Här finner du enbart bestämningsartiklar publicerade på svenska.

Om Du söker utländska artiklar publicerade i t.ex British Birds eller Birding World föreslår jag Kristian Adolfsson och Stefan Cherrugs bok "Bird Identification" (Anser Supplement 37, 1995). Boken listar dessutom fotografier på sällsynta fåglar vilka uppträtt i Western Palearctic samt Arabia. Artklarna avser perioden 1975 - 1994.

Systematiken nedan föjer SOF:s Holarktislista vilken samtidigt är SOF:s officiella svenska namnlista. Den följer i stort sett "List of Recent Holarctic Bird Species" av Voous (1977).

När du valt artgrupp och sedan vill kontrollera om det finns något skrivet om den aktuella fågeln så söker du enklast genom att skriva: Ctrl+F / PC-användare. [Mac-användare skriver Command (runtecken)+F].


[Lommar-Änder] [Rovfåglar] [Hönsfåglar-Vadare] [Labbar-Tärnor] [Alkor-Trastfåglar]
[Sångare-Fältsparvar] [Hemsidan]

© Copyright 1997-2015, All rights reserved