ROVFÅGLAR
[ Startsida ] [ Lommar - Änder ] [ Hönsfåglar - Labbar ] [ Måsfåglar - Ugglor]
[ Kungsfiskare - Trastfåglar ] [ Sångare - Fältsparvar ] [ Övriga arter ]

Röd glada (Milvus milvus)

 1. Björn Gidstam. Brevkort. Kronobergs Ornitologiska Förening.
 2. Dag Peterson. "Gladan."Wildlife Art Prod. [1993]

Havsörn (Haliaeetus albicilla)

 1. Allan Andersson. "Havsörn." Göteborgs Orn. Förening. Sv/v.
 2. Allan Andersson. Till förmån för Sveriges Naturvårdsfond. [1970]
 3. Gunnar Pettersson. "Gammal havsörn." Örn-72. [1979]
 4. Dag Peterson. "Ung havsörn vid Fjordskär, Kungsbackafjorden." [1980]
 5. Gunnar Pettersson. "Gammalt havsörnpar vid utlagd åtel." Örn-72. [1981]
 6. Åke Aronson. "Gammal havsörn på åtel.". Stockholms Orn. Förening. [1983]
 7. Kai Nedergård. "Havsörnar." Nordupplands Orn. Förening. Sv/v. [1984]
 8. Gunnar Brusewitz. Havsörnar vid Upplandssjö i april. Upplands Orn. Förening. [1985]
 9. Roger Willstedt. "Havsörnar." Växjö Fågelklubb. [1985]
 10. Dag Peterson. "I havsörnens rike." Nordens Ark. [1989]
 11. Gunnar Gebbe Björkman. "Havsörn." Ateljé Björkman. [1989]
 12. Gunnar Brusewitz. "Upplands landskapsdjur." Dekalkort. Svenskt Papper AB. [1989]
 13. Evalis Helmer. "Havsörn." textil i reservageteknik. A5. [1989]
 14. Hannu Uusitalo. Havsörnen är... "Häverödagarna. [1990]
 15. Sven Ph Leijon. Landskapsdjur/blomma. Privat. [1990]
 16. Leif Liljeblad. [1991]
 17. Dag Peterson. "Havsörnen och skatan." Sydved. Rivkanter. 160x112 mm. [1994]
 18. Stefan Hansson. "Svenska landskapsdjur..." Sveriges Dövas Riksförbund. [1994]
 19. Dan Karlsson. "Havsörn." Sv/v. Blank baksida. [ca 1995]
 20. Ingvar Björk. "Havsörn (Upplands...)" Hjelm Förlag AB. 16229. [1995]
 21. Gunnar Pettersson. "Havsörnar." Hallands Nyheter. 210 x 125 mm. [1995]
 22. T. Rehn. "Kraften du inte ser röken av.." Forsmarks kraftgrupp. Div. text baksidan. A5. [1995]
 23. Dag Peterson. "Havsörn." 130x162 mm. [1996]
 24. Gunnar Gebbe Björkman. "Svensksundsvikens naturreservat." Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun. 210x132 mm. [2000]
 25. Dag Peterson. Vernissagekort "Fåglar i och nära vatten". 130x180 mm. [2000]
 26. Titti Gnosspelius. "Varsågod, lite örngott" WWF, Pandaförsäljningen. God Jul ... A5. [2001]
 27. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 28. Leif Liljeblad. "Havsörn och gäss". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2004. [2003]
 29. Mattias Pettersson. "Studie av havsörn efter foto." 138 x 210 mm. [2005*] - [4-sid folder - Stockholms Ornitologiska Förening.]
 30. Malte Georgii. Havsörnspar. A5. [2005*]
 31. Leif Liljeblad. "Havsörn och änder". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2006. [2005]
 32. Bo Lundwall. Flerbildskort. Havsörn, ejder, strandskata m.fl. Liber Ab. A5. [2006]
 33. Stefan Gustafsson. "Havsörn." Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]
 34. Greger Johansson. Havsörnar vid Glänås, Tåkern. [2010]
 35. Greger Johansson. Havsörnar, gräsänder och gåsflock vid Hov, Tåkern. [2010]
 36. Måns Hjernquist. "Strandmönster". Unga havsörnar vod Klase fiskeläge. Adresslinjer saknas. A5. [2013]
 37. Lars Lerin. Citytryck Karlstad AB, A5. [2015]

Brun kärrhök (Circus aeruginosus)

 1. Lars Johansson. "Kvismarfåglar." Kvismare fågelstation. Sv/v. [1982]
 2. Göran Lundin. "Trana, brun kärrhök ..." Hornborgasjöns fältstation. 13682. [1984?]
 3. Greger Johansson. "Unga kärrhökar, Svanshals, Tåkern." [1984]
 4. Malin Ingvar-Nilsson. "Hornborgasjöns fältstation studerar..." Hornborgasjöns fältstation.Norders Bokhandel. 15584. [1986]
 5. Greger Johansson. "Tåkern från Glänåstornet. " 230x165 mm. [1991]
 6. Gunnar Gebbe björkman. "TÅKERN, en av nordeuropas..." Tåkernfonden WWF. Kartkort med brun kärrhök, tofsvipa och sädgäss i marginalen. 210x134 mm. [1997]
 7. Morgan Johansson. "Brun kärrhök." A5. [2002]
 8. Göran Löfwing. "Hornborgasjön i svunnen tid". Svärd & Söner. A5. [2007]

Blå kärrhök (Circus cyaenus)

 1. Olof Gylling. Repr. efter målning ... Nordens fåglar. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Brefkort. 142x92 mm. Sv/v.
 2. Anders Forsling. "Blå kärrhök." Tryckkammaren. [1987]
 3. Allan Andersson. "Blå kärrhök." Göteborgs Orn. Förening. sv/v. [1989]
 4. Krister Strand. "Flygfärdig (?)." Lavering. Blank baksida. A5. [1997]

Ängshök (Circus pygargus)

 1. Martin Holmer. "Växter och djur i de Öländska alvarens våtmarker." Länsstyrelsen i Kalmar län. A5. [1998]
 2. Peter Nilsson. "Ängshök." Projektet "Strandängar och våtmarker i den öländska odlingslandskapet." Länsstyrelsen i Kalmar. [2003]

Duvhök (Accipiter gentilis)

 1. Olof Gylling. Repr. efter målning ... Nordens fåglar. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Brefkort. 142x92 mm. Sv/v.
 2. Allan Andersson. "Hök över stengärdesgård." Göteborgs Orn. Förening. Sv/v.
 3. Dag Peterson. Vernissage Borås Konstgalleri. A5. [1979] - [Baksidan]
 4. Staffan Ullström. Uppsala läns Orn. Förening. [1981]
 5. Dan Zetterström. "Duvhök på slagen järpe." Karlstads Orn. Förening. [1982]
 6. Lars Jonsson. "Vintervaka." Galleri Z. A4. [1989]
 7. Stig Jakobsson. Div. text. A5. [1989]
 8. Lennart Sand. "The Divine Landscape.". 150x130 mm. [1989]
 9. Stig Jakobsson. "Hökslag på orrar." Ingår i Sydveds almanacka 1990. [1990]
 10. Leif Liljeblad. "Duvhök." Strålins Tryckeri AB. [1995]
 11. Leif Liljeblad. "Duvhök." A5. [1996]
 12. Dag Peterson. "Duvhök" www.wildlife.art. A5. [2001]
 13. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 14. Leif Liljeblad. "Duvhök". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2004. [2003]
 15. Göran Löfwing. "Vilande duvhökshane." A5. [2003]
 16. Leif Liljeblad. "Duvhök". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2006. [2005]

Sparvhök (Accipiter nisus)

 1. Gunnar Forsman. Sparvhök och pilfinkar. Vernissagekort. Konstnärsföreningen 17 april - 2 maj 1982. A5. Sv/v. Blank baksida. [1982]
 2. Jonas Lundin. "Sparvhökshane." SOF. 169x236. [1983]
 3. Dan Zetterström. "Gammal sparvhökshane." Stockholms Orn. Förening. A5. [1983]
 4. Staffan Ullström. Privat. [1985]
 5. Dag Pettersson. "Sparvhök i vinterträdgård." Wildlife Art Prod. [1988]
 6. Bertil Dahlstrand. "SPARVHÖK." Sv/v.
 7. Staffan Ullström. "Sparvhök vid Uppsala." Upplands Vykortsförening. [1997]
 8. Lars Klinting. "ROVFÅGLAR." K. Hjelm Förlag AB. [2001]
 9. Göran Petersson. "Ung sparvhökshona". Hällefors Tryckeri AB. [2002]
 10. Staffan Ullström. Sparvhök. Maxikort Posten Åland [2003]

Ormvråk (Buteo buteo)

 1. Gunnar Brusewitz. "Mariedal." Svenska Scoutförbundet. God Jul... [1979]
 2. Gunnar Pettersson. "Ormvråkar." Projektgruppen för biocidanalyser. [1982]
 3. Matsåke Bergström. Faunavård i skogsbruket. SOF och skogsvårdsstyrelsen. [1983].
 4. Gunnar Forsman. "Ormvråk." Västerås Ornitologiska klubb. [1984]
 5. Greger Johansson. "Ormvråkstudie." [1984]
 6. Dag Peterson. "Ormvråk på sommaräng." Wildlife Art Prod. [1988]
 7. Jonas Petter Lundquist. "Skåneslätt." Vern.kort Galleri Puckeln. Div text baksidan. A5. [1992]
 8. Peter Nilsson. "Årets första ormvråkar vid Järnudda." Förlaget Ulva. A5. [1992]
 9. Thomas Bengtsson. "Kall gryning." Afasiförbundet. [1993*]
 10. Thomas Bengtsson. "Jakt." Afasiförbundet.
 11. Tage Wahlberg. Ur boken Kunskapen om fåglar. EKO. A5. [1993]
 12. Dag Peterson. "Ormvråk." (Marks Fågelklubb.) 129x163 mm. [1994]
 13. Dag Peterson. Sydved. Rivkant. 160x112 mm. [1994]
 14. Staffan Ullström. Vernissagekort. Galleri Flamingo. 173x235 mm. [1996]
 15. Dag Peterson. "Ormvråk" www.wildlife.art. A5. [2001]
 16. Bo Lundwall. Flerbildskort. Ormvråk m.fl. Liber Ab. A5. [2006]

Fjällvråk (Buteo lagopus)

 1. Ulf Zackerud. Tryckkammaren. [1985]
 2. Erik Palmqvist. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 3. Leander Engström. "Fjällvråken, vattenfallet, dalen." Raster förlag. A5.

Stäppörn (Aquila nipalensis)

 1. Malin Axelsson. Stäppörn. www.fotolabo.se. 15 x 10,7 mm. [2007]

Kungsörn (Aquila chrysaetos)

 1. Ernst Norlind. "Örnen slår till.". Förlag: Sanatoriet i Wittsjö. [dat. 1913]
 2. Ernst Norlind. "Örnen på dynen.". Förlag: Sanatoriet i Wittsjö
 3. Ernst Norlind. Sänkande örn. Kulturens skånsk bildalmanacka. [1944]
 4. Ernst Norlind. "Örn över ån 1920.". Kulturens skånsk bildalmanacka. [1944]
 5. Harald Wiberg. Skånska vinterörnar. Eskil Holm. 75-7441/4. Sv/v. [1975]
 6. Dag Peterson. ÖRN-72. Sv/v. [1978]
 7. Boris Erson. "En giftfri skog..." Jordens Vänner, Fältbiologerna och Miljöförbundet. Bild ur boken Giftkriget. Sv/v.
 8. Ulf Carleson. "Kungsörn med byte." Sv/v.
 9. Håkan Delin. SOF. 169x236. [1983]
 10. Dag Peterson. "Ung Kungsörn." Wildlife Art Prod. [1985]
 11. Lennart Sand. "Kungsörn med ripa." [1985]
 12. Dan Karlsson. Sv/v. Privat. [1987]
 13. Dag Peterson. "Hans Majestät Kungsören." Wildlife Art Prod. [1988]
 14. Dag Peterson. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 15. Torgny Arnfjell. "Örn - Eagle." Arnfjell Konst Lycksele. [?]
 16. Stefan Hansson. VänerMedia Handels AB Karlstad. WWF-logo. [1994]
 17. Gunnar Pettersson. Gallery 101. A5. [1997]
 18. Dan Malkolmsson. Vern. kort. "Fåglar och något mer." Vara Bibliotek 8 - 26 april 2000. [2000]
 19. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 20. Leif Liljeblad. Under dagsturer... ..fjellnäs-vänner... A5. [2003]
 21. Carina Ekdahl. Svenska Rovdjursföreningen. A5. DAUS Tryck & Media Östersund.
 22. Peter Nilsson. Kungsörn. A5. Kalmarsund Tryck AB. [2003]
 23. Leif Liljeblad. "Kungsörn och korpar". 230 x 150 mm. Ingår i vykortsalmanacka 2004. [2003]
 24. Lennart Sand. Kungsörn. A5. [2004]
 25. Dag Peterson. Kungsörn. Utan Adresslinjer. God Jul... A5. [2006]
 26. Rolf Svensson. Sänk hastigheten..... Älgskadefondföreningen. [2007*]
 27. Birgitta Berglund. Förlag: Håkan Eriksson, Falkenberg. A5. 26660. [2007]
 28. Stefan Gustafsson. "Kungsörn." Tunnt ppr. Utan adresslinjer. A5. [2008]
 29. Peter Nilsson. Kungsörn. 180 x 180 mm. [2014]
 30. Peter Nilsson. Ung kungsörn. A5. [2015]
 31. Peter Nilsson. Ung kungsörn. A5. [2016]

Fiskgjuse (Pandion haliaetus)

 1. Ulf Carleson. "Fiskgjuspar". sv/v.
 2. Matsåke Bergström. " Matdags vid fiskgjuseboet." Eskil Holm Gallery. 4847-1. [1980]
 3. Gunnar Pettersson. "Fiskgjusen häckar..." [1980]
 4. Greger Johansson. "Fiskgjusebo vid S:t Anna." Nordisk Konst. 1012/1. [1981]
 5. Göran Lindh. Kronobergs Orn. Förening. [1983]
 6. Dag Peterson. ÖHBF-Bevakningsgruppen.
 7. Johan Stenlund. Upplands Orn. Förening. [1986] - [Omslagsbild. FiU 1986:4]
 8. Leif Danielson. "Fiskgjuse med regnbågslax." Privat. [1988]
 9. Cai Selander & Carin Sverenius. Fiskgjusen, Södermanlands landskapsdjur. Brevkort. Lewén Förlags AB. WWF. [1988]
 10. Gunnar Brusewitz. "Södermanlands landskapsdjur." Dekalkort. Svenskt Papper AB. [1989]
 11. Gunnar Brusewitz. "Södermanland; Grip, näckros, fiskgjuse..." 10 öre till Naturskyddsföreningen... Ultra. [1991*]
 12. Staffan Ullström. Privat. 180x130 mm. [1991]
 13. Staffan Ullström. Privat. Colorant-Chromatics. [1994]
 14. Stefan Hansson. "Svenska landskapsdjur..." Sveriges Dövas Riksförbund. [1994]
 15. Ingvar Björk. "Fiskgjuse - Södermanlands ..." Hjelm Förlag AB. 16228. [1995]
 16. Leif Liljeblad. "Ryttlande fiskgjuse." A5. [1996]
 17. Leif Liljeblad. "SOMMAR." A5. Tranåsbygdens Lyrik och Skrivarklubb. [1998]
 18. Bo Lundwall. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 19. Lars Fredholm. Ringsjöbygdens Fågelskådare. [2010]
 20. Peter Kindgren. Fiskgjuse. A5.
 21. Leif Holmqvist. Riksföreningen Aktiva Synskadade. [2015*]

Tornfalk (Falco tinnunculus)

 1. Olof Gylling. Repr. efter målning ... Nordens fåglar. Beijers Bokförlagsaktiebolag. Brefkort. 142x92 mm. Sv/v.
 2. Allan Andersson. "Tornfalkar." Göteborgs Orn. Förening. Sv/v.
 3. Dag Peterson. GOF:s Falkfond. [1980]
 4. Leif Liljeblad. "Tornfalk över ljunghed." A5. [1990]
 5. Dag Peterson. "Nyflygg tornfalk." Skånes Orn. Förening. A5. [1992]
 6. Dag Peterson. "Tornfalk." (Marks Fågelklubb.) 130x164 mm. [1994]
 7. Hampus Lejon. Tornfalk, Örnahusen. Vernissagekort. 140 x 107 mm. [2012]

Stenfalk (Falco columbarius)

 1. Hans Larsson. Stenfalk. Grahns Tryckeri. 130 x 180 mm. [2005]
 2. Hampus Lejon. Vernissagekort Galleri Borrby Tuvor. Blank baksida. [2006]
 3. Hampus Lejon. Stenfalk, Malören. 215 x 137 mm. [2012]

Jaktfalk (Falco rusticolus)

 1. Lars Jonsson. Förlaga Frimärket "Jaktfalk". SOF. Postens Tryckeri. [1981]
 2. Gunnar Forsman. Västerås Orn. klubb. [1984]
 3. Greger Johansson. Studie av en ung jaktfalk. Jämtlands orn. förening. [1986]
 4. Roland Jonsson. "Jaktfalk." Malm Producent AB. A5. [1987]
 5. Staffan Ullström. Barnens Bokklubb. WWF. 230x170 mm. [1995]
 6. Staffan Ullström. Projekt Jaktfalk. A5. [1996]
 7. Dag Peterson. "Jaktfalk." www.wildlife.art. A5. [2001]
 8. Lars Jonsson. Ung och vild. Museum Lars Jonsson. A5. [2005]
 9. Peter Nilsson. "Jaktfalk". A5. [2008]
 10. Lars Jonsson. Grönlandsfalkar. "Den första gryningen". Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 11. Hampus Lejon. Jaktfalk, Hopseidet. Vernissagekort. 138 107 mm. [2014]

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)

 1. Dag Peterson. "Pilgrimsfalk och brushane." Säljes till förmån för falkbevakningen. Sv/v. [1969]
 2. Dag Peterson. Pilgrimsfalk i berg 1. GOF:s falkfond. [1978]
 3. Dag Peterson. Pilgrimsfalk i berg 2. GOF:s falkfond. [1978]
 4. Gunnar Pettersson. "Gammal pilgrimsfalk." Pilgrimsfalk på byte. GOF:s falkfond. [1980]
 5. Gunnar Pettersson. "Pilgrimsfalk med ungar." GOF:s falkfond. [1981]
 6. Dan Zetterström. "Pilgrimsfalk." Tuschteckning. SOF. Postens tryckeri. [1982]
 7. Gunnar Petersson. Fågelfaunan på Getterön. Kort nr 3. Varbergs O.F. [1984]
 8. Gunnar Petersson. "Huvud av pilgrimsfalk.". Falkfonden. GOF. [1986]
 9. Dag Peterson. "Ung och gammal pilgrimsfalk." Falkfonden. GOF. A5. [1986]
 10. Matsåke Bergström. "Pilgrimsfalkar vid bo." Falkfonden. GOF. A5. [1986]
 11. Roland Jonsson. "Pilgrimsfalk på sten." Falkfonden. GOF. [1986]
 12. Lars-Göran Löwenadler. Förlag: Södring Tingsryd. E. Danielsson AB. 17552. [1990*]
 13. Nils Berglund. "Pilgrimsfalk med morkulla." [1990]
 14. Folke Lind. "PILGRIMSFALKAR" 177x150. [1990]
 15. Dag Peterson. "Vuxen pilgrimsfalk." Falkfonden. GOF. [1990]
 16. Gunnar Pettersson. "Falk på is." Falkfonden. GOF. [1990]
 17. Kjell Lundblad. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 18. Dan Malkomsson. "På falkcentralen." Sv/v. [1993]
 19. Dag Peterson. "Ung Pilgrimsfalk." Wildlife Art Prod. [1993]
 20. Mumtaz. "Dövas Dag 1994." Sv/v. 140x96. [1994]
 21. Mumtaz."Dövas Dag 1994." Sv/v. 140x96. [1994]
 22. Sara Alinder. Reklamkort Arla Ost. Card Guide. [1994]
 23. Sara Alinder. Reklamkort Arla Ost. Card Guide. [1994]
 24. Hag Hans Engstedt. "På snabba vingar." 001 94. A5. [1994]
 25. Gunnar Björkman. "Bevingat möte.". A5. [1995]
 26. Mikael Bergqvist. Tunnt papper. [1995*]
 27. Dag Peterson. "Ung Pilgrimsfalk." 130x165. [1996]
 28. Gert Andersson. "Pilgrimsfalk." Getteröns Naturcenter. [1996]
 29. Gunnar Pettersson. "Falkenberg." Falcon. Hallands Nyheter. [1998]
 30. Leif Liljeblad. "Pilgrimsfalk och skrattmåsar." 210x148 mm. [2001]
 31. Lars Gardebrandt. "Tillbaka till branten." A5. [2001]
 32. BLASIUS. "Två pilgrimsfalkar." Nyheternas Tryckeri Umeå. 170x115 mm. [2003]
 33. Lennart Sand. Pilgrimsfalk med gräsand. A5. [2004]
 34. Peter Nilsson. Pilgrimsfalk. A5. [2008]
 35. Lars Jonsson. Pilgrimsfalk. Vernissagekort. Kulturhuset, Stockholm. A5. [2010]
 36. Nils-Erik Nilsson. Falkenberg - Tullbron. 245 x 115 mm. [2012]
 37. Nils-Erik Nilsson. Falkenberg - Skrea strand. 245 x 115 mm. [2012]
 38. Peter Nilsson. Falk. A5. [2012]
 39. Peter Nilsson. Ung pilgrimsfalk. A5. [2016]


URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2016, All rights reserved