SKOGSHÖNS - GÖK
[ Startsida ] [ Lommar - Rovfåglar ] [ Ugglor - Fältsparvar ] [ Övriga ]

Järpe (Bonasia bonasia)

 1. Hans Andersson. Vinterskog. 140x95 mm. Sv/v.
 2. Jonas Lundin. "Järpägg och bägarlav." Svenska Röda Korset. 108x158 mm.

Dalripa (Lagopus lagopus)

 1. Berrt Kurkkio. "Vid trädgränsen.". Detalj ur etsning.

Fjällripa (Lagopus mutus)

 1. Katarina Hamilton. Fjällripa. 553. Format 150 x 150 mm. [2007]
 2. Dag Peterson. A5. God Jul... (flera språk). Computer Products Professional, Nederland. [2007]

Orre (Tetrao tetrix)

 1. Matsåke Bergström. "VINTERORRAR."
 2. Matsåke Bergström. "ORRAR I MORGONRODNAD."
 3. Harald Wiberg Eskil Holm. 250/4225-1. 156x116 mm.
 4. Harald Wiberg. Eskil Holm Gallery. 1914-1593-3. 156x116 mm. God Jul ...
 5. Lennart Sand. "LENNART SAND, Naturmålare ..." 148x105 mm. Sv/v.
 6. Gunnar Björkman. ULF HULTIN. 8815. 210x105 mm.
 7. Gunnar Björkman. ULF HULTIN. 844. A5.
 8. Eric Palmquist. "Orrar i topp." 148x105 mm. Sv/v.
 9. Matsåke Bergström. Sv/v.
 10. Gunnar Johnson. 140x195 mm. [1987]
 11. Bertil Lindh. "Orrar i frostlandskap." 175 x 130 mm.
 12. Runo Wenliden. SWEDEC.DÖSJEBRO. God Jul.
 13. Rolf Svensson. Nr 183. Palmeblads Förlag. 195x140 mm.
 14. Rune I. Johansson. Nr 215. Palmeblads Förlag. 195x140 mm.
 15. Arvid Andersson. 110x155 mm.
 16. Stig Jakobsson. "Orrtuppar i topp." 105x148 mm. [1996]
 17. Ingvar Bilock. God Jul... [1996]

Tjäder (Tetrao urogallus)

 1. Hans Andersson. TJÄDRAR." Förlag: Birger Andersson, Jokkmokk. Sv/v. 222x140 mm. [1976*]
 2. Matsåke Bergström. TOPPTJÄDER.
 3. Harald Wiberg. Eskil Holm. Ca 250/4223-3. 156x115 mm.
 4. Matsåke Bergström. "Tupparna kommer kanande genom dimman"." Eskil Holm Gallery. 1367 S. 160x115 mm.
 5. Leif Holmqvist. "Tjäder." Kort & Bilder. 195x141 mm. [1986]
 6. Arvid Andersson. 110x155 mm.
 7. Roland Jonsson. "Tjäder." Svenska Naturskyddsföreningen. 4027- A5. [1987]
 8. Leif Korsman. "Gästrikland - Tjäder." [1996]
 9. Kenneth Lindgren. Galleri Adolfsson. A5. [1997?]
 10. Greger Johansson. "Tjäder" WWF. Ultraförlaget. 814. [1997]
 11. Leif Holmqvist. "Jul i tjäderskogen." 840. Kort & Bilder. Cancerfonden. 195x141 mm. [1999]

Rapphöna (Perdix perdix)

 1. Harald Wiberg. "Smygehamn, Skåne." Eskil Holm. 150-7030/6. 156x116 mm. Sv/v.
 2. Harald Wiberg. Rapphöns. Eskil Holm. 110-7130/7. 156x116 mm. Sv/v.
 3. Jan-Olov Enehag. Rapphönan vår symbol. Lantmännen Svenskt Sigill. A5. [1998]
 4. Lars Jonsson. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3-4/2000). A5.
 5. Dag Peterson. Rapphöna. A5. [2010]

Fasan (Phasianus colchicus)

 1. Harald Wiberg. "Skabersjö, Skåne." Frohe Weinachten.. Eskil Holm. 110-7030/7. 156x116 mm. Sv/v.
 2. Harald Wiberg Esselte. X33340-0. God Jul... 160x115 mm.
 3. Anders Forsling. God Jul... 195x140 mm. [1986]
 4. Staffan Ullström. GULLERS TRADING AB. 195x140 mm.
 5. Ingvar Bilock. Fasan. God Jul... [1996]
 6. Staffan Ullström. Lions Club Knivsta. [2002]
 7. Ingvar Bilock. Fasaner. God Jul och Gott Nytt År. [2012]
 8. Ingvar Bilock. Fasaner och tomte.
 9. Bo Lundwall. Fasan i vintelandskap. Lions Club Hultsfred. God Jul och Gott Nytt År. [2013]

Sothöna (Fulica atra)

 1. Harald Wiberg. "Sothöna på isflak med nysnö." Naturbild. 2060/22.

Trana (Grus grus)

 1. Harald Wiberg. "Hornborgasjön - Dagsnäs - april 1968." Eskil Holm. Ca 225/4236-8. Sv/v. 155x115 mm.
 2. Matsåke Bergström. "Tranor, Lakafors."
 3. Dag Peterson. "Tranpar - Tidig ankomst." A5. [1990]
 4. Dag Peterson. "Tranor, Västergötlands landskapsfågel." SÄOF:s fågelskyddsfond. [1992]
 5. Dag Peterson. "Tranorna har kommit." Wildlife Art. Prod. 210x148 mm. [1993]
 6. Gunnar Brusewitz. "Tranor, kurkia (Grus grus)." Ostrobothnia Australis. 170x120 mm.
 7. Gunnar Brusewitz. Till förmån för ECPAT. [2006*]
 8. Katarina Hamilton. Tranor. 15 x 15 cm. [2011]

Strandskata (Haematopus ostralegus)

 1. Dag Peterson. Strandskator. Eskil Holm Gallery. 3129-1576-3. 155x114 mm.
 2. Gunnar Johnson. "Strandskata." Tryckkammaren. [1986]
 3. Staffan Rosvall. "Havstrut och sovande strandskata." [1988]
 4. Måns Hjernquist. Strandskata. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2005). A5.

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)

 1. Dag Peterson. Vern. Galleri Glasbruket. A5. Tunnt ppr. [1986]
 2. Lars Jonsson. "Skärfläckor." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1991). A5.
 3. Lars Jonsson. "Skärfläckor i kvällssol." A5. Godrings Tr.Visby. [2000]
 4. Per Smitterberg. Skärfläckor. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2006). A5.

Tofsvipa (Vanellus vanellus)

 1. Jonas Lundin. "Vipor på våris." Svenska Röda Korset. 158x108 mm.
 2. Gunnar Brusewitz. Kort & Bilder. Handikapptriangeln AB. 195x141 mm. [1987]
 3. Monica Sjöholm-Bastide. "VIPAN." ÖLAND.
 4. Måns Hjernquist. "Tofsvipor." Snabba Tryck AB. A5. [1999]
 5. Lars Jonsson. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2000). A5.

Spovsnäppa (Calidris ferruginea)

 1. Lars Jonsson. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1999). A5.

Kärrsnäppa (Calidris alpina)

 1. Emmanuel Bernstone. "Art in the Office." A.T. Kearney, Stockholm. 200 x 155 mm. [1998]

Brushane (Philomachus pugnax)

 1. Lars Jonsson. Vern.kort. Galleri Z. Sv/v. [1978]
 2. Lars Jonsson. "Ung brushane. Reflexion" Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1988). A5.
 3. Ingmar Hellfalk. Vernissagekort Galleri 101, Malmö. A5. [1988] - [Insidan]

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)

 1. Björn Gidstam. "Skydda våra våtmarker... SNF!" Sv/v.
 2. Gunnar Gebbe Björkman. "Enkelbeckasin."

Morkulla (Scolopax rusticola)

 1. Leif Holmqvist. "Morkullor." Kort & Bilder. NR 538/-89. 195x141 mm. [1989]
 2. Greger Johansson. Morkulla. Utställningskort, Dubergska Gården, Motala. [2010]

Småspov (Numenius phaeopus)

 1. Lars Jonsson. "Rastande småspovar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1994). A5.

Storspov (Numenius arquata)

 1. Harald Wiberg. Eskil Holm. 110-7130/3. Sv/v. 116x155 mm.
 2. Gunnar Brusewitz. "Migrant Curlews." UNICEF. Printed in France. Season´s Greetings..
 3. Lars Holm. "Hällö fyr, Bohuslän." Kort & Bilder. 195x141 mm. [1986]
 4. Anders Forsling. Tryckkammaren. 105x150 mm. [1986]
 5. Lars Jonsson. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1996). A5.
 6. Leif Korsman. "Västerbotten - Storspov." [1990]
 7. Roland Jonsson. Vernissagekort, Galleri EOS. 207 x 135 mm. [2005]

Rödbena (Tringa totanus)

 1. Lars Jonsson. "Dagrar, Rödbena." A5. [2000]

Gluttsnäppa (Tringa nebularia)

 1. Emanuel Bernstone. "SOMMARREGN, gluttsnäppa." Vern. kort Galleri Puckeln, Stockholm. A5. [1989]
 2. Lars Jonsson. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1993). A5.

Skogssnäppa (Tringa ochropus)

 1. Gunnar Brusewitz. "Tidigt hösttecken." RBU, Stockholm. 146x114 mm. [1973]

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)

 1. Greger Johansson. "Drillsnäppa, Åländern." A5.
 2. Greger Johansson. Vernissagekort, Galleri Adolfsson. A4. [2008]

Labb (Stercorarius parasiticus)

 1. Lars Jonsson. "Labbar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1997). A5.

Fjällabb (Stercorarius longicaudus)

 1. Jonas Lundin. "Fjällabb. Flautruet..."
 2. Lars Jonsson. "Ung fjällabb." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1985). A5.

Skrattmås (Larus ridibundus)

 1. Lars Jonsson. "Skrattmåsar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1997). A5.

Fiskmås (Larus canus)

 1. Lars Jonsson. "Fiskmås." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1992). A5.
 2. Lars Jonsson. "Stunden, Fiskmåsar." A5. [2000]
 3. Per Smitterberg. "Fiskmåsar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2004). A5.

Gråtrut (Larus argentatus)

 1. Måns Sjöberg. "Gråtrut i andra vinterdräkt." SYSAV. God Jul... A5. [1997]

Havstrut (Larus marinus)

 1. Lars Jonsson. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2002). A5.
 2. Lars Jonsson. Leva med vinden. A5 [2008]

Rosenmås (Rhodostethia rosea)

 1. Gunnar Brusewitz. "Rosenmåsar i drivisen." Expedition Ymer 80. FUB.
 2. Gunnar Brusewitz. "Vilande rosenmåsar." Expedition Ymer 80. FUB. [1982*]

Tretåig mås (Rissa tridactyla)

 1. Dag Peterson. "Tretåiga måsar." Ringsegården. A5. [2004]

Ismås (Pagophila eburnea)

 1. Lars Jonsson. "Intryck från Sidorovön". A5. Kungl. Vetenskapsakademien, Polarforskningssekretariatet. [1994]

Kentsk tärna (Sterna sandvicensis)

 1. Lars Jonsson. "Kentska tärnor." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1992). A5.

Silvertärna (Sterna paradisaea)

 1. Lars Holm. "Tärnor." Kort & Bilder. 195x141 mm. [1986]
 2. Leif Holmqvist. "Silvertärna." Kort & Bilder. NR 0001307. 195x141 mm. [2001]
 3. Per Smitterberg. "Silvertärna." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2003). A5.

Alkekung (Alle alle)

 1. Gunnar Brusewitz. Ymer 80. 220x150 mm.
 2. Gunnar Brusewitz. Alkekungar i Virgohamn, Danskön, Svalbard. Svenska Polarklubbens kort. A5. [1994]

URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2017, All rights reserved