Tillbaka

Staffan Ullström

SVENSKA NATURSKYDDSFöRENINGEN, julkorten

 1. 1978. Vinterräv
 2. 1979. Hermelin.
 3. 1980. Ekorre
 4. 1981. Utter
 5. 1982. Lodjur
 6. 1983. Skogshare - Omslag: [SLU-ringen 10/1984] - Personaltidning för Sveriges Lantbruksuniversitet.
 7. 1983. Pilgrimsfalk. A5. Dubbelt.
 8. 1984. Varg.
 9. 1984. Havsörn. A5. Dubbelt.
 10. 1985. Tomte och skogsmus
 11. 1985. Vikaresäl.
 12. 1985. Björn. Dubbelt. 113x200 mm.
 13. 1985. Varg. Dubbelt. 113x200 mm.
 14. 1985. Järv. Dubbelt. 113x200 mm.
 15. 1985. Lodjur. Dubbelt. 113x200 mm.
 16. 1986. Fjällräv
 17. 1986. Blåmes, nötväcka, grönfink och tomte. [se även A 25, D1]
 18. 1987. Mård
 19. 1987. Ren och tomte.
 20. 1988. Björnhona med unge.
 21. 1988. Hare och tomte
 22. 1989. Hökuggla och tomte. [se även A 32, D2]
 23. 1990. Rapphöna och tomte. [se även A 38, D3]
 24. 1991. Vitryggig hackspett och tomte. [se även A 40, D5]
 25. 1992. Älg och tomte.
 26. 1993. Ekorre och tomte
 27. 1994. Lodjur och tomte
 28. 1995. Berguv och tomte. [se även A 62]
 29. 1995. Gråsiska. 130 x 180 mm.
 30. 1996. Varg och tomte
 31. 1997. Pilfink och tomte. [se även A 76]

URL: http://birds.nu
© Copyright Staffan Ullström, All rights reserved