Maxi kort

[Startsidan] [Svenska kort] [Nordiska kort] [Övriga]
Nederland

ÅrUtgivareArtAnmärkning
1984Stiching Comité
voor de Zomerpostzegels
Tofsvipa (Vanellus vanellus)D: John Gould
""Brushane (Philomachus pugnax)"
""Rödbena (Tringa totanus)"
""Rödspov (Limosa limosa)"