Tillbaka

FÅGELVYKORT

A. Enkla kort

 1. Sjöfugl i Staurene." Sv/v. A5.
 2. Tofsmes. Omslagsbild till Våra fåglar ..... [1978]
 3. Stjärtand. 11256. Privat. [1978]
 4. Talgoxe. SOF. Flera varianter. [1979]
 5. Större hackspett. SOF. Flera varianter. [1979]
 6. Stenknäck. Privat. [1979]
 7. Spillkråka. Vernissagekort. Mollbrinks konst. tunnt ppr. Sv/v. A5. [1979]
 8. Sparvuggla. Tuschteckning. Privat. [1980] - Omslag: [Anser 2:1982]
 9. Havssule, Verdens nordligste hekkeplass.. Sv/v. [1981]
 10. Polarlomvi, Norges største hekkeplass... Sv/v. [1981]
 11. Duvhök. Uppsala läns Orn. Förening. [1981]
 12. Domherre. Privat. 12131. A5. [1981]
 13. Entita, talgoxe och blåmes. Privat. [1982]
 14. Vitnäbbad islom. Vernissagekort. Mollbrinks konst. tunnt ppr. Sv/v. A5. [1983]
 15. Skäggdopping. Upplands Orn. Förening. Sv/v. [1983]
 16. Gröngöling. Privat. 13363. [1983]
 17. Salskrake. Vern.kort Galleri Greven. A5. Sv/v. [1984]
 18. Kungsfågel. "Ny Falsterbolitografi." Beställningskort. A5.
 19. "De fyra frimärkena ur häftet "Julpost"." SOF. [1984]
 20. Orre. 14332. Privat. [1984]
 21. Kungsfiskare. Höja, Källbo. Knivsta. [1985]
 22. Sparvhök 15331. Privat. [1985]
 23. Svarthalsad dopping. Kvismare fågelstation. [1986]
 24. Stenknäck. Specialutgåva från Portugals Postverk. Stockholmia 86. [1986]
 25. Blåmes, grönfink, nötväcka och tomte. God Jul ... SNF. [1986]
 26. Fasan. 15720. Privat. [1986]
 27. Sädesärla. Vern.kort Gallerie Greven. Sv/v. A5. [1987]
 28. Domherre. A5. [1987]
 29. Rödhake. Upplands Orn. Förening. [1987]
 30. Nötskrika. 17154. Privat. [1987]
 31. Mindre korsnäbb. Privat. [1988]
 32. Hökuggla och tomte Naturskyddsföreningen. God Jul ... [1989]
 33. Koltrast. Privat. [1989]
 34. Sångsvanar (Tysslingen). Galleri Z. A5. [1990]
 35. Blåmes på aspkvist. A5. [1990]
 36. Tofsvipa. Privat. [1990]
 37. Vitkindad gås och prutgås. Galleri Z. A5. [1990]
 38. Rapphöns och tomte. Naturskyddsföreningen. God Jul ... [1990]
 39. "Berguv i klippbrant." Frövi Fågelklubb. [1990]
 40. Vitryggig hackspett och tomte. Naturskyddsföreningen. God Jul ... [1991]
 41. Sidensvans. Privat. [1991]
 42. "Berguv Värmland." [1992]
 43. Fiskgjuse. 180x130 mm. Privat. [1991] - Varianter: 3 olika. A5. "Fågellivet i Lindesbergs kommun". [1992]
 44. Svarthakedopping. Kvismare fågelstation. [1992]
 45. Fasan. Vernissage: Mollbrinks Konst. Sv/v. A5. [1992]
 46. Sädesärla. Privat. [1992]
 47. "Fasaner i vinterlandskap." Mollbrinks konst. A5. [1993]
 48. Stenskvättepar. Rosenbergs Minnesfond. A5. [1993]
 49. Gråhäger. Privat. [1993]
 50. Vigg. Förlaga Frimärket Vigg. [1993]
 51. Domherre och tomte. Lewén Förlags AB. WWF-logo. 103. God Jul ... [1994]
 52. Fasan och tomte. Lewén Förlags AB. WWF-logo. 104. God Jul ... [1994]
 53. Stjärtmes. Lavering. A5. [1994]
 54. Fiskgjuse. Privat. Colorant-Chromatics. [1994]
 55. Jaktfalk. Barnens Bokklubb. WWF. 230x170 mm. [1995]
 56. Skräntärna. Barnens Bokklubb. WWF. 230x170 mm. [1995]
 57. Bofink. Blank baksida. WWF-logo. [1995] - [Finns även som brevpapper]
 58. Grönsiska. Blank baksida. WWF-logo. [1995] - [Finns även som brevpapper]
 59. Vinterfåglar. (Domherre, talgoxe, blåmes och gråsparv vid kärve). Blank baksida. WWF-logo. [1995] - [Finns även som brevpapper]
 60. Blåmes. Lewéns Förlags AB. [1995]
 61. Gråsiska. Naturskyddsföreningen. 130 x 180 mm. [1995]
 62. "Berguv och tomte." Naturskyddsföreningen. God Jul ... [1995]
 63. Rapphöna. HALLVIGS. [1996]
 64. Bläsand. HALLVIGS. [1996]
 65. Tofsvipa. HALLVIGS. [1996]
 66. Ladusvala. HALLVIGS. [1996]
 67. Pilfink. HALLVIGS. [1996]
 68. Rödvingetrast. HALLVIGS. [1996]
 69. Kungsfågel. HALLVIGS. [1996]
 70. Koltrast. Lewéns Förlags AB. [1996]
 71. Sidensvans. Lewéns Förlags AB. [1996]
 72. Projekt Jaktfalk. A5. [1996]
 73. Ormvråk. Vernissagekort. Galleri Flamingo. [1996]
 74. Spillkråka. Privat. [1996]
 75. Björktrast. A5. [1997]
 76. Pilfink och tomte. Naturskyddsföreningen. God Jul ... [1997]
 77. "Sparvhök vid Uppsala." Upplands Vykortsförening. [1997]
 78. Större hackspett och tomte. Upplands Vykortsförening. God Jul ... [1997]
 79. Bofink. Privat. [1997]
 80. "Ljungpipare" A5. [1998]
 81. Sädesärla. Brevkort. Lewéns Förlags AB. WWF-logo. 112x155 mm. [1998]
 82. Blåmes, talgoxe, domherre. Brevkort. Lewéns Förlags AB. WWF-logo. 112x155 mm. [1998] - [Finns även som brevpapper]
 83. Blåmes. Brevkort. Lewéns Förlags AB. WWF-logo. 112x155 mm. [1998] - [Finns även som brevpapper]
 84. Rödhake. A5. [1998]
 85. Fjälluggla. VänerMedia AB. [1998]
 86. Berguv. Privat. [1998]
 87. Nötväcka och tomte. VänerMedia AB. WWF. [1999]
 88. Grönsiska och tomte. VänerMedia AB. WWF. [1999]
 89. Domherrar, talgoxe, blåmes vid fågelbord. Brevkort. WWF-logo. Blank baksida. [1999]
 90. Tjäder. Privat. [2000]
 91. Ladusvala i vassen. A5. [2002]
 92. Stjärtmes, Gällersta. Privat. [2003]
 93. Kungsfiskare. Frövi Fågelklubb. [2003]
 94. Stjärtmes. Frövi Fågelklubb. God Jul ... [2003]
 95. Strömstare vid Krogstugan. Frövi Fågelklubb. [2003]
 96. Sparvhök. Posten på Åland. Filateliservicen. [Utställningskort nr 96 - 105. 2003] - [Åland 2003].
 97. Ringduva. Posten på Åland.
 98. Gråsparv. Posten på Åland.
 99. Gräsand. Posten på Åland.
 100. Skrattmås. Posten på Åland.
 101. Tamduva. Posten på Åland.
 102. Knölsvan. Posten på Åland.
 103. Ejder. Posten på Åland.
 104. Kaja. Posten på Åland.
 105. Koltrast. Posten på Åland.
 106. Blåmes. God Jul... Tryckverksta´n. A5. [2004]
 107. Domherrar. Se Nr 8 (Dubbla kort), [2004]
 108. Rödhake. Privat. [2006] - [Omslag, FiN 3/2006]
 109. Gräsänder. "Våren." Teijlers. [2011]
 110. Skrattmås. "Sommar." Teijlers. [2011]
 111. Tamduva. "Hösten." Teijlers. [2011]
 112. Kajor. "Vintern." Teijlers. [2011]
 113. Sidensvans. Frövi Fågelklubb. Tilltryck God Jul .... 18/2013. [2013]
 114. Talgoxe. Frövi Fågelklubb. 19/2013. [2013]
 115. Bofink. Frövi Fågelklubb. 20/2013. [2013]
 116. Fasan, igelkott .... Infokort. A5. Blank baksida.
 117. Svartmes. Tilltryck God Jul ..... [2014]
 118. Blåmes. Tilltryck God Jul ..... [2015]
 119. Koltrast. Tilltryck God Jul ..... [2015]
 120. Tofsmes. Tilltryck God Jul ..... [2015]
 121. Mindre hackspett. [2017]
 122. Talgoxe. [2017]
 123. Sädesärla. [2018]
 124. Skata. Blank baksida förutom NOF:s logga 1978 - 2018. Format: 14 x 14 cm. [2018]
 125. Grönsiska. [2018]
 126. Kattuggla. Format: 18 x 12,5 cm. [2018]
 127. Örn med tomte. Tilltryck God Jul ..... [2018]
B. Dubbla kort
 1. Hornuggla. SOF. 105x210 mm. [1979]
 2. Pilgrimsfalk. Låt dem leva! SNF. A5. [1983] - [Planch i A3-format, 1983]
 3. Havsörn. Låt dem leva! SNF. A5. [1984]
 4. Fasan. GULLERS TRADING AB. 195x140 mm.
 5. Fjälluggla och tomte. GULLERS TRADING AB. 195x140 mm.
 6. Berguv. A5. [1989]
 7. Nötskrika. Lantbruksstyrelsen. God Jul... [1989]
 8. "Domherrar" Kort & Bilder. Nr 76. 143x195 mm. [1990]
 9. Knölsvan. "Svanar i Viken." Kort & Bilder. 195x141 mm. [1991]
 10. Domherre, grönfink, blåmes och tomte. Vinterfåglar. Rädda Barnen. RB 1. 170x114 mm.
 11. Talgoxe och tomte. VänerMedia AB. WWF. [1999]
 12. Pilfink och tomte. VänerMedia AB. WWF. [1999]
 13. Gråsparv, domherre, talgoxe, räv och tomte. WWF
 14. Tomte och blåmes. Lions Club Knivsta, Knivsta Scoutkår. [2000]
 15. Fasan och tomte. God Jul... Lions Club Knivsta. 28012. [2002]
 16. Gulsparvar. God Jul... Lions Club Knivsta. 28858. [2004]
 17. Domherre. God Jul... Lions Club Knivsta. [2005] - - [Almanacka 2007]
 18. Större hackspett. God Jul .... Lions Club Knivsta. [2008]
 19. Talgoxe. God Jul .... Lions Club Knivsta. [2009]

URL: http://birds.nu
© Copyright Staffan Ullström, All rights reserved