Tillbaka

Matsåke Bergström

Enkla kort

 1. "Sångsvanar vid Blackälvens utflöde, Tjåmotis." Sveriges Dövas Riksförbund. [1974]
 2. "ORRSPEL." Sveriges Dövas Riksförbund. [1978]
 3. "Tranor över Porsnäsfjärden." Sveriges Dövas Riksförbund. [1978]
 4. "Tranor, Pålmark." Eskil Holm Gallery. 4847-2. [1980]
 5. "Matdags vid fiskgjuseboet." Eskil Holm Gallery. [1980]
 6. Tjäder. "Till Kristina. Julen 1982." 210x105 mm. Blank baksida.
 7. "Berguv - Gouache." Projekt Berguv Nord Västernorrland. Flera varianter. [1982]
 8. "Berguv - Gouache." Projekt Berguv Nord Västernorrland. En variant. [1982]
 9. "Knip-par." SOF. 168x235 mm. [1983] - Omslagsbild boken "Letälvbygdens Fåglar" av Stefan Björn (1985).
 10. Trana. Faunavård i skogsbruket. SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 11. Ormvråk. Faunavård i skogsbruket. SOF och skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 12. "Orrar." Faunavård i skogsbruket. SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 13. Vitryggig hackspett. "Faunavård i skogsbruket." SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983] - [Omslag: Skogsstyrelsen, 16s 1984]
 14. "Bevara tjäderns lekplatser." SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 15. "Berguv - Gouache." Projekt Berguv Nord. Västernorrland. Cewe-förlaget. Flera varianter. [1984]
 16. Fiskmås. "Floravård i skogsbruket." Skogsvårdsstyrelsen. [1985]
 17. "Bläsgås och sädgäss Ersnäs. April 1985." A5.
 18. "Tranor." Sinklar. [1985]
 19. "Hökuggleungar" Sinklarförlaget. Sv/v. A4. [1985]
 20. "Hökuggla i torrakan." SINKLAR. [1985]
 21. "Topptjäder." SINKLAR. [1985]
 22. "Lappugglehonan vaktar sina ungar" Sinklarförlaget. A5. Sv/v. [1985]
 23. "Grönsångare, Holsträsket." Sinklarförlaget. A5. Sv/v. [1985]
 24. "Speltuppen lyssnar." Sinklarförlaget. A5. Sv/v. [1985]
 25. "Pilgrimsfalkar vid bo." Falkfonden. GOF. A5. [1986]
 26. "Vildgäss i Ladriket. "Norrbottens Orn. Förening. [1987]
 27. Tjäder. Blank baksida. A5. Sv/v. [1987]
 28. Tranor. "Norrbottensbitar." Naturhistoriska Riksmuseet. Vern.kort. A5. [1988]
 29. Lavskrikan, Norrbottens landskapsfågel. A5. Sv/v. [1989]
 30. "Gåsvåren." Piteå Museums förlag. [1990]
 31. Storspov. "Norrbottenssommar." Piteå Museums förlag. [1990]
 32. Ladusvala. "Gunnar i slåttern." Piteå Museums förlag. [1990]
 33. Järpe. Gallery 101. A5. [1991]
 34. "Grågäss, Ersnäs.". 210x140 mm. [1992]
 35. "Lappuggla, Ladriket." Brevkort. [1992]
 36. "Mindre hackspett." Reklamhuset Piteå. 140x210 mm. [1992]
 37. "Tjädertupp." Galleri Piteå. A5. [1993]
 38. "Tranor, Lulavan." Galleri Piteå. A5. [1993]
 39. "Tretåig hackspett." Galleri Piteå. A5. [1993]
 40. "Sångsvanarna flyttar." A5. [1995]
 41. Järptupp i Lustgården." A5. [1995]
 42. Lavskrikan, Norrbottens landskapsfågel. A5. 8062. [1995]
 43. "Fjällripa och Sibirisk Vallmo." A5. [1995]
 44. "Torrakans ande. Pärlugglan." A5.
 45. Sidensvans. Blank baksida. 200x145 mm. [1997]
 46. "Större hackspett trummar ......" Biståndsföreningen Belamores. [1997]
Dubbla kort

 1. Storlommar i höstsjö.
 2. Sädgäss, Pålmark... Hörselfrämjandets Riksförbund.
 3. Övervintrande gräsänder i Alterälven.
 4. VINTERORRAR.
 5. ORRAR I MORGONRODNAD.
 6. Orre. Sv/v.
 7. TOPPTJÄDER.
 8. Tjäder. Tupparna kommer kanande genom dimman.
 9. Tranor, Lakafors
 10. SKOGSTROLL, SPARVUGGLEUNGAR.
 11. Lappuggla, Pålmark.
 12. Strömstare i Alterälven.
 13. Lavskrika. Biståndsföreningen Belamore.. [1997]
 14. SKATOR.
 15. Korp. Biståndsföreningen Belamore.. [1997]
 16. Bändelkorsnäbb och tallbitar. Biståndsföreningen Belamore.. [1997]
 17. DOMHERRAR.
 18. God Jul .. . Galleri Piteå. Format: 15,7 x 11,3 cm.
Övriga kort
 1. Älgar. "Ko och tjurar, Rörmyren, Backträsk". Eskil Holm Gallery. 1367 S. Dubbelt. 160x115 mm. God Jul...
 2. Älgar i snö. Dubbelt.
 3. Älgar. "På väg till daglegan" SINKLAR 02 09 62.
 4. "Jösse kommer!" Dubbelt.
 5. Ekorre." Dubbelt.
 6. Faunavård i skogsbruket. SOF och Skogsvårdsstyrelsen. [1983]
 7. Floravård i skogsbruket. Skogsvårdsstyrelsen. [1985]
 8. SINKLAR Sundsvall [1988*]
 9. Älgar och räv. "Fällan, Pålmark." ESSELTE. Dubbelt. 116x160 mm. God Jul... [1988*]
 10. Rådjur. "Förvinter - Norrbottens ladrike.." Piteå Museums förlag.