ateljé och Konstkafé. Format: ? [2011]
 66. Göran Löfwing. "Passion." Löfwings Ateljé och Konstkafé. Format: A5 [2012]
 67. Nils Tirén. Trana. Skolplansch från 1928. Norrköpings skolmuseum. arkiv bild.
 68. Erik Marcusson. Skogsbunden. Adresslinjer saknas. A5. [2017]

Strandskata (Haematopus ostralegus)

 1. Gunnar Pettersson. "Fågelfaunan på Getterön." Kort nr 1. Varbergs Ornitologiska Fö,rening. [1982]
 2. Jan Hultman. "Strandskator, Värsnäs." Sv/v. 135x109 mm. [1982]
 3. Bo W. Svensson. "På jakt efter havsborstmask." Sv/v. [1982]
 4. Gunnar Brusewitz. "Vårdag vid Långe Jan." Naturbild. Nordisk konst. 8401. [1984]
 5. Göran Johansson. "Hönö Tångens och Tynneskärens fyrar." Typografisk stadsbildsserie nr. 25.
 6. Roland Jonsson. "Strandskata." Malm Producent AB. A5. [1987]
 7. Per Smitterberg. "Strandskator." Lavering. [1986]
 8. Rune I. Johansson. "Strandskatornas revir." Palmeblads. 230x143 mm.
 9. Rune I. Johansson. "I solgasset, Strandskatans ungar" Palmeblads. 230x143 mm.
 10. Lutz Baar. "Strandskata"
 11. Billy Hellsten. "Strandskator. Ödsmål."
 12. Reno Lottman. "Strandskata." Ett FÅK-kort. [1995]
 13. Aino Falck. "Strandskator." [1995]
 14. Bo Lundwall. Strandskata. OKG Aktiebolag. [1995]
 15. Gunnar Brusewitz. "Strandskata, Tobisgrissla." Niklas Vykort AB. [1996]
 16. Billy Hellsten. "Strandskator. Tidig morgon i Ödsmål." A5. [1996]
 17. Karin Häggström. "Skärgårdsmotiv." [1997]
 18. Peter Larsson. "Strandskata." Arkivbild. 104. [1998]
 19. Ernst Gunnar Schiller. "Ljusvinkel." Ateljé Penna och pensel. A5. [1999]
 20. Lars Klinting. "VADARE." Strandskata, Rödbena, Storspov, Tofsvipa. K. Hjelm Förlag AB. [2001]
 21. Camilla Hoffman. "Strandskata..." Fågelliv. [2003]
 22. Gunnar Brusewitz. "Strandskator, Vendelsö i Halland." Ringsegården. Hallands Nyheter Civiltryckeri. A5. [2003]
 23. Bo Lundwall. Flerbildskort. Strandskata, tofsvipa, sädesärla .... LANZO. A4. [2004]
 24. Irene Larsson. 180 x 125 mm. [2008]

Styltlöpare (Himantopus himantopus)

 1. Stefan Gustafsson. Styltlöpare. Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)

 1. Staffan Rosvall. "Skärfläckor." Blank baksida. 181x115 mm. [1975]
 2. Lars Jonsson. "Skärfläcka värmer sina ungar." Naturbild. 8405. [1984]
 3. Per Smitterberg. "Skärfläckor." Lavering. [1985]
 4. Gunnar Pettersson. "Fågelfaunan på Getterön." Kort nr 4. Varbergs Orn. Förening. [1986]
 5. Folke Lind. "Skärfläcka, Morups Tånge.". Blyerts. Falkenbergs Orn. Förening. [1987]
 6. Gunnar Pettersson. "Skärfläckor lito." Beställningskort. Varbergs Orn. Förening. A5. Tunnt ppr. [1989]
 7. Lars Jonsson. "Skärfläckor, olja 1987.". Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 8. Lars Jonsson. Fyra skärfläckor vid en sten. Blank baksida. 156x117 mm. [1992]
 9. Lars Jonsson. "Avant la formation des couples, Avocets." Fransk text baksidan. [1992]
 10. Per Smitterberg. "Skärfläckor." Snabba Tryck. A5. [1993]
 11. Aino Falck. "Skärfläckor, Båleviken." [1994]
 12. Greger Johansson. "Skärfläcka." Naturbild. [1995]
 13. Reno Lottman. "Skärfläcka/Säbelschnäbler." Ett FÅK kort. [1995]
 14. Gunnar Pettersson. "Skärfläckor." Hallands Nyheter. 210x125 mm. [1995]
 15. Donald Roeck Hansen. "Skärfläcka med ungar, Öland i juni 1995." A5. Sv/v. [1995]
 16. Gert Andersson. "Skärfläcka." Getteröns Naturcenter, Varberg. [1996]
 17. Donald Roeck Hansen. "Skärfläckor över Morup Tånges fyr, maj 1997." A5. [1997]
 18. Aino Falck. "Skärfläcka med ungar." Privat. A5. [1997]
 19. Peter Larsson. Skärfläcka. Arkivbild. 103. [1998]
 20. Lars Jonsson. "Om aftonen." A5. [1998]
 21. Johannes Nevala. "Skärfläckepar." Snabba Tryck. A5. [1998]
 22. Peter Nilsson. "Skärfläckor." A5. [2000]
 23. Lars Gardebrandt. "Skärfläcka." Sv/v. 19x14,5 cm. [2000]
 24. Lars Jonsson. Passage. Ronneby konstförening. A5. [2002
 25. Dag Peterson. Inbjudan. Vernissage "Djur och fåglar från när och fjärran". 148x148 mm. [2003]
 26. Dan Zetterström. Posten Frimärken. [2003]
 27. Lars Jonsson. Museum Lars Jonsson, ... A5. [2004]
 28. Timo Horne. Skärfläcka, Långe Jan. Litho-card (Lithografiskt tryckt vykort). A5. [2004]
 29. Timo Horne. Skärfläcka, Långe Jan. Litho-card. [2004] - [Färgvariant finns]
 30. Timo Horne. Skärfläcka, Långe Jan. Litho-card. [2004]
 31. Lars Jonsson. "Treenighet." Museum Lars Jonsson. A5. [2005]
 32. Hampus Lejon. Vernissagekort, Galleri Borrby Tuvor. 150 x 100 mm. Blank baksida. [2005]
 33. Stefan Gustafsson. "Skärfläcka." Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]
 34. Lars Jonsson. Skärfläckor. På gult vatten. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 35. Timo Horne. Skärfläckor, "Höst". Format: 187 x 136 mm. [2010]
 36. Lars Jonsson. Aprilljus. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 37. Nils-Erik Nilsson. Varberg - Fästningen och Kallbadhuset. 245 x 115 mm. [2012]
 38. Lars Fredholm. Signerat kort tryckt på akvarellpapper. [2014].
 39. Andreas Hedberg. Skärfläcka. A5.
 40. Andreas Hedberg. Skärfläckor. A5.
 41. Peter Nilsson. Skärfläckor. A5. [2015]
 42. Peter Nilsson. Skärfläcka. A5. [2016]

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)

 1. Lars Jonsson. "Första dagen."Akvarell ur "Ön", bilder från en sandrevel. Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1983]
 2. Lars Jonsson. "Ägg i sanden."Akvarell ur "Ön", bilder från en sandrevel. Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1983]
 3. Lars Jonsson. "Större strandpipare vakar över reviret." Akvarell ur "Ön", bilder från en sandrevel. Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1983]
 4. Per Smitterberg. "Större strandpipare." Lavering. Snabba Tryck. [1985]
 5. Allan Andersson. "Större strandpipare." Tuschteckning. [1989]
 6. Rune I. Johansson. "Solregn, St. strandpipare i redet." Palmeblads. 230x143 mm. [1989]
 7. Per Smitterberg. "Större strandpipare." Immenco. 8047. [1989]
 8. Lars Jonsson. "Större strandpipare." Detalj av akvarell ur boken "En dag i maj". Konst & Hantverkshuset,Sanda. A5. [1990]
 9. Lars Jonsson. "Årets första strandpiparungar." 240x147 mm. [1993]
 10. Per Smitterberg. "Större strandpipare, Sandarviken, Faludden." Snabba Tryck. A5. [1993]
 11. Donald Roeck Hansen. "Studie av större strandpipare." A5. [1996]
 12. Peter Nilsson. "Större strandpipare." A5. [1999]
 13. Aino Falck. "St . Strandpipare." [2001]
 14. Stefan Gustafsson. Blank baksida. 208 x 148 mm. [2007]
 15. Lars Jonsson. Större strandpipare. Museum Lars Jonsson. [2009]
 16. Lars Jonsson. Större strandpipare och fetknopp. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 17. Johannes Nevala. Större strandpipare. A5. [2012*]

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)

 1. Gunnar Brusewitz. "LJUNGPIPARE eller alvargrimmen..." Naturbild. Hallgren Press AB. [1973]
 2. Staffan Ullström. "Ljungpipare" A5. [1998]
 3. Martin Holmer. "Växter och djur på de Öländska alvarens solvände- och fårsvingelhedar." Länsstyrelsen i Kalmar län. A5. [1998]
 4. Bo Mörnerud. Ljungpipare Tilltryck: Vern. Galleri Z. 213x131 mm. [1998]
 5. Peter Nilsson. Ljungpipare. A5. [2016]

Kustpipare (Pluvialis squatarola)

 1. Bo Mörnerud. Sv/v. A5. [1993]
 2. Johannes Nevala. Kustpipare "söker föda". A5. [2003]
 3. Lars Jonsson. "Bland grå stenar (Unga kustpipare)". 180 x 125 mm.
 4. Hans Larsson. Vernisagekort. Silfverberg & Silverberg. 10 x 15 cm. Blank baksida. [2009]
 5. Peter Nilsson. Kustpipare. A5. [2016]

Tofsvipa (Vanellus vanellus)

 1. Allan Andersson. Utställningen våtmarker." Blank baksida. A5. [1986]. Omslagsbild: [Fauna och Flora 6:1976]
 2. Lars Jonsson. Tofsvipa. Naturbild. Slottsvägen 34... [1977]
 3. Jan Hultman. "Tofsvipor,Öland." Blyertsteckning. 128x109 mm. [1982]
 4. Leiif Holgersson. "Pagoden vid Hornborgasjön." Sv/v.
 5. Dag Peterson. Wildlife Art. Prod. [1985]
 6. Jonas Lundin. "Första viporna." Lavering. [1985]
 7. Staffan Ullström. [1990]
 8. Lennart Sand. "Rastande tofsvipor." A5. [1991]
 9. Jonas Nilsson. Tofsvipa. X-kopia Offset AB, Uppsala. A5. [1993]
 10. Staffan Ullström. HALLVIGS. [1996]
 11. Reno Lottmann. "TOFSVIPA/KIEBITZ." FÅK-kort. 729. [1998]
 12. Niklas Johansson. "Fåglar vid Tåkern." Flerbildskort - (Tofsvipa m.fl våtmarksarter). Länsstyrelsen Östergötland och Tåkernfonden WWF. 210x132 mm. [2000]
 13. Jonas Lundin. Tofsvipa. Hovranstiftelsen. [2001]
 14. Hasse Jansson. "Tofsvipa." Div. text. Titta På Fåglar. A5. [2007*]
 15. Lars Jonsson. Tofsvipeunge och Göknycklar. Museum Lars Jonsson. A5. [2007]
 16. Dag Peterson. Vernissagekort. Blank baksida. [2008]
 17. Birger Daun. Tofsvipor i aprilsnö. A5. Blank baksida. [2009*]
 18. Lars Jonsson. Tofsvipa med unge. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 19. Göran Löfwing. "Vårens budbärare." A5. Löfwings Ateljé och Konstkafé. [2012]

Kustsnäppa (Calidris canutus)

 1. Peter Nilsson. Kustsnäppor. A5. Kalmarsund Tryck AB. [2003]
 2. Peter Nilsson. Kustsnäppa. 18 x 18 cm. [2012]

Sandlöpare (Calidris alba)

 1. Hampus Lejon. Sandlöpare, Island. Tvåbildskort, detalj. Vernissagekort Partille Konstförening. A5. [2009]

Skärsnäppa (Calidris maritima)

 1. Aino Falck. "Gryning." A5. [1990]
 2. Aino Falck." Flykt,skärsnäppor." [1996]
 3. Hampus Lejon. Vernissagekort Borrby Tuvor 22-25 april. 14 x 9 cm. Blank baksida. [2011]

Kärrsnäppa (Calidris alpina)

 1. Gunnar Gebbe Björkman. "Ensamma vadare." Flamingo Grafik AB. [1988]
 2. Allan Andersson. "Kärrsnäppa." Sv/v. [1989]
 3. Lars Jonsson. "Kärrsnäppa och Myrsnäppa." Ur Lars Jonssons "Fåglar i Europa..." Konst & Hantverkshuset, Klintehamn. A5. [1993]
 4. Bo Mörnerud. Vernissage Galleri Z, 9/10-24/10 1999. A5. Sv/v. [1999]
 5. Hampus Lejon. Unga kärrsnäppor, Malören. Vernissagekort. Blank baksida. 145 95 mm. [2007]
 6. Malin Axelsson. "Kärrsnäppa i strandkant." 150 x1 07 mm. [2007]
 7. Malin Axelsson. "Kärrsnäppa i morgonljus." 150 x1 07 mm. [2007]
 8. Timo Horne. Kärrsnäppor. Format: 110 x 153 mm. [2007]

Skedsnäppa (Eurynorhynchus pygmeus)

 1. Lars Jonsson. "Akvarellstudie från Chukotka 2010" [2011]
 2. Lars Jonsson. "Nykläckta skedsnäppeungar." [2011]

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)

Brushane (Philomachus pugnax)

 1. Lars Jonsson. "Mellanakt II. Brushane." Märstatryck. [1985]
 2. Olle Silversand. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 3. Jonas Nilsson. "Brushane." X-kopia Offset AB, Uppsala. A5. [1993]
 4. Bo Lundwall. Ingår i Vykortsalmanacka 1996. A3-Gruppen AB, Leksand. [1995]
 5. Donald Roeck Hansen."Mellanspel, Brushane Öland i Maj 1996." A5. [1996]
 6. Leif Liljeblad. Brushanar. Ingår i vykortsalmanacka 2005. 230 x 150 mm. [2004]
 7. Peter Nilsson. Brushanar. A5. [2005]

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

 1. Lars Johansson. "Enkelbäckasin." Kvismare Fågelstation. Sv/v. [1982]
 2. Ingeborg Strangell. "Fågeln." olja.
 3. Rune I. Johansson. "Enkelbeckasin." Palmeblads. 230x143 mm. [1989]
 4. Thomas Käck. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 5. Lars Jonsson. "Figurer i skymningen." Utan adresslinjer. 149x117 mm. [1992]

Morkulla (Scolopax rusticola)

 1. Harald Wiberg. "Räv och morkulla." 1-309-4. Scandinavian Marketing AB. 2 varianter. [1975]
 2. Lotta Lanke. "Morkullor." Lidingö Orn. Förening. Sv/v. [1987]
 3. Roland Jonsson. Malm Producent AB. A5. [1987]
 4. Harald Wiberg. "Morkulla med ungar." Dixi Offset. A5. [1987]
 5. Kenneth Lindgren. Galleri Adolfsson. A4. [1988]
 6. Lars Jonsson. "Morkulla." Konst & Hantverkshuset. A5. [1992]
 7. Jonas Nilsson. "Morkulla." X-kopia Offset AB, Uppsala. A5. [1993]
 8. Peter Nilsson. "Morkulla över Södra Lunden, Ottenby." A5. [1999]
 9. Göran Löfwing. "De första kullorna." A5. ]2005]
 10. Lars Jonsson. "Kvällsvandraren." Museum Lars Jonsson. A5. [2005]
 11. Lars Jonsson. Skogens väsen. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]

Rödspov (Limosa limosa)

 1. Lars Jonsson. "Rödspov/Myrspov." Ur "Fåglar i Naturen". Konst & Hantverkshuset, Klintehamn. 133x219. [1988]
 2. Blom, Annika. "Rödspov vid Hammarsjön." ALLIDEÈR. Sv/v. [1996*]
 3. Peter Larsson. "Rödspov." Arkivbild. 102. [1998]
 4. Peter Nilsson. "Rödspov." Projektet "Strandängar och våtmarker i den öländska odlingslandskapet." Länsstyrelsen i Kalmar. [2003]
 5. Timo Horne. Långe Jan, Öland. Happy Nature Cards. [2006]
 6. Hampus Leijon. Rödspov. Vrnissagekort Borrby tuvor. 138 x 105 mm. [2012]

Myrspov (Limosa lapponica)

 1. Gunnar Gebbe Björkman. "Vadarstrand med myrspovar." Flamingo Grafik AB. [1988]
 2. Lars Jonsson. "Tre unga spovar." Waldemarsudde. A5. [2002]
 3. Gunnar Brusewitz. "Fyren vid Morups Tånge." Illustration ur "Folk och färder i Halland." Ringsegården. 210x105 mm. [2003]

Småspov (Numenius phaeopus)

 1. Lars Jonsson. Frimärksutgåva. Privat. Sv/v. [1986]
 2. Roland Jonsson. "Småspov." Malm Producent AB. A5. [1987]
 3. Roland Jonsson. "Ett vatten kan aldrig..." Malm Producent AB. A5. [1987]
 4. Roland Jonsson. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 5. Lars Jonsson. "Rastande småspovar." A5. [1998]
 6. Hampus Lejon. Vernissagekort Galleri Valfisken, Simrishamn [2007]
 7. Peter Nilsson. Småspov. Format; 18 x 18 cm. [2015]

Storspov (Numenius arquata)

 1. Jan Hultman. "Storspov." efter blyertsteckning. 132x109 mm. [1982]
 2. Per Smitterberg. "Storspov." Lavering. Snabba Tryck, Visby. [1985]
 3. Billy Hellsten. "Skulptur av storspov." Utan adresslinjer. Sv/v.
 4. Cai Selander & Carin Sverenius. Storspoven, Västerbottens landskapsdjur. Brevkort. Lewén Förlags AB. WWF. [1988]
 5. Gunnar Brusewitz. "Västerbottens landskapsdjur." Dekalkort. Svenskt Papper AB. [1989]
 6. Billy Hellsten. "Träskulptur. Storspov." Galleri Astley. Utan adresslinjer. 140x152 mm. [1989]
 7. Lars Jonsson. "Ruvande storspov, olja." Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 8. Matsåke Bergström. "Norrbottenssommar." Piteå Museums förlag. [1990]
 9. Dag Peterson. "Storspoven." Wildlife Art. Prod. [1993]
 10. Roland Jonsson. "Storspov" A5. [1994]
 11. Stefan Hansson. "Svenska landskapsdjur..." Sveriges Dövas Riksförbund. [1994]
 12. Gunnar Brusewitz. "Kungsängen, Uppsala." Upplands Vykortsförening. [1995]
 13. Ingvar Björk. "Storspov (Västerbottens landskapsdjur)." Hjelm Förlag AB. [1995]
 14. Göran Boström. "Storspovar i Kaxås." Förlaget Ulva. A5. [1995]
 15. Karl Gerhard Stenlund. "Sommar i Norrland." Glada hälsningar ... Centraltryckeriet, Umeå. A5. [1996]
 16. Bo Mörnerud. "Aprilgryning." Galleri Z. A5. [1997]
 17. Lars Jonsson. "Vilande resenärer." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A4. [1997]
 18. Peter Nilsson. "Storspovar vid Ölands södra udde." Storgatan... A5. [1999]
 19. Andreas Hedberg. "Konst i Kvarn." Vindelngruppen. Flerbildskort. [2001]
 20. Peter Nilsson. Storspovar vid Mellby ör. A5. Kalmarsund Tryck AB. [2003]
 21. Peter Nilsson. Storspov. Projektet "Strandängar och våtmarker i den öländska odlingslandskapet." Länsstyrelsen i Kalmar. [2003]
 22. Magnus Welander. "Storspovar. Prinfo Welins Tryckeri. A5. [2005]
 23. Hans Larsson. ç 180 x 130 mm. [2006]
 24. Peter Nilsson. "Storspov." A5. [2008]
 25. Lars Jonsson. Storspovar."Aftonspovar". A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 26. Lars Jonsson. Juniäng. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 27. Jonas Nilsson. "Storspov.. A5. Tunnt ppr.

Svartsnäppa (Tringa erythropus)

 1. Allan Andersson. " Svartsnäppor." Göteborgs Orn. Förening. sv/v. [1989]

Rödbena (Tringa totanus)

 1. Bo Mörnerud. "Rödbena." A5. [1990]
 2. Lars Jonsson. "Rödbeneunge." Akvarell ur boken "En dag i maj" Konst &: Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 3. Gunnar Brusewitz. "Rödbena." Niklas Vykort AB. 1028. [1996]
 4. Billy Hellsten. "Rödbena. Sommarkväll. Lofoten." A5. [2009]
 5. Lars Jonsson. Strandens väktare. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]

Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

 1. Allan Andersson. "GLUTTSNÄPPA." Göteborgs Orn. Förening. sv/v.
 2. Jonas Lundin. "GLUTTSNÄPPA." Kvismare fågelstation. 102x156 mm. [1992]

Skogssnäppa (Tringa ochropus)

 1. Bo Lundwall. "Skogssnäppa." OKG Aktiebolag. [1995]

Grönbena (Tringa glareola)

 1. Allan Andersson. " Grönbena och Enkelbeckasin." Göteborgs Orn. Förening. sv/v. [1989]
 2. Peter Larsson. "Hörjelgården..." arkiv bild. [1994*]

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

 1. Annika Blom. "Drillsnäppa." Tuschteckning. Stöd skånska våtmarkers bevarande ..... [1993*]
 2. Martin Holmer. "Drillsnäppa med ungar." [2001]
 3. Leif Liljeblad. Drillsnäppa. Ingår i vykortsalmanacka 2005. 230 x 150 mm. [2004]

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)

 1. Stefan Gustafsson. Smalnäbbad simsnäppa. Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]

Roskarl (Arenaria interpres

 1. Lars Jonsson. "Roskarl." Omslag till Fåglar i Stockholmstrakten nr 3-83. SOF. A5. [1983]
 2. Gunnar Brusewitz. "Roskarl, Skräntärna, Större strandpipare." Niklas Vykort AB. 1021. [1995]

Labb (Stercorarius parasiticus)

 1. Göran Dalhov. "Vernissage Galerie Linnaeus." A5. Tunnt ppr. [1989]
 2. Gunnar Brusewitz. "Labb, Fisktärna, Silvertärna, Skrattmås." Niklas Vykort AB. 1023. [1995]

URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2016, All rights reserved