[Startsidan] [Svenska kort] [Norden]
Jersey

ÅrUtgivareArtAnmärkning
1971Production Crown Phil.Thick-billed ParrotJersey Wildlife Preservation Trust
""White-eared Pheasant"
1997Jersey Post OfficeSmåskrakeSea Birds and Waders I
""Fisktärna"
""Skrattmås"
""Kärrsnäppa"
""Lunnefågel"
""Strandskata"
""Rödbena"
""Toppskarv"
1998Jersey Post OfficeSandlöpareSea Birds and Waders II
""Skäggdopping"
""Kentsk tärna"
""Prutgås"
""Stormfågel"
""Roskarl"
""Skärfläcka"
""Tordmule"
1998Jersey Post OfficeHavssulaSea Birds and Waders III
""Större strandpipare"
""Kustpipare"
""Ljungpipare"
""Gluttsnäppa"
""Storspov"
""Gråtrut"
""Havstrut"
1999Jersey Post OfficeMyrspovSea Birds and Waders IV
""Sjöorre"
""Silltrut"
""Silkeshäger"
""Smådopping"
""Storskarv"
""Skärpiplärka"
""Häger"
2004Jersey Philatelic Bureau
Gåvokort
Tornuggla