Martin Holmer


Växter och djur...

Projekt "Skydd och restaurering av Stora alvaret".
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Dessutom tre ytterligare vykort (två av dessa avbildar fåglar) i samma serie med motiv från bl.a hällmarker och solvändehedar. Format A5.

Korten säljs bl.a på Fågel Blå (Ottenby).
Pris 12:-/st. 1 krona/vykort går till skyddet av Ölands alvar.

Tillbaka