Svenska Naturkort


Redan 1984 började Posten att sälja fotografiska vykort ingående i serien Svenska Naturkort. Korten är numrerade och därför lätta att identifiera. Nedan listas de kort jag funnit i denna serie med motiv fåglar. Kompletteringar emottages tacksamt. Utgivaren Svenska Naturkort har tyvärr inga egna uppgifter arkiverade.

Nr Namn Fotograf År
101
109
110
112
128
139
143
147
148
155
162
177
181
206
207
219
229
234
243
244
245
251
332
506
518
531
582
590
661
701
707
708
710
714
718
719
723
724
728
730
733
736
745
746
747
756
762
766
770
772
775
777
780
782
789
902
T-7
V-14
T-24
Rödbena
Domherre
Sädesärla
Fasantupp
Knölsvan
Fasantupp
Blåmes
Koltrast
Svan speglar i vattnet
Orrtupp
Gulsparv
Starar på telefontråd
Talgoxe
Trutungar (Hur mås det)
Domherre
Sidensvans
Domherre äter rönnbär
Hornuggla (Simma lugnt)
Domherre och blåmes
Gulsparv
Grönfink
Blåmes
Blåmes
Pärlugglor
Sädesärleunge
Kattuggleunge
Lappuggleunge
Talgoxeunge
Gräsandungar
Sidensvans
Sidensvansar
Talltita
Nötskrika
Blåmes
Grönfink
Domherre
Tallbit
Domherrar
Gulsparv
Domherre
Pilfink
Blåmes
Knölsvan
Domherre
Sidensvans
Knölsvanar
Talgoxe och domherre
Domherre
Rödhake
Domherrar
Talltita
Talgoxe
Talgoxe
Domherre
Domherre
Lappuggla med unge
Sångsvanfamilj
Sidensvans
Buskskvätta
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Jan Ring
Tero Niemi
Mattias Klum
Jan Ring
Tero Niemi
Göran Ekström
Göran Ekström
Jörgen Larsson
Jan Ring
Jan Ring
Tero Niemi
Tero Niemi
Jan-Peter Lahall
Tero Niemi
Tero Niemi
Tero Niemi
Peter Dyballa
Tero Niemi
Tero Niemi
Jörgen Larsson
Ove Eriksson
Lars Dahlström
Tero Niemi
Tero Niemi
Tero Niemi
Peter Dyballa
Tero Niemi
Lars Carlsson
Peter Dyballa
Tero Niemi
Tero Niemi
Peter Dyballa
Tero Niemi
Antti Leinonen
Göran Ekström
J. Murtosaari
Torbjörn Arvidsson
Svante Joelsson
1984
1984
1984
1984
1984
1985
1986
1986
1986
1986
1986
1987 ?
1987
1988
1988
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1997
1997
1997
1998
-
2000
2000
2001

Ny design.
Posten Sverige AB. Prioritaire. Kort med porto. Rings Naturkort AB. 180 x 125 mm.

NrFotografArtÅrKommentar
29Tero NiemiDomherre2001Variant av nr 746 ovan
17E SchönKoltrast2002  

Tillbaka


URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2006, All rights reserved