Tillbaka

Enkla Fågelvykort

 1. Pilgrimsfalk och brushane. [1969]
 2. Projekt Berguv Sydväst. [1975]
 3. Sparvugglor. Berguv Sydväst. [1976]
 4. Berguvsungar. Berguv Sydväst. [1977]
 5. Projekt Berguv Sydväst vill... [1978]
 6. Duvhök. Vernissage Borås Konstgalleri. A5. [1979]
 7. Kungsörn. ÖRN -72. Sv/v. [1978] - [Omslag Härjedalens fåglar och fågelmarker, 1981.] - [Omslag Klinik & Terapi, 1984.]
 8. Pilgrimsfalk i berg 1. [1978]
 9. Pilgrimsfalk i berg 2. [1978]
 10. Hornugglor. Berguv Sydväst. [1979]
 11. Berguv. Berguv Sydväst. Tuschteckning, [1979]
 12. Tornfalk. GOF:s falkfond. [1980]
 13. Fjälluggla. Berguv Sydväst. [1980]
 14. Ung havsörn vid Fjordskär. [1980]
 15. Fiskgjuse. ÖHBF.
 16. Berguv Nord. Blyertsteckning. [1981]
 17. Berguv. Berguv Sydväst. [1982]
 18. Flygande tornuggla. Projekt Tornuggla. [1983]
 19. Domherrar. SÄOF. [1984]
 20. Berguv i vinterlandskap. [1985]
 21. Ung kungsörn. [1985]
 22. Tofsvipa. [1985]
 23. Sånglärka. [1985]
 24. Skatpar. [1985]
 25. Kråkungar. [1985]
 26. Häger vid Solänge kvarn. [1985] - [Omslag Vår Fågelvärld, 1984:4]
 27. Ung och gammal pilgrimsfalk. Falkfonden. GOF. A5. [1986]
 28. Ejder. Lavering. [1987]
 29. Knölsvanar. [1988]
 30. Sångsvanar i vintervatten. [1988]
 31. Hans Majestät Kungsörnen. [1988]
 32. Seglorauven. [1988]
 33. Skator i snö. [1988]
 34. Vilande gudingar. [1988]
 35. Ormvråk på sommaräng. [1988]
 36. Sparvhök i vinterträdgård. [1988]
 37. I havsörnens rike. Nordens Ark. [1989]
 38. Fjällgäss. . Nordens Ark. [1989]
 39. Fjällräv och fjälluggla. Nordens Ark. [1989]
 40. Berguv. Nordens Ark. [1989]
 41. Lunnefåglar. Nordens Ark. [1989]
 42. Vuxen pilgrimsfalk. Falkfonden. GOF. [1990]
 43. Ruvande ejderhona. GOF. [1990]
 44. Kungsörn. Konstnärsgården. A5. [1991]
 45. Nyflygg tornfalk. SkOF. A5. [1992] - [Omslag ANSER, 1992:1]
 46. "Gladan." [1993]
 47. Storspoven. [1993]
 48. Ung pilgrimsfalk. [1993]
 49. Stjärtand. [1994] - [Omslag Hägringen, 3/1994]
 50. Tornfalk. [1994] - [Omslag Hägringen, 2/1995]
 51. Ormvråk. [1994] - [Omslag Hägringen, 1/1995]
 52. Kråka. [1994] - [Omslag Hägringen, 4/1994]
 53. Ruvande åda. Sydved. Ingår i almanacka. [1994]
 54. Sädesärla med ungar. Sydved. Ingår i almanacka. [1994]
 55. Havsörnen och skatan. Sydved. Ingår i almanacka. [1994]
 56. Ormvråk. Sydved. Ingår i almanacka. [1994]
 57. Ung pilgrimsfalk. 130x165 mm. [1996] - [Omslag Hägringen, 3/1995]
 58. Havsörn. [1996] - [Omslag Hägringen, 4/1995]
 59. Trana. Vernissagekort. 130 x 180 mm. [2000]
 60. Havsörn. Vernissagekort. 130 x 180 mm. [2000]
 61. Pilgrimsfalk. Blank baksida. 130 x 180 mm. [2000]
 62. Kungsfiskare. Blank baksida. 130 x 180 mm. [2000]
 63. Skärfläcka. Blank baksida. 130 x 180 mm. [2000]
 64. Berguv. Blank baksida. 130 x 180 mm. [2000]
 65. Jaktfalk. A5. [2001]
 66. Ormvråk. A5. [2001]
 67. Duvhök. A5. [2001]
 68. Fjälluggla. A5. [2001]
 69. Skärfläcka. Inbjudan. Vernissage "Djur och fåglar från när och fjärran". 148x148 mm. [2003]
 70. Klipphopparpingviner och Sclaters pingvin. A5. Ringsegården. [2004]
 71. Ejder. A5. Ringsegården [2004]
 72. Spetsbergsgäss. A5. Ringsegården. [2004]
 73. Gulnäbbad kricka. A5. Ringsegården. [2004]
 74. Smålom. A5. Ringsegården [2004]
 75. Gässlingar av vitkindad gås. A5. Ringsegården [2004]
 76. Alkekungar. A5. Ringsegården [2004]
 77. Sångsvan. Posten Åland. [2004]
 78. Ejder. Vernissagekort. Blank baksida. [2005]
 79. Kungsörn. God Jul .... Adresslinjer saknas. A5. [2006]
 80. Tofsvipa. Vernissagekort. [2008]
 81. Berguv. Vernissagekort. A5. Blank baksida. [2009]
 82. Kungsörn. Vernissagekort. A5. tunnt ppr. Blank baksida. [2010]
Dubbla kort
 1. Strandskator. Eskil Holm Galley.
 2. Viggar. Eskil Holm Galley.
 3. Ung och gammal havsörn. Eskil Holm Galley.
 4. Ejdersträck vid Lilla Karlsö. Eskil Holm Galley.
 5. Ängshök. Tunnt ppr. - Folder. A5. Vernissage.
 6. Ormvråken en tidig morgon. A5.
 7. Projekt Havsörn. SNF och WWF. 220 x 115 mm. [1974]
 8. Skärfläcka. A5. [1986]
 9. Tranpar - Tidig ankomst. A5. [1990]
 10. Tranor, Västergötlands landskapsfågel. [1992]
 11. Tranorna har kommit. A5. [1993]
 12. Kanadagås. "Vårvinter i Rydal." [1993]
 13. Ung kungsörn med hare. 210 x 140 mm. [1993]
 14. Vitkindade gäss över Magdalenafjorden. 210 x 100 mm. [1996]
 15. Vinterskatan. A5. [1998]
 16. Black-throated Diver. [2000]
 17. Vitkindade gäss. A5. Ringsegården. [2004]
 18. Gentoopingviner. A5. Ringsegården. [2004]
 19. Tretåiga måsar. A5. Ringsegården. [2004]
 20. Pingviner. A5. God Jul... (flera språk). Computer Products Professional, Nederland. [2005]
 21. Fjällripa. A5. God Jul... (flera språk). Computer Products Professional, Nederland. [2007]
 22. Ejder. A5. God Jul... (flera språk). Computer Products Professional, Nederland. [2008]
 23. Sidensvansar. A5. [2008]
 24. Ormvråk i vinterlandskap. A5. [2009]
 25. Rapphöna. A5. [2010]
 26. Fjälluggla. www.wildlifeart.se. A5 [2011]
Fotografiskt vykort
 1. Berguv. Maximikort no 17. Posten Åland. [1996] - [Ålandsposten 4/1995]
 2. Programkort Rydals museum. [2009] - [baksida.]
© Copyright Dag Peterson, All rights reserved