Tillbaka

FÅGELVYKORT

Enkla kort

 1. "Tofsvipa." Naturbild. Slottsvägen 34... [1977]
 2. Sångsvan. Naturbild. Slottsvägen 34... [1977]
 3. "Sparvuggla." Naturbild. Slottsvägen 34. [1977]
 4. "Domherrepar." Naturbild. Slottsvägen.. [1977]
 5. "Bläsand och stjärtand." Konst och Hantverkshuset. 120x200 mm. [1980]
 6. Dunungar av änder. "Kricka-stjärtand-bläsand-vigg....." . Konst och Hantverkshuset. 120x200 mm. [1980]
 7. Sparvuggla och pärluggla. Ur Fåglar i Naturen, del 4. 120x200 mm. [1980]
 8. Lappsparv, Snösparv. Ur Fåglar i Naturen, del 4. 120x200 mm. [1980]
 9. Jaktfalk. Förlaga Frimärket "Jaktfalk". SOF. Postens Tryckeri. [1981] - [Variant: Posten, tio populäraste. 1982]
 10. Krickor i kvällsljus. A5. [1982]
 11. Större strandpiparebo. "Första dagen."Akvarell ur "Ön", bilder från en sandrevel. Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1983]
 12. "Ägg i sanden."Akvarell ur "Ön", bilder från en sandrevel. Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1983]
 13. "Större strandpipare vakar över reviret." Akvarell ur "Ön", bilder från en sandrevel. Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1983]
 14. "Vilande småtärnor." Konst & Hantverkshuset. Märstatryck 83-20395. A5. [1983]
 15. "Roskarl." Omslag till Fåglar i Stockholmstrakten nr 3-83. SOF. A5. [1983]
 16. "Skärfläcka värmer sina ungar." Naturbild. 8405. [1984]
 17. Silvertärnor på sand. Naturbild. 8402. [1984]
 18. Stjärtänder i skymningen. Naturbild. 8403. [1984]
 19. "Sädesärla invid strandmålla." Naturbild. 8404. [1984]
 20. "Mellanakt II. Brushane." Märstatryck. [1985]
 21. "Ung stenskvätta och blåeld." Märstatryck. [1985]
 22. Prutgås. Mot söder. Konst & Hantverkshuset. [1986]
 23. "Kentska tärnor." Konst & Hantverkshuset. [1986]
 24. "Steglits i väddklint." Konst & Hantverkshuset. [1986]
 25. "Småtärneunge i sand." Konst & Hantverkshuset. [1986]
 26. Ejder. Frimärksutgåva. Privat. Sv/v. [1986]
 27. Småspov. Frimärksutgåva. Privat. Sv/v. [1986]
 28. Törnskata i slån. A5. [1987]
 29. "Rödspov/Myrspov." Ur "Fåglar i Naturen". Konst & Hantverkshuset, Klintehamn. 133x219. [1988]
 30. "Lövsångare, gransångare, videsångare, brunsångare." Ur "Fåglar i Naturen". Konst & Hantverkshuset. 133x209 mm. [1988]
 31. "Lövsångare, grönsångare, härmsångare." Ur "Fåglar i Naturen". Konst & Hantverkshuset. 133x209 mm. [1988]
 32. Fiskmås. "Måsskuggan." 209x140 mm. [1988]
 33. "Fisktärna, Silvertärna, Rosentärna." Konst & Hantverkshuset. 133x219 mm. [1988]
 34. Duvhök. "Vintervaka." Galleri Z. A4. [1989] - Finns även som brevmärke [1989]
 35. Storlom. Originalförlaga. Postmuseum. Nr 57. [1990]
 36. "Solig utsikt,ejdrar." Konst & Hantverkshuset. [1990]
 37. "Till villa,ejdrar." Konst & Hantverkshuset. [1990]
 38. "Ruvande storspov, olja." Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 39. "Rödbeneunge." Akvarell ur boken "En dag i maj" Konst &: Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 40. "Halsbandsflugsnappare." Detalj ur..."En dag i maj". Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 41. "Guding i morgonljus." Konst & Hantverkshuset. A5. [1990]
 42. "Skärfläckor, olja 1987.". Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 43. "Fiskmås och stenar." Konst & Hantverkshuset. [1990]
 44. "Svartvit flugsnappare och äppelblom." Detalj ur..."En dag i maj". Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 45. "Större strandpipare." Detalj av akvarell ur boken "En dag i maj". Konst & Hantverkshuset,Sanda. A5. [1990]
 46. "Nyutflugen björktrastunge." Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 47. Sidensvansar. Konst & Hantverkshuset, Sanda. [1990]
 48. "Sånglärkeunge och gul vårfingerört." Detalj ur boken "En dag i maj". Konst & Hantverkshuset, Sanda. A5. [1990]
 49. "Ängspiplärka på sommaräng." Gotlands Orn. Förening. A5. Utan adresslinjer. [1990]
 50. Enkelbeckasin. "Figurer i skymningen." Utan adresslinjer. 149x117 mm. [1992]
 51. Råka. "Jordeliv." 145x110 mm. Utan adresslinjer. [1992]
 52. Skrattmås. "Vila i upplösning." Utan adresslinjer. [1992]
 53. "Domherrar." Utan adresslinjer. 145x110 mm. [1992]
 54. "Morkulla." Konst & Hantverkshuset. A5. [1992]
 55. Fyra skärfläckor vid en sten. Blank baksida. 156x117 mm. [1992]
 56. Skärfläckor. "Avant la formation des couples, Avocets." Fransk text baksidan. [1992]
 57. Storlom i motljus. Utan adresslinjer. Galleri Astley. [1992]
 58. Vitnäbbad islom. Galleri Astley."Natt vid Kolyma". 307x228 mm. [1992]
 59. Sidensvans. "Samstämda." Utan adresslinjer. 148x188 mm. [1992]
 60. "Rödstjärt och nypon." Utan adresslinjer. 110x145 mm. [1992]
 61. "Kärrsnäppa och Myrsnäppa." Ur Lars Jonssons "Fåglar i Europa..." Konst & Hantverkshuset, Klintehamn. A5. [1993]
 62. Unga silvertärnor. Konst & Hantverkshuset. A5. [1993]
 63. "Taigasångare, bergstaigasångare, kungsfågelsångare, kungsfågel, brandkronad kungsfågel." Konst och Hantverkshuset. A5. [1993]
 64. Halsbandsflugsnappare, ung hona. Konst & Hantverkshuset. [1993]
 65. "Novemberäpplen och Skata." Konst & Hantverkshuset, Klintehamn. A5. [1993]
 66. "Domherrar och vinterståndare." Konst & Hantverkshuset, Klintehamn. [1993]
 67. "Domherre i ask." Naturskyddsföreningen. God Jul... 180x130 mm. [1993]
 68. "Årets första strandpiparungar." 240x147 mm. [1993]
 69. "Skräntärna, havsörn, vitryggig hackspett, fjällgås." FD-kort Nr 13. Utgivet till Frimärkets Dag 1994. Posten Frimärken .... [1994]
 70. "Koltrast." Naturskyddsföreningen. God Jul... 180x129 mm. [1995]
 71. Fiskmås. "I väntan på nästa sydväst." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A5. [1997]
 72. "Ännu en dag. Ung gråtrut." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A5. [1997]
 73. Bläsand. "Strandade varelser." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A5. [1997]
 74. Storspov. "Vilande resenärer." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A4. [1997]
 75. Sädesärla. "Nära mark." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A5. [1997]
 76. Pilfink. "Rufsig trio." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A5. [1997]
 77. "Skatparet." Lars Jonsson & Bruno Liljefors på Örebro Slott. A5. [1997]
 78. Skärfläcka." Om aftonen." A5. [1998]
 79. "Rastande småspovar." A5. [1998]
 80. "Domherre i enbuske." [1999]
 81. "Åtrå" Ejder. Waldemarsudde. A5. [2002]
 82. "Grått skimmer" Skräntärna.. Waldemarsudde. A5. [2002]
 83. "Tre unga spovar" Myrspov. Waldemarsudde. A5. [2002]
 84. "Oktober" Koltrast. Waldemarsudde. A5. [2002]
 85. "Nära" Fiskmås. Waldemarsudde. A5. [2002]
 86. Rapphöna. "Vinterfölje". Waldemarsudde. A5. [2002]
 87. Skärfläcka. Passage. Ronneby Konstförening. A5. [2002]
 88. Bland grå stenar (unga kustpipare) 180 x 125 mm.
 89. Skärfläcka Museum Lars Jonsson, ... A5. [2004]
 90. Koltrasthona och nypon. Museum Lars Jonsson, ... [2004]
 91. "Hornuggla". Museum Lars Jonsson, ... [2004]
 92. Grågås. E Danielsson AB. 14872. [2005*]
 93. Jaktfalk. "Ung och vild.". Museum Lars Jonsson. A5. [2005]
 94. Morkulla. "Kvällsvandraren." Enkelt A5. Museum Lars Jonsson. [2005]
 95. Stjärtand. "I grå vila." Museum Lars Jonsson. A5. [2005]
 96. Skärfläckor. "Treenighet." Museum Lars Jonsson. A5. [2005]
 97. Rapphöna. Vinterståndare. God Jul ... Museum Lars Jonsson. A5. [2006]
 98. Fiskmås. Mot vinden. God Jul ... Museum Lars Jonsson. A5. [2006]
 99. Studie av bofink. God Jul ... Museum Lars Jonsson. A5. [2006]
 100. Sidensvans i nypon. God Jul ... Museum Lars Jonsson. A5. [2006]
 101. Sånglärka och Göknycklar. Museum Lars Jonsson. A5. [2007]
 102. Tofsvipeunge och Göknycklar. Museum Lars Jonsson. A5. [2007]
 103. Frisk sydväst, Ejdrar. Museum Lars Jonsson. A5. [2007]
 104. Buskskvätta i slån. Museum Lars Jonsson. [2009]
 105. Halsbandsflugsnappare i lönn. Museum Lars Jonsson. [2009]
 106. Lövsångare i hagtorn. Museum Lars Jonsson. [2009]
 107. Större strandpipare. Museum Lars Jonsson. [2009]
 108. Ejdrar. Vingar till Vila. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 109. Ejdrar. Innanför bränningarna. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 110. Stjärtänder. Stillhetens mönster. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 111. Rödhake och Rödstjärt. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 112. Silvertärna. På solig sten. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 113. Skärfläckor. På gult vatten. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 114. Storspovar. Aftonspovar. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 115. Tofsvipa med unge. A5. Museum Lars Jonsson. [2009]
 116. Snatteränder. Vernissagekort. A5. Skövde Kulturhus. [2010]
 117. Pilgrimsfalk. Vernissagekort, Ringmärkt. A5. Kulturhuset. [2010]
 118. Skedsnäppa.. Museum Lars Jonsson. [2011]
 119. Nykläckta skedsnäppeungar. Museum Lars Jonsson. [2011]
 120. Fiskmås i motljus. Museum Lars Jonsson. [2011]
 121. Koltrast. Vintertrast. Museum Lars Jonsson. [2011]
 122. Ejder. "Två gudingar." Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 123. Rödbena. Strandens väktare. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 124. Korp. Anrop. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 125. Större strandpipare och fetknopp. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 126. Grönlandsfalkar. "Den första gryningen". Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 127. Skärfläcka. Aprilljus. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 128. Koltrast. "Höstfrost". Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 129. Morkulla. Skogens väsen. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 130. Storspov. Juniäng. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 131. Skräntärnor. Ljusets kejsare. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 132. Fiskmås. "Klarhet". Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 133. Stjärtänder. Kvällsljus. Museum Lars Jonsson. A5. [2011]
 134. Närvaro. Storspovar. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 135. Mongolpipare och kamchatkarododendron. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 136. På favoritstenen. Havsörn. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 137. Disigt möte. Jaktfalk. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 138. Sammetstoner. Ejder. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 139. Ljusspel. Ejdrar. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 140. Kvällsglöd. Ejdrar. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 141. Småtärneunge 2012. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 142. Världen i en skål. Svartbrynad albatross. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 143. Hakremspingvin i regnväder. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 144. Jorduggla. När skuggorna blir långa. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
 145. Domherre. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
 146. Bofink, ung hane. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
 147. Koltrasthona i nypon. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
 148. Koltrasthane i äppelträd. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
Dubbla kort
 1. "Grönsångare." Galleri Z. 154x119 mm. [1976]
 2. "Vitstrupig näktergal.". Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1977). A5.
 3. "Alförrädare och bergand." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1977). A5.
 4. "Rosenfink." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1978). A5.
 5. Brushane. Vern.kort. Galleri Z. Sv/v. [1978]
 6. Kungsörn. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1978). A5.
 7. Rödhalsad gås, Vitkindad gås. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1979). A5.
 8. "Stenskvättor." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1979). A5.
 9. Blåkråka. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1980). A5.
 10. Lundsångare. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1980). A5.
 11. Årta. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1981). A5.
 12. Blåtrast. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1982). A5.
 13. Rödhake. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1982). A5.
 14. Kungsörn. 6-sid sv/v vern.kort tills. med Jurgen af Rolén. Galleri W, Simrishamn. A5. [1982]
 15. Halsbandsflugsnappare. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1983). A5.
 16. Pilgrimsfalk. "Utsiktspunkt." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1983). A5.
 17. Western Meadowlark. "After the blizzard." Grand Island, Nebraska, March 20, 1984.
 18. Jorduggla. "Frostig morgon." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1984). A5.
 19. "Stjärtänder i kvällsljus." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1985). A5.
 20. "Ung fjällabb." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1985). A5.
 21. Bofink. "Vinterutsikt." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1986). A5.
 22. Kungsörn. "Vinterjakt." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1986). A5.
 23. "Pärluggla." Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1986]
 24. "Mindre hackspett." Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1986]
 25. Talltita. Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1986]
 26. Stenknäck. Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1986]
 27. Gärdsmyg vid vinterbäck. Naturbild. 62-2658. [1986]
 28. "Sparvhök." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1987). A5.
 29. Steglits. "Oktoberguld." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1987). A5.
 30. Alfågel. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1988). A5.
 31. "Ung brushane. Reflexion" Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1988). A5.
 32. "Gulsparv." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1989). A5.
 33. "Storskarvar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 2/1990). A5.
 34. "Skärfläckor." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1991). A5.
 35. "Kattuggla, Talgoxe." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1991). A5.
 36. "Fiskmås." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1992). A5.
 37. "Kentska tärnor." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1992). A5.
 38. Gluttsnäppa. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1993). A5.
 39. Stenfalk. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1993). A5.
 40. "Rastande småspovar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1994). A5.
 41. Kungsfågel. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1994). A5.
 42. "Havsörn i vintrigt landskap." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 4/1994). A5.
 43. Ismås, isbjörn, prutgäss. Intryck från Sidorovön. A5. Kungl. Vetenskapsakademien, Polarforskningssekretariatet. [1994]
 44. Rödhake. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1995). A5.
 45. Rödstjärt. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1995). A5.
 46. Storspov. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1996). A5.
 47. Stenknäck. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1996). A5.
 48. "Skrattmåsar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1997). A5.
 49. "Labbar." Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1997). A5.
 50. Jaktfalk. "Alone at the top.". A5. [1997]
 51. Svarthätta. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1998). A5.
 52. Kråka. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3/1998). A5.
 53. Spovsnäppa. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/1999). A5.
 54. Kungsörn. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3-4/1999). A5.
 55. Det blåser upp, Ejdrar. ... ur boken Dagrar. God Jul ... A5. [2000]
 56. "Stunden, Fiskmåsar." A5. [2000]
 57. "Rödhake." A5. .. ur boken Dagrar. [2000]
 58. Rödbena. "Dagrar, Rödbena." A5. [2000]
 59. Studie av sparvhök.. .. ur boken Dagrar. A5. [2000]
 60. "Skärfläckor i kvällssol." A5. Godrings Tr.Visby. [2000]
 61. Tofsvipa. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2000). A5.
 62. Rapphöna. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3-4/2000). A5.
 63. Rödstjärt. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2001). A5.
 64. Blåmes. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 3 2001). A5.
 65. Havstrut. Gotlands Ornitologiska Förening. (Omslag Bläcku 1/2002). A5.
 66. Skator. Novembersnö. A5. [2008]
 67. Havstrutar. Leva med vinden. A5. [2008]
 68. Studie av domherrar. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 69. Vintermönster. Grönlandsfalk. Prins Eugens Waldemarsudde. A5. [2012]
 70. Bergfink i bok. Museum Lars Jonsson. A5. [2014]
Korrespondenskortkort
 1. Småspovar. Naturskyddsföreningen. 18 x 13 cm.
 2. Kungsfiskare. Naturskyddsföreningen. 18 x 13 cm.

URL: http://birds.nu
© Copyright Lars Jonsson, All rights reserved