Fågelåret 1998


Underlaget är dels mina egna observationer men också de obsar som jag fått kännedom om av andra rapportörer (se signaturlistan). En mer omfattande årssammanställning har publicerats i Frövi Fågelklubbs "Meddelande-serie" (Nr 24)


Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Vår: 1 ex mot söder Hagaberg 13.4 (THN), 1 ex rastade i Finnåkerssjön 16.4 (SLA), 9 ex Väringen 17.4 (JEM) samt 6 ex samma lokal 27.4 (JEM), 8 ex Hagaberg 1.5 (JEM), 1 ex Rävudden/Råsvalen 8.5 (TON). Sommar:, 6 ex Hagaberg 17.5 (JEM,KMN) samt 2 ex samma lokal 28.5 (THN), 30 + 11 + 2 ex str.(S) Stor-Väringen 26.7 (ASG), 1 ex samma lokal 29-30.7 (ASG, THN) samt 1 ex str.(S) 30.7 (ASG). Höst: 2 ex Vagnshäll/Väringen 3-9.8 (THN, ASG m.fl), 1 ex Rävudden/Råsvalen 6.8 (TON), 4 ex str.(S) Österhammarssjön 8.8 (ASG, THN), 1 ex St. Kloten 13.8 och 15.8 (MHA), 1 juv Hagaberg 24.8 (JEM) samt 1 juv samma lokal 26.9 - 19.10 (JEM m.fl)

[Rosaryggad pelikan (Pelecanus rufescens)]

Pelikan

 
1 ex Väringen/Frövi 15.3 - 14.4 (Mats Larsson m.fl). Den 15.4 upptäcktes fågeln vid Gävunda i Dalarna. (Foto:Mattias Rudenvall)

Rördrom (Botaurus stellaris)
Förstaobs: Hörd Hagaberg/Ullersätersviken 31.3 (JEM mfl). Observationer utanför Väringen; 1 ex Sjömosjön 12.4 (BIN), hörd Hultasjön 1.5 - juni (TON mfl), hörd Gällingen 11.5 (EJN), hörd Köttsjön 13.5 (Ylva Jansson gm SIA), hörd Sällingesjön 14.6 (THN), hörd Sörbysjön 18-19.6 (SLA,BDM)

Gråhäger (Ardea cinerea)
Vinter: 1 ex Sjömosjön 10.12 (SOE,ASG).

Knölsvan (Cygnus olor)
Vinter: 2 ex Sjömosjön 1-2.1 (JEM, BLG mfl), 1 ex samma lokal 6.1 (ASG mfl) och 6 ex 13.1 (UJN). Dessutom 4 ex Sjömosjön 15 - 19.12 (JEM mfl) samt samma lokal 1 ex 29.12.

Sångsvan (Cygnus cygnus)
Vår: Två toppar, den första i början av mars med som mest 220 ex i Lunten den 3 mars. Den andra toppen inföll 18 - 20 mars med som mest 200 ex i Finnåkerssjön den 18 mars och 214 ex i Sjömosjön den 20 mars. Vinter: Vid Sjömosjön i januari upp till 110 ex (BLG) samt i december med som mest 100-tal exemplar (SOE mfl)

Under våren samordnade Upplands Ornitologiska Förening en kombinerad flyg- och markinventering av rastande sångsvanar i Svealand med fokus på Närke och dalälvslandskapen. Beräknad genomströmning i Lindesbergs kommun stannade på ca 1100 sångsvanar.

Mindre sångsvan (Cygnus columbianus)
2 ex Österhammarssjön 27-28.2 (SLA mfl), 2 ex Sjömosjön 1.3 (UWN mfl), 1 ex Finnåkerssjön 20-26.3 (MRL mfl), 1 ex Gammelbo 30.3 (MHA). Höst: 7 ex str.(S) Lindesberg 18.10 (MAN).

Sädgås (Anser fabalis))
Vår (flockar >300 ex): 250 - 400 ex Gillberga/Rynninge 3.3 - 23.3 och 300 ex samma lokal 10.4, 300 ex Sjömosjön 20-21.3 samt 310 ex Spånga 12.4

Spetsbergsgås (Anser brachyrhynchus)
Uppskattningsvis totalt 10 ex perioden 20.3 - 26.4 på tre lokaler, varav 1-2 ex Sjömosjön 20.3 - 7.4, totalt 5 ex Fänninge/Rynninge 25.3 - 19.4 samt 2-3 ex Sörbysjön 13.4 samt 17 - 26.4.

Bläsgås (Anser albifrons)
Uppskattningsvis totalt 14 ex perioden 24.2 - 17.4 på fyra lokaler, varav 2 ex Nederby-Sjömosjön 24.2 - 28.2, totalt 6 ex Gillberga/Rynninge - Fyrby 3.3 - 4.4 samt 4-6 ex Finnåkerssjön 12.4 - 17.4.

Grågås (Anser anser)
Stor flock: 16 ex Morskogasjön 19.4 (MAN), 11 ex Österhammarssjön 19.6 (ASG), 10 ex Stor-Väringen 29.7 (ASG). Häckning: 1 par med tre ungar Österhammarssjön 30.5 (UWN,IBE,JAN) - 2:a häckningen i kommunen, 1 ex + 1 kanadagås med årsungar Arbogaån/Medinge 3.6 (JEM).

Kanadagås (Branta canadensis)
Vinter: Vid Sjömosjön med som mest 7 ex t.o.m 18.1 (ASG,JEM mfl) samt 60-tal ex under december (SOE mfl). 1 ex Sörbysjön 17-18.1 (THN mfl), 2 ex Rynninge 19.12 (SOE mfl), 22 ex Österhammarssjön 28.12 (JEM). Stora flockar (>500): 550 ex Västvalla 22.3 samt 500 ex 3.11, 550 ex Stor-Väringen 7.9 (KMN), >500 ex Rynninge 9-10.11 (SOE,JEM), >650 ex Sjömosjön 14.11 (SOE) samt 350-550 ex Sällingesjön 18.10 - 1.11 (SOE mfl).

Vitkindad gås (Branta leucopsis)
2 ex Finnåkerssjön 6.4 (JEM) samt 2 ex samma lokal 13-19.4 (THN mfl), 3 ex mot norr Hagaberg 28.5 (THN).

Prutgås (Branta bernicla)
85 ex str. Bläsåsen/Väringen 20.9 (THN).

Gravand (Tadorna tadorna)
1 hona rastade en kort stund på: kvällen Hagaberg/Ullersätersviken 14.5 (UWN mfl)

Bläsand (Anas penelope)
Sommar: 3 ex Sörbysjön 15-16.5 (THN), 2 hannar Björkasjön 24.5 (JEM), 1 hanne Hagaberg 19.6 - 25.6 (BDM m.fl), 1 hanne Sällingesjön 11.7 (MRL), 1 ex Österhammarssjön 31.7 (SLA)

Snatterand (Anas strepera)
1 hanne Hagaberg/Ullersätersviken 31.3 (THN,JEM), 2 hannar,1 hona 15.4 (THN) samt 1 par 27.4 - 1.5 (JEM m.fl), 1 par Sällingesjön 19.4 (MRL), 1 par Sörbysjön 30.4 (UJN) och 10.5 (THN).

Stjärtand (Anas acuta)
1-3 ex Österhammarssjön/Finnåkerssjön 12.4 - 25.4, 1 par Björkasjön 21.4 samt 4 par Ullersätersviken/Hagaberg 27.4 - 1.5 (JEM). Höst: 1 ex Hagabergs reningsdammar 28.8 (JEM), 2 honf. Dammen/Gammelbo 21-22.9 (MHA)

Årta (Anas querquedula)
1-2 ex Morskogasjön 22.4 - 9.5, 1-3 ex Sörbysjön 1.5 - 18.5 samt 2 hannar Hagaberg/Ullersätersviken 2.5

Skedand (Anas clypeata)
Totalt minst 10 ex från fem olika lokaler perioden 22.4 - 16.5, bl.a 3 ex Sörbysjön 2.5. Sommar: 1 hanne Morskogasjön 20.5 (TON), 1 hanne Storåbadet 23.5 (TON), 1 par Dammen/Gammelbo 3.6 (MHA).

Brunand (Aythya ferina)
1 hanne Sällingesjön 31.3 (MRL) och 2.5 (MRL).

Vigg (Aythya fuligula)
Vinter: 1 honf. Sjömosjön 4-17.12 (ASG,SOE mfl), 1 honf. Rynninge 19-21.12 (THN,ASG).

Ejder (Somateria mollissima)
1 hona rastade i Österhammarssjön 19.4 (JEM mfl), 1 hona Ullersätersviken/Hagaberg 3.5 (JEM, TON m.fl). Fynd nr. 7-8 i kommunen.

Alfågel (Clangula hyemalis)
1 hanne Fröviforsån/Frövi 10.12 (Harri Toivonen, MAN)

Sjöorre (Melanitta nigra)
Totalt 42 ex perioden 8.4 - 10.5. Av dessa har 28 ex rapporterats från sjön Väringen (ERR, JEM) samt därutöver 3 ex Sällingesjön 19.4 (MRL) samt 11 ex Stora Lindessjön 10.5 (MAN). Höst: 23 ex rastar St Lindessjön/Lindesberg 1.10 (PMR, MAN)

Svärta (Melanitta fusca)
1 par Ullersätersviken/Hagaberg 23.4 (JEM), 1 hanne 2.5 (JEM m.fl) samt 1 hanne 5.5 (JEM), 7 hannar Stor-Väringen 29.7 (ASG, THN)

Salskrake (Mergus albellus)
Stor flock: 10 ex Ullersätersviken/Hagaberg 10.4 (THN,JEM).

Småskrake (Mergus serrator)
Häckning: 1 hona med 2 ungar Usken 27.7 (MAN)

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Vinter: 1 ad Hagaberg 18.1 (THN), 1 subad 8.12 (ASG) samt 1 ad samma lokal 27.12 (TON,ASG,JEM), 1 ad Sjömosjön 25-26.2 (UJN), 1 juv Rynninge 28.12 (THN). Vår:1 subad Sjömosjön 6-8.3 (SOE,BLG). Sommar: 1 ad Västvalla 31.5 (JWG), 1 2K Finnåkerssjön 30.7 samt 1 subad Österhammarssjön 1.8 (SLA). Troligen samma exemplar Sällingesjön 1.8 (MRL). Höst: 1 juv Österhammarssjön 4.9 (ASM) samt 1 juv + 1 subad samma lokal 5.9 (SLA), 1 ad Sjömosjön 11.10 (SOE), 1 juv Rynninge 24.10 (THN), 2 juv samma lokal 7.11 (THN). 1 juv Hagaberg 10.11 (JEM), 1 ad + 1 juv Finnåkerssjön 18.11 (ASG, JEM), 1 ad Storbron/Arbogaån 25.12 (BLG).

Brun kärrhök (Circus aeruginosus)
Sen obs: 1K Siggebohyttan 20.11 (Ove Eriksson).

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Sommar: 1 hanne str.(S) Stor-Väringen 29.7 (ASG, THN). Vinter: 1 hona Sällingesjön 2.12 (MRL), 1 hona Hagaberg/Lindesberg 3.12 (TON), 2 ex Sjömosjön 4.12 (ASG,SOE) samt 1 hona Nederby 23 - 31.12 (BLG mfl)

Ängshök (Circus pygargus)
1 hanne Fellingsbro kyrka 3.5 (Torgny Magnusson), 1 hona str.(S) Stor-Väringen 30.7 (ASG), 1 hanne Nederby 16.8 (BLG) samt 22.8 (SLA m.fl)

Ormvråk (Buteo buteo)
Vinter (december): Rapporter finns från totalt 15 lokaler, de flesta belägna i sydöstra delen av kommunen, bl.a i Sjömo-området minst 3 ex hela månaden.

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Vinter (december): Rapporter finns från totalt 11 lokaler, de flesta belägna i sydöstra delen av kommunen. Från mitten av månaden finns endast rapporter från Sjömo-området (1-2 ex).

Aftonfalk (Falco vespertinus)
2K hanne Hagabergsliden/Lindesberg 7.8 (MAN). Fynd nr. 8 i kommunen.

Pilgrimsfalk (Falco peregrinus)
1 ad Sällingesjön 7.8 (MRL), 1 ex str.(S) Rynninge 6.9 (THN), 1 ex str.(S) Bläsåsen/Väringen 19.9 (THN), 1 ex Nederby 26.9 (CHN)

Vaktel (Coturnix coturnix)
1 hörd Näset/Finnåkerssjön 15-16.5 (SLA), 1 hörd Fellingsbro kyrka 29.5 - 30.6 (UWN m.fl) samt 14.6 (UWN, IBE, BLG), 1 hörd Västvalla 30.5 (UJN), 1 hörd norra Finnåkerssjön 12-13-6 (MRL), 1 hörd Nederbylöt 13 - 23.8 (BLG m.fl).

Vattenrall (Rallus aquaticus)
Förstaobs: Hörd Hagaberg 6.4 (JEM). Häckning: 1 ad + 3 juv Hagabergs reningsdammar 3.7 (UWN). Sistaobs: Hörd Hagaberg 20.10 (JEM)

Småfläckig sumphöna ( Porzana porzana)
Hörd Österhammarssjön 1.5 (SLA), 2 hörda Sörbysjön 15-25.5 (THN,SLA mfl) samt 1 hörd samma lokal t.o.m. 6.6

Kornknarr (Crex crex)
Hörd Sjömosjön 17.5 (BLG), 2 hörda 20.5 (SOE) samt 1 hörd 5.6 - 29.6 (SOE m.fl), 2-4 hörda Västvalla 18 -5.6 (UJN,BLG mfl), 1 hörd norra Finnåkerssjön 29.5 - 6.6 (SLA mfl), 1 hörd Oppboga - Skulsta 5-6.6 (MKÖ), väster Ålsäng 21.6 (ASG), Djupdalen/Morskoga 29.6 (JMK), Havsta/Råsvalen juni-juli (gm Nils Leisby), Pilkrog 10.7 (gm SOE) samt 1-2 hörda vid Nyckelby under juli (L. Åkerlind gm JWG)

Dessutom 1 hörd Ervallaängarna 29.6 (SLA).

Trana (Grus grus)
Vinter: 1 ex Österhammarssjön t.o.m 10.12 (ASM). Fågeln var vingskadad och hittades senare död. Stora siffror: Tot. 146 ex str.(N) Rynninge 10.4 (THN), tot. 211 ex str.(N) Sällingesjön 14.4 (MRL), 135 ex str.(N) Medinge 25.4 (THN). Som mest: 350 ex Österhammarssjön 27.9 (ASM).

Strandskata (Haematopus ostralegus)
2 ex Vagnshäll/Väringen 18.4 (SOE mfl), 12 ex 25.4 (THN), 2 ex 3.5 (SOE) samt 17 rastande ex samma lokal 22.7 (ASG). 3 ex Loppholmarna/Lindesberg 20.7 - 28.7 (gm TON). Totalt 26 ex (15 + 11 ex, kommunrekord) Stor-Väringen 26.7 (ASG)

Fjällpipare (Charadrius morinellus
1 juv Gammelbo flygfält 19.9 (TON). Fynd nr.4 i kommunen.

Kustpipare (Pluvialis squatarola)
2 ex str.(S) Stor-Väringen 24.7 (ASG, THN), 2 ex mot SV Stor-Väringen 29.7 (ASG, THN), 20 + 22 ex Sällingesjön 2.8 samt 8 ex 3.8 och 4 ex 4.8 samma lokal (MRL), 20 ex Österhammarssjön 2.8 (SLA) samt 13 ex str.(SV) samma lokal 7.8 (THN), 1 ex str. Hagaberg 5.8 (ASG, MRL), 4 ex str.(S) 18.8 (JEM,ERR) samt 1 ex str. 26.9 samma lokal (JEM), 1 ex Nederby 21.8 (SOE).

Kustsnäppa (Calidris canutus)
18 ex str.(S) Stor-Väringen 24.7 (ASG, THN), 7 ex str.(SV) Österhammarssjön 7.8 (THN). Fynd nr. 8-9 i kommunen.

Sandlöpare (Calidris alba)
1 ex str.(S) Österhammarssjön 1.8 (SLA). Fynd nr. 3 i kommunen.

Småsnäppa (Calidris minuta)
1 ex rastade Vagnshäll/Väringen 24.7, 4 ex str.(S) Stor-Väringen 30.7 (ASG), 22 ex Dammen/Gammelbo 27.8 (MHA), 35 ex (kommunekord) Nederby 28.8 (JEM), 28 ex 29.8 samt 6 ex samma lokal 30.8 (SOE m.fl), 1-3 ex Hagabergs reningsdammar 28-31.8 (JEM)

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)
2 juv Dammen/Gammelbo 27.8 (MHA).

Myrsnäppa (Limicola falcinellus)
1 ex rastade Näset/Stora Lindessjön 19.5 (MAN). Fynd nr. 6 i kommunen.

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
1 ex Sörbysjön 26.4 (THN), 2 ex Albäcksån 17.10 (JKG).

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
Hörd Sörängarna 16.5 (JKG).

Myrspov (Limosa lapponica)
1 ex Valfisken/Väringen 17.7 (ASG, JEM), 130 ex str.(S) Stor-Väringen 24.7 (ASG, THN), 80 ex Sällingesjön 25.7 (MRL), 8 ex Prästryggen/Frövi 28.7 (ASG), 14 ex mot SV Stor-Väringen 29.7 (ASG, THN), 2 ex str.(S) Österhammarssjön 2.8 (SLA), 4 ex str.(S) Sällingesjön 3.8 (MRL), 10 + 17 ex str.(SV) Stor-Väringen 3.8 (THN mfl), 15-tal str. Rabostan/Frövi 5.8 (THN), 2 ex Nederby 21.8 (JEM)

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
Sen obs: 1 ex Frövifors/Nedre dammen 7.11 (EJN mfl).

Dvärgmås (Larus minutus)
1 ad Stor-Väringen 26.7 (ASG)

Gråtrut (Larus argentatus)
Vinter: 2 ex Sjömosjön 1.1 (BLG) samt 1 ex 18.1 (BLG), 2 ex Lindessjön 8.1 (THN), 1 ex Frövifors 18.1 (UWN), 1 ex Rya 27.12 (TON).

Silltrut (Larus fuscus)
1 ex Hagaberg 5.6 (MKÖ) samt 1 ex samma lokal 19.6 (ASG)

Vittrut ( Larus hyperboreus)
1 2K Stor-Väringen kvällen 12.5 (THN,JEM). Kvar i skymningen. Upptäcktes på Västmanlandssidan intill Sotaren men slog ner på vattnet söder om Vagnshäll i Närke. 1:a fyndet i Lindesbergs kommun.

Havstrut (Larus marinus)
Häckning: 1 par Valfisken/Väringen för fjärde året i rad.

Silvertärna (Sterna paradisaea)
20 ex Prästryggen/Frövi 28.7 (ASG)

Svarttärna (Chlidonias niger)
1 ex Ullersätersviken/Hagaberg 10.5 (JEM,TON), 1 ex Österhammarssjön 30.5 (UWN, IBE, JAN)

Berguv (Bubo bubo)
Häckning: 1 par m. 1 juv Lindes kn (E Bergman). Övriga: Hörd Grönbo 18.1 (Stig Jansson gm SIA), hörd Vedevåg 23.7 (BGN) samt hörd Rockhammarstrakten i december (gm EJN). Dessutom 1 ex funnen död (el-transformator) Nyckelby 14.8 (gm Lennart Jonsson). Fågeln var ringmärkt som bounge i Närke i maj 1995.

Hornuggla (Asio otus)
Vinter: 1 ex Gammelbo 4.1 (MHA), 1 par N Albäcksån i december (gm ASG)

Alpseglare (Apus melba)
1 ex Frövifors 20-tiden 4.6 (P-Å Grönvall). 1:a fyndet i Västmanland.

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
1 ex Sverkestaån norr om Bergshyttan 10.9 (E. Hasselberg gm MAN)

Gråspett (Picus canus)
1 hanne utmed Arbogaån/Rynninge 12.9 (THN), 1 hona S Norrby 26.11 - 31.12 (HJN)

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
1 hona Liaskogen 30.1 (ASG) samt 1 hanne samma lokal 4.12 (KMN) och 16.12 (ASG), 1 ex norr Hökasta 31.8 (EJN), 3 ex Kindla 13.10 (KMN)

Trädlärka (Lullula arborea)
1 sj Rya grustag 26.3 (MRL) samt därefter flera observationer t.o.m 13.6, 1 sj Öjmossen norr Frövi 14.4 (THN), 2 sj V om Gubbmossen 30.5 (THN, MRL), 1 sj Södra Valsjöheden 30.5 (THN, MRL), 1 sj Frötunanäs 20.6 - 24.6 (BLG m.fl), 1 sj Racktjärnsvägen 23.6 (MHA)

Rödstrupig piplärka (Anthus cervinus)
1 ex Finnåkerssjön 5.9 (SLA), 1 ex str. Grönbo 6.9 (MAN), 1 ex på gräsmatta Vattentornsområdet/Frövi 7.9 (JEM), 1 ex str. Reningsverket/Lindesberg 8.9 (MAN), 1 ex Rynninge 19.9 (THN)

Skärpiplärka (Anthus petrosus)
1 ex rastade Valfisken/Väringen 23.9 (JEM).

"Gul" ärla (Motacilla sp.)
En ärla med avvikande gul färg iakttogs vid Nederby 21 - 23.8 (BLG m.fl). Kolla Sven Larssons teckning.

Forsärla (Motacilla cinerea)
1 hanne Nedre dammen/Frövifors 5.4 (EJN), 1 par samma lokal 17.4 (UJN) samt 1 ex Pappersbruksmuséet 6.7 (ASG), 2 ex Gammelbo 12.9 (MHA)

Sädesärla (Motacilla alba)
Vinter: 1 ex Loppholmarna/Lindesberg 29.1 (THN).

Sidensvans (Bombycilla garrulus)
Stora flockar (>1000): Minst 1200 ex Lindesberg 27.12 (MAN).

Strömstare (Cinclus cinclus)
Sommar: 1 ex Vassbron 20.6 (ASG)

Järnsparv (Prunella modularis)
Vinter: 1 ex Hagaberg 1-18.1 (ASG mfl). Fågeln ringmärkt. Första vinterfyndet i kommunen.

Rödhake (Erithacus rubecula)
Vinter: 1 ex Fellingsbro folkhögskola 6.12 (CHN).

Blåhake (Luscinia svecica)
Vår: 1 ex elljusspåret/Lindesberg 10.5 (MAN).

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
1 sj hanne Frövifors bruk 6.5 (SOE), 1 hanne 15.5 (MAN) samt 5.7 (SOE).

Flodsångare (Locustella fluviatilis)
1 sj Näset/Finnåkerssjön 31.5 - 3.6 (SLA mfl), 1 sj Bohr 4.6 (MAN), 1 sj Västvalla 11.6 - 22.6 (BLG mfl), 1 sj Spannarbodasjön 12.6 - 24.6 (Lillebror Hammarström m.fl), 1 sj s Österhammarssjön 18-19.6 (SLA)

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
1 sj Österhammarssjön 29 - 31.5 (SLA) samt 1 ex 8.8 (ASG, THN), 1 sj Näset/Finnåkerssjön 18-19.6 samt pumphuset/Finnåkerssjön 20.6 - 2.7 (SLA)

Kärrsångare (Acrocephalus palustris)
Förstaobs: 1 sj Fellingsbro kyrka 20.5 (JEM). 1 ex ringmärks Hagaberg 10.6 (JEM)

Gransångare (Phylloscopus collybita)
Sommar: 1 sj Storå 4.6 (Lennart Bäckholm), 1 sj Hagaberg 3.7 (JEM)

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
Vinter: 1 hona på fågelbord Rosenkullavägen/Lindesberg 12.2 och månaden ut (TON), 1 hanne Odonvägen/Lindesberg 25.11 (TON).

Mindre flugsnappare (Ficedula parva)
1 sj ad Ugglebo/Ö Dysjön 17.5 och 24.5 (Bo Runesson) samt troligen samma fågel Kilarna/SV Oppboga 31.5 - 13.6 (BLG m.fl)

Skäggmes (Panurus biarmicus)
Ca 20 ex Storåbadet 3.10 (TON, MAN) samt 3 ex samma lokal 10.10 (UWN), hörd Hagaberg 6 - 8.10, därav minst 10 ex 7.10 (JEM), hörd 24.10 (THN,JEM) samt 2 - 5 ex 2-18.11 (JEM m.fl).

Pungmes (Remiz pendulinus)
1 hanne Hagaberg 1.5 (JEM) samt 1 ex samma lokal 20.6 (ASG). Fynd nr. 9-10 i kommunen.

Vinterhämpling (Carduelis flavirostris)
Vinter: Vid Nederby iakttogs som mest 6 ex i en stor grönfinkflock (500-1000 ex) under december månad (ASG mfl), 8 ex Gammelbo 6.12 (MHA).

Gråsiska (Brunsiska) (Carduelis flammea cabaret)
Vinter: 1 ex på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 6.1 (JEM), 2 ex samma lokal 10.1 (ASG), 3 ex 20.1 (ASG) och 1-2 ex 24.1 (ASG, MRL), 1 ex Tomtebogatan/Frövi 9.1 (ASG). 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 15.2 (MAN), 5 ex Vattentornsområdet/Frövi 20.2 (ASG), 1 ex Rabostan/Frövi 5.3 (THN). Höst: 1 ex Rynninge 14.11 (THN), 5-10 ex Vattentornsområdet/Frövi 23.11 (ASG) samt 1 ex 15.12 (ASG)

Snösiska (Carduelis hornemanni)
Vinter: 1 ex på fågelbord/Lindesberg 5.1 (TON), 2 ex Dysjön 5.1 (ASG,THN). 1 ex Tomtebogatan/Frövi 9.1 och 11.1 (ASG), 1 ex Nedre dammen/Frövifors 11.1 (JAN), 1 ex på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 21.1 och 23.1 (ASG). 8 ex (artren flock) Vattentornsområdet/Frövi 20.2 (ASG), 1 ex Liaskogen 11.12 (ASG) och 16.12 (ASG), 1 ex Tomtebogatan/Frövi 15.12 (ASG). Höst: 4 ex Hammarbacken 27.11 (ASG).

Bändelkorsnäbb (Loxia leucoptera)
4 ex Tomasboda/Kåfalla 9.8 (ASG). Fynd nr. 3 i kommunen.

Tallbit (Pinicola enucleator)
3 ex Håkansboda 16.1 (ASG). Höstens: invasion inleddes med 5 - 7 ex vid Rabostan 5 - 7.11 (THN). Därefter finns rapporter från totalt 19 lokaler. Största flock 27 ex Hagaberg 29.12 (ASG) samt ev. samma flock i Kofallsskogen/Frövi i slutet av december. Andra större flockar (>10) är; 20 ex Vedevåg 14.11 (BGN), ca 15 ex Ålsäng 19-23.12 (ASG mfl). Uppskattningsvis har ca 145 ex rapporterats totalt, de flesta från Fellingsbro socken. Utanför Fellingsbro socken kan bl.a nämnas 9 ex Albäcksån 7.11 (JKG), 1 ex Mättjärnsfall 8.11 (JKG), minst 2 ex Hagabergsliden/Lindesberg 14.11 (MAN) samt 7 ex Ö Bohr 27.11 (ASG).

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
Häckning: 1 ex Ugglebo/Ö Dysjön med mat i näbben 1.6 (BRN), 1 ad + 3 juv Gropgatan/Frövi 6 - 16.7 (PLU), minst 1 ad + 1 juv Vattentornsområdet/Frövi 23.7 (ASG). Vinter: På sex olika lokaler (samtl. i Frövi) perioden 5.1 - 27.2, bl.a 3 ex Alanäsgatan 20.1. Från december finns enstaka rapporter från Frövi, Fellingsbro och Lindesberg. Dessutom 1 ex Västvalla 20.12 (ASG). Vår: 1-2 ex Gropgatan/Frövi 8.2 - 22.4, 1 ex Fellingsbro 9.4 , 1 ex Blixterboda 12.4, 1 ex Rabostan 18.4, 1 par Vattentornsområdet/Frövi 20.4, 1 ex Kyrkberget/Lindesberg 30.4 och 3.5, 2 ex Östermalmsvägen/Lindesberg 2.5, 1 ex Rynninge 9.5. Sommar: 1 ex Liaskogen 30.5 (LSG) - 1:a fyndet i Liareservatet, 1 ex Oppboga 31.5, 1 ex Hagaberg 12.6 (THN, JEM), 2 ex Frövi 4.7 (THN) samt 1 ex Håkansboda 11.7 (ASG). Höst: Totalt 25 ex från 9 lokaler, bl.a 1 ex Hagaberg 23.8 (THN), 3 ex Rynninge 29.8 (THN) samt som mest 9 ex Kyrkberget/Lindesberg 3.11 (JMK)

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
Vår:1 par Blixterboda (vid matning) 12.4 (PÅE), 2 ex Morskogasjön 20.4 (MHA). Höst: 3 ex Gammelbo 8.9 (MHA), 2 ex str. Sotaren/Väringen 3.10 (KMN).

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Vinter: 1 par Korrvike 30.1 (ASG), 6 ex Sällingesjön 15.12 samt 1 ex samma lokal 17.12 (MRL). Vår: 6 ex Gammelbo flygfält 21.3 (TON), 7 ex 29.3 samt 10 ex samma lokal 30.3 (MHA), 1 ex Aspensnäs/Lindesberg 5.4 (MAN) samt 1 ex samma lokal 8.4 (MAN). Höst: 1 ex Gammelbo 11.10 (MHA) samt 21 ex samma lokal 28.10 (MHA) och 1 ex 29.10 (MHA), 9 ex Fänninge 24.10 (THN).

Ortolansparv (Emberiza hortulana)
1 sj Västersätter/Fellingsbro 23.5 (BLG), 1 sj Öby 25.5 (JEM,LSG), 1 sj Sjömosjön 28.5 (SOE), 1 sj Öbylund 30.5 (UWN,IBE,JAN) samt 3.6 (CHN).

Videsparv (Emberiza rustica)
1 hanne Rynninge 19.9 (THN).

Sävsparv (Emberiza schoeniclus)
Vinter: Minst 3 ex vid Hagaberg i januari, två av dessa ringmärktes (JEM, ASG mfl). I februari minst två individer på samma lokal. Från december månad finns följande fynd; 2-3 ex Sällingesjön (MRL), som mest 3 ex Västvalla (UJN mfl), 1 hanne Österhammarssjön 13.12 (ASG mfl), 1 ex Rynninge 19.12 (THN) samt hörd Väringen/Lia 20.12 (THN)