Tillbaka

Jussila, Vesa

Är född 1960 i Rovaniemi i norra Finland och har tecknat fåglar ända sen mitt fågelintresse väcktes 1976 då jag gick med i Fältbiologerna. Förutom att teckna fåglar för det egna nöjet och till div fågeltidskrifter, gör jag illustrationer till olika naturvårdsprojekt på uppdrag av Länsstyrelser och kommuner (informationsskyltar, foldrar mm). Har på senare tid specialiserat mig på att göra naturtroget skurna och målade fåglar i trä.

Vykort

Omslag Litteratur