[Rovfåglar] [Hönsfåglar - Vadare] [Labbar - Tärnor] [Alkor - Trastfåglar] [Sångare - Fältsparvar] [Startsidan] [Hemsidan]


LOMMAR - ÄNDER


Smålom (Gavia stellata)

Storlom (Gavia arctica)

Stillahavslom (Gavia pacifica)

Svartnäbbad islom (Gavia immer)

Vitnäbbad islom (Gavia adamsii)

Doppingar

Tjocknäbbad dopping (Podilymbus podiceps)

Spetsstjärtad petrell (Bulweria bulwerii)

Gulnäbbad lira (Calonectris diomedia)

Större lira (Puffinus gravis)

Grålira (Puffinus griseus)

Mindre lira (Puffinus puffinus)

Medelhavslira (Puffinus yelkouan)

Balearisk lira (Puffinus mauretanicus)

Dvärglira (Puffinus assimilis)

Havslöpare (Oceanites oceanicus)

Stormsvala (Hydrobates pelagicus)

Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa)

Swinhoes stormsvala (Oceanodroma monorhis)

Oceanlöpare (Oceanodroma castro)

Storskarv ((Phalacrocorax carbo)

Toppskarv ((Phalacrocorax aristotelis)

Öronskarv ((Phalacrocorax auritus)

Dvärgrördrom (Ixobrychus minutus)

Natthäger (Nycticorax nycticorax)

Rallhäger (Ardeola ralloides)

Silkeshäger (Egretta garzetta)

Ägretthäger (Egretta alba)

Gråhäger (Ardea cinerea)

Purpurhäger (Ardea purpurea)

Skedstork (Platalea leucorodia)

Sångsvan (Cygnus cygnus)

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)

Sädgås (Anser fabalis)

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)

Bläsgås (Anser albifrons)

Fjällgås (Anser erythropus)

Grågås (Anser anser)

Vitkindad gås (Branta leucopsis)

Prutgås (Branta bernica)

Rödhalsad gås (Branta ruficollis)

Bläsand (Anas penelope)

Amerikansk bläsand (Anas americana)

Praktand (Anas falcata)

Snatterand (Anas strepera)

Gulkindad kricka (Anas formosa)

Kricka (Anas crecca)

Gräsand (Anas platyrhynchos)

Stjärtand (Anas acuta)

Årta (Anas querquedula)

Kanelårta (Anas cyanoptera)

Svartand (Anas rubripes)

Blåvingad årta (Anas discors)

Skedand (Anas clypeata)

Brunand (Aythya ferina)

Amerikansk brunand (Aythya americana)

Ringand (Aythya collaris)

Vigg (Aythya fuligula)

Bergand (Aythya marila)

Mindre bergand (Aythya affinis)

Ejder (Somateria mollissima)

Praktejder (Somateria spectabilis)

Amerikansk sjöorre (Melanitta nigra americana)

Alförrädare (Polysticta stelleri)

Vitnackad svärta (Melanitta perspicillata)

Knölsvärta (Melanitta deglandi)

Islandsknipa (Bucephala islandica)

URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2016, All rights reserved