Paul Berggren

Del av upplagan med tilltryck med anledning av Vernissage på
Rådhuset Mariefred
6 juni - 14 juni.

Tillbaka