[Startsidan] [Svenska kort] [Norden]
Belgien

ÅrUtgivareArtAnmärkning
1991Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Kungsfågel (Goldcrest)Design: André Buzin
""Sävsparv (Common Reed Bunting)"
""Taltrast (Song Trusch)"
1992Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Gråsiska (Commin Redpoll)Design: André Buzin
1998Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Gröngöling (Green Woodpecker)Design: André Buzin
1999Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Svartmes (Coal Tit))Design: André Buzin
2000Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Mindre korsnäbb (Red Crossbill)Design: André Buzin
""Trädgårdsträdkrypare (Short-toed Treecreeper)"
""Ängspiplärka (Meadow pipit)"
""Bergfink (Brambling)"
""Grönsångare (Wood warbler)"
""Skata (Magpie))"
2001Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Varfågel (Northern Shrike)Design: André Buzin
""Björktrast (Fieldfare)"
""Talgoxe (Great Tit)"
""Fisktärna (Common tern)"
2002Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Skogsduva (Stock Dove)Design: André Buzin
""Strandskata (Oystercatcher)"
""Turkduva (Collared Dove)"
2002 Svarttärna (Black Tern)"
" Rödbena (Common Redshank)"
2002Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Stenskvätta (Northern Wheatear)"
2002 Större strandpipare (Common Ringed Plover)Design: André Buzin
" Brushane (Ruff)"
2003 Större hackspett Great Spotted Woodpecker)Design: André Buzin
" Rörhöna (Common Moorhen)"
2004Ligue Royala Belge Protection
des Oiseaux
Grå flugsnappare (Spotted Flycatcher)Design: André Buzin
2004 Hussvala (House Martin)"
" Mindre strandpipare (Little Ringed Plover)"
" Skrattmås (Black-headed Gull)"
" Ljungpipare (Golden Plover)"
" Berguv (Eagle Owl)"
2005 Häcksparv (Cirl bunting)"
" Svarthuvad mås (Mediterranean Gull)"
" Rapphöna (Grey Partridge)"
" Svart stork (Black Stork)Design: André Buzin
" Entita ((Marsch Tit)"
" Ringduva (Wood Pigeon)"
" Brandkronad kungsfågel (Firecrest)"
2006 Kornknarr (Crex crex)"
" Skärfläcka (Avocet)"
" Rödspov (Black-tailed godwit)"
" Skäggdopping (Great Crested Grebe)"
" Svarthalsad dopping (Eared Grebe)"
2007 Tornseglare (Swift)Design: André Buzin
" Tornfalk (Common Cestrel)"
" Kricka (Common Teal)"
" Pärluggla (Tengmalm´s Owl)"
" Kaja (Jackdaw)"
" Minervauggla (Little owl)"
" Hornuggla (Northern Long-eared owl)"
2008 Järnsparv (Dunnock)Design: André Buzin
" Nötkråka (Eurasian Nutcracker)"
" Pilgrimsfalk (Peregrine Falcon)"
2010 Röd glada (Red kite)Design: André Buzin
" Ormvråk (Buzzard)"
" Sparvhök (Sparrow hawk)"
" Duvhök (Goshawk)"
" Lärkfalk (Hobby)"