<< >> Title

Yxhugg och galopperande hästar - exempel på fåglalåtar i fågelböckerna

Jan-Erik Malmstigen

Att lära sig fåglarnas fågelläten eller sång tillhör för de flesta nybörjare fågelskådningens svårare sidor men är samtidigt en av de mest fascinerande.

Det bästa och snabbaste sättet att tränga in i denna värld är att följa med någon erfaren ornitolog och i fält få varje läte identifierat. Det näst bästa sättet är att inhandla några ljudband eller CD-skivor med fågelläten och nöta in fågelsången. Det sämsta är att utifrån fågelböckernas bokstavsramsor försöka tyda t.ex "si tsivri tsivri tsivri ju li ti tsibly tsibly tsibly tsibly". Ja att det är den svartvita flugsnapparens sång förstår väl nästan alla

Nu finns det dock några välkända ramsor som så att säga "slår huvudet på spiken" och har man lärt sig dessa brukar inlärningen bli både enklare och roligare. T.ex gulsparvens; ett-två-tre-fyra-fem-sex-sjuu.., trädgårdssångarens porlande vårbäck eller rosenfinkens pleased to see you.

Här följer därför ett antal fåglars sång med liknelser och ramsor från vår vardagsmiljö för den som tycker att detta kan vara till någon hjälp. Jag har som underlag haft fyra fågelböcker. Det är först och främst 1) Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige (1953). "Mäster" Erik är nog den person som betytt mest när det gällt att försöka finna en passande beskrivning på något fågelläte så att alla genast förstår vad det handlar om. Flera av hans beskrivningar hittar man ännu idag i de senaste fågelböckerna. De övriga fågelböckerna som hänvisas till är 2) Delin/Svensson: Alla Europas fåglar i färg (1978), 3) Staav/Fransson: Nordens fåglar (1987) samt 4) Jonsson,L: Fåglar i Europa (1993).

Rördrom.

* Blåser i mynningen av en tombutelj (2,4)

Årta

* Knarrande läte som när man repar nageln mot en kam (3,4).

Brunand

* Hanen låter höra ett märkligt vinande ljud påminnande om en studsande gevärskula (3)

Svärta

* Under uppvaktningen låter hanen höra ett läte som erinrar om avlägsna yxhugg (3)

Småfläckig sumphöna

* På långt håll som droppande vattenkran (2,4)

Sothöna

* Stundom otroligt högt "pitts" som om någon tappade en glödlampa mot en sten inne i vassen (4)

Vattenrall

* Gälla grisskrik (4)

Kornknarr

* För tankarna till det ljud som uppstår när en person envist står och trampar på spisbrödskakor (Anonym).

Dubbelbeckasin

* Klickande knäppande läten likt ljuden från studsande pingisbollar (3)

* Ett pendlande kvitter som från klirrande isstavar (4).

Dvärgbeckasin

* En galopperande hästs klapprande hovslag över en träbro (1,3,4)

Fisktärna

* Krriäh (tre ägg) (1)

Kentsk tärna

* Ett ljudligt genomträngande "amalgamgnisslande" kerrik (2)

Skräntärna

* Ett plåtbleck som dras över ett skrovligt betonggolv (4).

Tordmule

* Har liknats vid en knarrande dörr (3)

Nattskärra

* Torrt, ihåligt spinnande rullande som går på två växlar (2)

Backsvala

Ett tonlöst raspande som av sandpapper (1)

Rödhake

* Knäpper som när man drar upp ett urverk med nyckel (1)

* Knäppande "tick" som när man drar upp en mekanisk leksak (4)

Blåhake

* Locklätet "som från en flagglina i blåst (1)

Svart rödstjärt

* "Torrt tonlöst smatterknarr" som från en rullgardin som dras upp och ner ett par gånger eller "som krasande småsten" (1)

* Vokallöst knastrande som från smågrus eller små metallkulor (4)

Rödvingetrast

* Variant - faller i tonhöjd som när man genom beröring råkar varva ner en grammofonskiva (4)

Dubbeltrast

* Flyktlätet = "Kamlätet". Se Årta.

Flodsångare

* En jämnt tröskande symaskin (1)

Gräshoppsångare

* Elektrisk ringklocka (1)

* Likt liten väckarklocka med dämpad kläpp (2)

Trädgårdssångare

* En muntert porlande vårbäck (1)

Törnsångare

* En vanlig rytm låter - "tycker du dit, tycker du?" (2)

Ärtsångare

* Kort skallrande på en ton (träskallra) (4)

* Ljudet som uppstår när man blåser ärter från ett ärtrör.

Grönsångare

* Sången liknar "dallrandet från ett silvermynt" (1)

* Likt ljudet av ett snurrande mynt på en marmorskiva (2,3)

Lövsångare

* "Snälla snälla snälla mamma kan jag få gå på bio ikväll klockan tio?" (4)

Nötkråka

* Hon förfogar också över andra ljud, t.ex ett kvidande som när man blåser i ett syrenblad (1).

Grönfink

* En utdragen,hastigt rullande vissling, ungefär som när man blåser i en visselpipa med ärter i (1).

Gulhämpling

* Sången kan liknas vid det ljud som uppstår då två glasskivor gnids mot varandra (3)

Kanske har du som läser detta egna ramsor eller liknelser som du haft nytta av. Skriv isåfall en rad så publicerar vi den i nästa nummer av Pandion till glädje för alla medlemmar.


<< >> Title