Top 30 -lista


Tillbaka

Vilken fågel är den mest avbildade på de enkla vykorten?
Här följer de 30 främsta:

Plac.ArtAntal kort
1Domherre120
2Trana71
3Skata66
4Ejder62
5Sångsvan59
6Tjäder53
7Berguv51
 Talgoxe51
9Blåmes46
10Gräsand45
11Sidensvans44
 Koltrast44
13Kråka43
 Skärfläcka43
15Rödhake42
16Pilgrimsfalk39
 Orre39
 Knölsvan39
19Havsörn38
20Kungsörn32
21Skrattmås31
 Storspov31
23Sädesärla28
24Strandskata25
 Pärluggla25
26Tofsvipa24
 Fiskmås24
28Strömstare23
 Storlom23
30Fiskgjuse20