<< >> Title

Ringmärkningen 1996


Jan-Erik Malmstigen

Hagaberg

Efter de senaste två årens ringmärkning vid Frövifors koncentreraders iår alla resurser åter till Hagaberg som under dessa två år fått stå tillbaka. Tyvärr motsvarade inte riktigt Frövifors de ganska högt ställda förväntningarna och när dessutom fångsplatsen intill tippen avverkades på sly etc under senhösten 1995 var valet inte så svårt.

Resultat

Årets fångstsiffror är med god marginal

de bästa sen starten 1979. Totalt ringmärktes inte mindre än 3043 fåglar av 53 arter (se tabell nedan). Ringmärkningen påbörjades i blygsam skala redan den 14 maj och avslutades fem månader senare, den 15 oktober. En förutsättning för att uppnå dessa höga fångstsiffror är att jag haft hjälp med märkningen. Ett stort tack riktas därför till Andreas Sandberg som bidragit till årets fina resultat.

Tabell. Fångstsinsats Hagaberg 14.5 - 15.10 1996. Antal märkdagar och nät

timmar per månad och totalt.

Maj

Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Totalt
Antal dagar
4
11
20
21
13
6
75
Antal fåglar
14
86
503
1924
442
74
3043
Antal nättimmar (nt)
31,5
226,5
880,5
1376
638
131
3283,50
Antal fåglar/nt
0,44
0,38
0,57
1,40
0,70
0,56
0,93

Nya märkarter blev härmsångare, totalt ringmärktes 5 ex samt domherre (16ex). Åtta arter uppnådde märksiffror 100 med lövsångaren i topp. Följande tio arter blev de mest ringmärkta:

1. Lövsångare

921 fåglar
2. Rörsångare
336
3. Trädpiplärka
305
4. Rödhake
134
5. Blåmes
124
6. Trädgårdssångare
122
7. Sädesärla
117
8. Sävsparv
101
9. Sävsångare
96
10. Talgoxe
94

Bästa märkdag blev 16 augusti med 178 fåglar (19 arter) med lövsångare (67ex) som dominerande art. Flest arter, 22 st ringmärktes den 20 augusti. Nio dagar ringmärktes 100 fåglar, sju av dessa inföll perioden 12-18 augusti. Vädret den aktuella tiden var högtrycksbetonat med sol och värme.

Trädpiplärka överraskning

Totalt ringmärktes inte mindre än 305 trädpiplärkor vilket kan jämföras med totalt 8 ringmärkta t.o.m 1995. I tidskriften Fågelstudier (Band 2, Nr. 1-2) finns en artikel hur man med hjälp av inspelad sång kan öka fångsten av bl.a trädpiplärka. På en soptipp i Karlskoga fångade Bo Petersson 160 fåglar med bandspelare perioden 17-30.8 1984. Jag tyckte detta kunde vara intressant att testa och placerade därför två nät i vinkel vid en ensam buske på gräsmattan intill reningsverket. De första trädpiplärkorna (6st) fångades den 12.8 för att därefter öka för varje dag fram till den 17.8 (61st). Den 22.8 fångades endast 5 fåglar (se fig nedan).

Högsta dagssummor

Inte mindre än tolv arter uppnådde högsta dagssummor i samband med årtes ringmärkning. Förutom trädpiplärkan är det följander arter;

Sädesärla

18 ex
8.7
Trädpiplärka
61
17.8
Rödhake
11
19.7
Törnsångare
8
13.8
Trädgårdssångare
23
12.8
Ärtsångare
7
12.8
Svarthätta
10
28.8
Svartvit flugsnappare
5
14.8
Talgoxe
9
11.7
Blåmes
12
13.8
Törnskata
7
14.8
Gulsparv
8
21.9Bland de arter som inte ringmärktes i tillräckligt antal för att uppnå högsta dagssumma kan nämnas lövsångare (81 ex 12.8 1990), rörsångare (25 ex 3.8 1990) samt sävsparv (19 ex 14.9 1989).

Få blåhakar

En negativ överraskning var att antalet ringmärkta blåhakar inte blev fler än 9. Med hänsyn till ringmärkningsinsatsen 1996 är detta det sämsta resultatet under alla år. Flest blåhakar, 40 st, ringmärktes 1988.

Rariteter

Årets höjdpunkt blev förstås den höksångare som ringmärktes den 1 september (2K hona). Fågeln stannade därefter kvar på platsen i åtminstone en veckas tid. Detta var dock inte den första ringmärkta höksångaren vid Hagaberg, redan 1980 ringmärktes en ungfågel. Dessutom kan nämnas kärrsångare (1ex 20.8) samt skäggmes (1ex 25.9).

Egna kontroller (märkta 1995 och äldre)

Totalt kontrollerades 12 fåglar (5 rörsångare, 3 sävsparvar, 2 talgoxar, 1 lövsångare samt 1 rödhake). Att det inte blev fler beror på att antalet ringmärkta fåglar under 1994-1995 vid Hagaberg inte är fler än 312 fåglar. En fågel bör dock särskilt omnämnas, nämligen den rörsångare som ringmärktes den 18.7 1990 (2+) och kontrollerad i år den 20.6 och 23.7, dvs minst 8 år gammal.

Återfynd och främmande kontroller

Inte mindre än 6 främmande kontroller och 7 återfynd har hittills rapporterats från årets märkningar. Av de 6 främmande kontrollerna har svar erhållits från fyra. Snabbaste återfyndet är en gammal lövsångare märkt den 20.8 och kontrollerad fyra dagar senare vid Venan, Örebro. Den 8.8 märktes en årsunge av koltrast och 8 dagar senare hittades den död på Sjölundagatan i Frövi, troligen dödat av katt. Se även tabell återfynd.

Ringmärkning Hagaberg 1979-1996

Art

1996
1979-1995
1979-1996
Återfynd/

kontroller

Gräsand
-
1
1

Sparvhök
1
2
3

Vattenrall
1
1
2

M Strandpipare
-
1
1

Grönbena
-
5
5

Enkelbeckasin
1
4
5

Drillsnäppa
1
20
21

Fisktärna
-
6
6

St hackspett
-
2
2

Mindre hackspett
-
2
2

Ladusvala
1
12
13

Trädpiplärka
305
8
313

Gulärla
8
16
24

Sädesärla
117
292
409
5
Gärdsmyg
12
17
29

Järnsparv
85
403
488
3
Rödhake
134
315
449
2
Näktergal
2
10
12

Blåhake
9
219
228

Rödstjärt
1
4
5

Buskskvätta
7
4
11

Koltrast
25
23
48
1
Björktrast
8
7
15

Rödvingetrast
25
22
47

Taltrast
28
27
55

Flodsångare
-
1
1

Sävsångare
96
328
424
6
Kärrsångare
1
2
3

Rörsångare
336
1530
1866
24
Härmsångare
5
-
5

Höksångare
1
1
2

Ärtsångare
51
38
89

Törnsångare
60
147
207

Trädgårdssångare
122
142
264
4
Svarthätta
71
243
314
2
Grönsångare
4
2
6

Gransångare
10
27
37

Lövsångare
921
1479
2400
5
Taigasångare
-
1
1

Kungsfågel
8
81
89

Svartvit flug
50
22
72

Grå flugsnappare
7
3
10

Skäggmes
1
9
10

Stjärtmes
7
1
8

Entita
6
64
70

Talltita
4
35
39

Svartmes
3
16
19

Blåmes
124
266
390

Talgoxe
94
231
325

Tofsmes
-
1
1

Nötväcka
1
2
3

Trädkrypare
7
7
14

Törnskata
23
36
59

Skata
-
1
1

Stare
1
14
15

Bofink
34
111
145
1
Bergfink
1
29
30

Grönfink
80
470
550
2
Grönsiska
5
121
126

Rosenfink
4
1
5

Mindre korsnäbb
-
1
1

Domherre
16
-
16

Gulsparv
17
23
40

Pilfink
-
1
1

Videsparv
-
1
1

Sävsparv
101
615
716
5

Totalt 66 arter
3043
7526
10 569
60

Återfynd och främmande kontroller

I återfyndslistan används följande symboler;

x Funnen död

v Kontrollerad av ringmärkare

+k Dödad av katt

Koltrast


4369068
1K hona
96-08.08+k
96-08-16
Sjölundagatan, Frövi

Rörsångare

9N 72183
2K+
92-05-13
Saltholm, Danmark


v
96-06-215230119
2K+
94-08-23
Limburg, Belgien


v
96-06-01AZ 10795
1K
95-08-20v
96-07-24
Lisjöviken, Surahammar


BB 19782
1K
96-07-25v
96-08-04
Ässön,Närke


BB 19894
1K
96-07-30v
96-08-24
Vest-Agder, Norge


BC 30888
1K
96-08-17v
96-09-05
Herault, Frankrike

Sävsångare

BB 19850
1K
96-07-29v
96-08-03
Lisjöviken, Surahammar

Trädgårdssångare

2KE87955
1K
96-08-07
Ässön, Närke


v
96-08-07


Lövsångare

9C 11731
2K+
95-05-10
Laesö. Danmark


v
96-08-22BC 31010
2K+
96-08-20v
96-08-24
Venan, Örebro, Närke

Grönfink

2KG09862
1K hona
96-08-19v
96-10-31
Utklippan, Blekinge

Västvalla

Ringmärkningen vid Västvalla är i och med 1996 års säsong tillsvidare avslutad. Totalt ringmärktes under åren 1993-1996 därmed 2723 fåglar. 1996 års resultat blev 82 fåglar. Anledningen är att Per Jacobsson som arbetat som ringmärkare flyttat från orten och resurserna kommer därför i framtiden att koncentreras till Hagaberg. Västvalla har visat sig vara en utmärkt ringmärkningslokal och förhoppningsvis kommer ringmärkningen någon gång i framtiden att återupptas i någon form.

Totalt ringmärktes i år 20 arter med lövsångare som dominerande art (17 fåglar). Ny märkart blev härmsångare. Bland övriga märkarter kan nämnas 5 gräshoppssångare och 1 göktyta.

Ett återfynd från årets ringmärkning har rapporterats. Det är en rörsångare som märktes den 19 juli och 8 dagar senare kontrollerades vid Flommen, Falsterbo.

Övriga återfynd som ej publicerats;

Rörsångare BE 41631

1K
94-08-11


v
96-07-24
Söderfjärden,Idö
Blåmes 1EC24750
1K
93-07-16


v
95-10-14
Lågskär,Åland

Antal ringmärkta fåglar Västvalla 1996

Lövsångare

17
Sävsparv
12
Talgoxe
12
Gräshoppsångare
5
Rörsångare
5
Blåmes
5
Trädgårdssångare
4
Koltrast
3
Björktrast
3
Törnskata
3
Rödvingetrast
2
Sävsångare
2
Härmsångare
2
Göktyta
1
Ängspiplärka
1
Törnsångare
1
Svarthätta
1
Entita
1
Trädkrypare
1
Gulsparv
1

Totalt 82

(20 arter)

Rapport från fågelstationerna 1995

Kvismare fågelstation. 4371 ringmärkta av 64 arter. Den sämsta årssumman sedan 1963.

Bland återfynden kan nämnas en brun kärrhök som återfanns i Mali.

Hammarö fågelstation. 8013 fåglar av 63 arter.

Ottenby fågelstation. 16 975 fåglar. Bl.a ringmärktes 1 rödhalsad snäppa, 1 sydnäkter

gal, 1 nordsångare, 1 rödstrupig sångare och 1 brunsångare.

(Källa: "SOF 1996. Fågelåret 1995. Stockholm")


<< >> Title