Tillbaka

Rhodin, Jan

Utdrag ur Svenskt konstnärslexikon:

Född i Flen 1938.

"Rhodin som studerat förfadern, konstnären Alessandro Rhodin, deltog redan vid tolv års ålder i utställningen "Unga Tecknare" i Nationalmuseum, där han senare under 1950-talet framträtt upprepade gånger. Han tecknar främst djurstudier i tusch, krita eller blyerts.

Rhodin har genomgått Anders Beckmans konsthögskola, Konstfackskolan och Åke Pernbys konstskola.

Han har utfört illustrationer för tidskrifterna "Svensk Jakt", "Svensk Natur" och "Perspektiv".

Rhodin är representerad i H.M. Konungens samlingar (Gustav VI Adolf), institutioner och många privata samlingar"

Ett stort antal utställningar i landet bland annat:
Galerie Pro Arte, Stockholm. 1980-1982, 1998-1999