Tillbaka

Harald Wiberg Född 1908 i Ankarsrum, d. 1986 i Västervik.

Tecknare, målare. Utb: Tekn sk, Ollers målarsk.
Friska fint studerade djurbilder med livfull rörelseskildring och känslig naturåtergivning.
/Natur och Kulturs Konstnärslexikon (1991)./

FÅGELVYKORT - [Tomtevykort] - [Övriga vykort] - [Böcker m.m.]

A. Enkla kort

 1. Alfågel över vinterhav. Svenska Naturskyddsföreningen. [1968]
 2. "Räv och morkulla." 1-309-4. Scandinavian Marketing AB. 2 varianter. [1975]
 3. Gräsand. "Andkullen." Pictura Graphica AB. 1-491-0. Grå ram. [1975]
 4. "Svanar." Scandinavian Marketing AB. [1975]
 5. Rödhake. Eskil Holm. 75-7413/5.
 6. Blåmes. Eskil Holm. 100-7413/6.
 7. "Sidensvans." Eskil Holm. 75-7413/7.
 8. Talgoxe. Eskil Holm. 100-7413/8.
 9. Koltrast. Eskil Holm. 75-7442-1.
 10. Tjäder. Eskil Holm. 75-7442/3. [1975]
 11. Grågås. Eskil Holm. 75-7442/4. [1975]
 12. Kungsörn.Skånska vinterörnar. Eskil Holm. 75-7441/4. Sv/v. [1975]
 13. Spelande orrtupp. Pictura Graphica AB. Sv/v. [1976]. 1 variant.
 14. Tjäderkull. Pictura Graphica AB. 1-484-5. Sv/v. [1976] 1 variant.
 15. Rödhakebo. Pictura Graphica AB. Sv/v. [1976]
 16. Rödstjärt i blommande körsbär. Pictura Graphica. Sv/v. [1976] 1 variant.
 17. Storskrake. "Skrakar vid islossning." Pictura Graphica AB. 1-480-3. Sv/v. [1976]
 18. Rapphöna. Pictura Graphica AB. 1-483-7. Sv/v.[1976]
 19. Törnskata i blommande slån. Pictura Graphica AB. 1-485-2. Sv/v. [1976]
 20. Kråkor. Pictura Graphica AB. 1-486-6. Sv/v. [1976] 1 variant.
 21. Fasanjakt. Eskil Holm Gallery. 4808-1.
 22. Ejderflock. Eskil Holm Gallery. Esselte grako. 4808-8
 23. Lyftande ejdrar.. Eskil Holm Gallery. grako. 4808-9. Sv/v.
 24. Kråkor i vinterdis. Eskil Holm. 4809-5.
 25. Fällande ejdrar. Svenska Naturskyddsföreningen. [1976]
 26. Tjäder i topp. Pictura Graphica AB. 1-499-3. [1977]
 27. Skäggdopping med ungar. 4809-6 grako. Eskil Holm.
 28. Lyftande gräsänder. Eskil Holm Gallery. grako. 4809-7.
 29. Kattuggla och tomte. Grako. 23660-5. God Jul....
 30. Knipa. Esselte Grako. 23665-1
 31. Tjäder 23665-2. Esselte Grako.
 32. Prutgås. Pictura Graphica AB. 1-278-1. [1981]
 33. I Orrmarkerna. Pictura Graphica AB. 1-306-0. [1981]
 34. Sångsvanfamilj. Naturbild. 8408. [1984]
 35. Gräsänder vid iskanten. Naturbild. 8407. [1984]
 36. Koltrast. (Från handkolorerad....) A5. [1985]
 37. Gravänder. "Ny Falsterbolitografi." 149x116 mm. Hela beställningskortet A5. Falsterbo fågelstation. [1986]
 38. "Morkulla med ungar." Dixi Offset. A5. [1987]
 39. Sångsvan. Gallery. 72 270. 170x115 mm. [1995]
 40. "Taltrast och vitsippor." Konstgården Redberga. A5. [1995]
 41. "Flygande tjäder vid Axsjön." A5. [1995?]
 42. Gräsand. Fällande änder Konstgården, Redberga. A5. [1998]
 43. Rödhake Konstgården, Redberga. A5. [1998]
B. Dubbla kort
 1. Hornuggla. Naturhistoriska riksmuseet. Sv. + eng. text. Sv/v. [1978]
 2. Fasan "Skabersjö, Skåne." Frohe Weinachten.. Eskil Holm. 110-7030/7. 156x116 mm. Sv/v.
 3. Storspov. Eskil Holm. 110-7130/3. Sv/v. 116x155 mm.
 4. Rapphöna. "Smygehamn, Skåne." Eskil Holm. 150-7030/6. 156x116 mm. Sv/v.
 5. Rapphöns. Eskil Holm. 110-7130/7. 156x116 mm. Sv/v.
 6. Orre. Eskil Holm. 250/4225-1. 156x116 mm.
 7. Orre. Eskil Holm Gallery. 1914-1593-3. 156x116 mm. God Jul ...
 8. Tjäder. Eskil Holm. Ca 250/4223-3. 156x115 mm.
 9. Alfågelflock. Eskil Holm. 150-7130/5. 156x116 mm. Sv/v.
 10. Tranor. "Hornborgasjön - Dagsnäs - april 1968." Eskil Holm. Ca 225/4236-8. Sv/v. 155x115 mm.
 11. Småskrake. Naturbild. Ultraförlaget. 2060/18
 12. Skator. Naturbild. 2060/17. [1979]
 13. "Sothöna på isflak med nysnö." Naturbild. 2060/22.
 14. "Skator vid Evalds jordkällare." Naturbild. 2060/21.
 15. Törnskata. Riksförbundet mot reumatism. Kort & Bilder Konstförlag AB. [1983*]
 16. Hussvala Riksförbundet mot reumatism. Kort & Bilder Konstförlag AB
 17. Större hackspett. Riksförbundet mot reumatism. Kort & Bilder Konstförlag AB.
 18. Nötväcka. Riksförbundet mot reumatism. Kort & Bilder Konstförlag AB
 19. Fasan. Esselte. X33340-0. God Jul... 160x115 mm.
 20. Skator. "Idlunds jordkällare på Idö." Esselte. X33339-0. Merry Christmas... 160x115 mm.
C. Övriga
 1. Pilgrimsfalk. Stiftelsen Erik Rosenbergs Minnesfond. Blank baksida. Tunnt ppr.

URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2011, All rights reserved