Tillbaka

Peter Nilsson. Foto: Daniel Green

Utnämnd till "Årets Naturmålare" 1990 i en landsomfattande tävling i regi av SOF. (VF 1990:259-266)
3:e pris vid European Bird Artist Competition 1992 i London.
Medlem i föreningen Naturmålare i Norden.

Född och uppvuxen i Hultsfred. Med akvarellfärger, skissblock och kamera hämtas motiv och inspiration främst runt sjön Hulingens stränder, men även från de fågelrika strandängarna på Öland. Natur- och fågelintresset har medfört att flertal turer till Medelhavsländerna och resor till Venezuela, Kenya, Gambia, Malaysia, Turkiet och Australien.

Har det senaste året jobbat med illustrationer till en Naturdagbok över Ölands Södra udde, vilken kommer att behandla de fågelarter som kan ses i området vid olika tidpunkter på året. Under 1999 färdigställs en bok om gråsälen i Östersjön i samarbete med bokförlaget Bonniers.

Separatutställningar/Samlingsutställningar:
Bl.a
Galleriet i Holmby Kust & hav 1999
Art By 45 Sunne 1999
Naturmålare i Norden Öster-Malma 1997 och 1998
Naturmålare i Norden Sala Silvergruva -92-95
Galleri Nykvarn 1998
European Bird Artist Exhibition 1992 London

Aktuella Utställningar:
Galleri Focus, Oxelösund Våren 2000

Utbildning
Bildlärarlinjen vid Umeå Universitet.
Bild och Form vid Ölands Folkhögskola

Vykort Fåglar

 1. Pärluggla. St. fjäderägg. A5. Sv/v. [1986]
 2. Tretåig hackspett. St. fjäderägg. A5. Sv/v. [1986]
 3. Ormvråkar. A5.
 4. Morkulla över Södra Lunden, Ottenby. A5. [1999]
 5. Storspovar vid Ölands södra udde. A5. [1999]
 6. Större strandpipare. A5. [1999]
 7. Praktejder. A5. [1999]
 8. Grågåspar. A5. [1999]
 9. Sparvuggla. A5. [1999]
 10. Jorduggla. A5. [1999]
 11. Svart stork. A5. [1999]
 12. Rödvingetrast. A5. [2000] - Omslagsbild "Fåglar i Östra Småland nr 4/01."
 13. Blåmes. A5. [2000] - Omslagsbild (baksidan) "Fåglar i Östra Småland nr 4/01".
 14. Skärfläckor. A5. [2000]
 15. Kustsnäppor. A5. [2003]
 16. Sidensvans. A5. [2003]
 17. Kungsörn. A5. [2003]
 18. Storspovar. A5. [2003]
 19. Ängshök. Fåglar i Ölands strandängar och våtmarker. [2003]
 20. Storspov. Fåglar i Ölands strandängar och våtmarker. [2003]
 21. Rödspov. Fåglar i Ölands strandängar och våtmarker. [2003]
 22. Gravand. Fåglar i Ölands strandängar och våtmarker. [2003]
 23. Storlommar. A5. [2005]
 24. Brushanar. A5. [2005]
 25. Guldtrast. A5. [2005]
 26. Grågäss vid Mellby ör. A5. [2008]
 27. Pilgrimsfalk. A5. [2008]
 28. Jorduggla. A5. [2008]
 29. Storspov A5. [2008]
 30. Jaktfalk A5. [2008]
 31. Sitkatrast. A5. [2008]
 32. Större strandpipare. A5. [2010]
 33. Småspovar. A5. [2010]
 34. Skärfläcka. A5. [2010]
 35. Blåhake. A5. [2010]
 36. Common yellowthroat. A5. [2010] - [Omslagsbild Kenn Kaufman, Bevingat liv, 2010]
 37. Större strandpipare. A5. [2011]
 38. Ejder. A5. [2011]
 39. Mörbylångadalen. (Storspovar). A5. [2011]
 40. Småspovar. A5. [2011]
 41. Fjälluggla. 180 x 180 mm. [2011]
 42. Kustsnäppa. 180 x 180 mm. [2012]
 43. "Falk". Pilgrimsfalk. A5. [2012]
 44. Bläsänder. A5. [2012]
 45. Stjärtänder. A5. [2012]
 46. Rödhake. A5. [2012]
 47. Storlom. A5. [2012]
 48. Kungsörn 180 x 180 mm. [2014]
 49. Hökuggla 180 x 180 mm. [2015]
 50. Sånglärka 180 x 180 mm. [2015]
 51. Rödhake 180 x 180 mm. [2015]
 52. Småspov 180 x 180 mm. [2015]
 53. Ejdrar. A5. [2015]
 54. Ejderpar. A5. [2015]
 55. Ung kungsörn. A5. [2015]
 56. Skärfläckor. A5. [2015]
 57. Biätare A5. [2016]
 58. Rödhake. A5. [2016]
 59. Ung pilgrimsfalk. A5. [2016]
 60. Lappuggla. A5. [2016]
 61. Ung kungsörn. A5. [2016]
 62. Kustpipare. A5. [2016]
 63. Ljungpipare. A5. [2016]
 64. Mindre flugsnappare. A5. [2016]
 65. Skärfläcka. A5. [2016]
Vykort Övriga motiv

 1. Fyren, Stora Fjäderägg. A5. Sv/v. [1986]
 2. "Gråsälhona med kut." A5. [1999]
 3. "Leopard." A5. [1999]
 4. "Gråsälar." A5. [1999]
 5. Utter. A5. [1999]
 6. "Mellby, Öland." A5. [2005]
 7. "Gryning vid Möckelmossen." A5. [2008]
 8. "Nedre landsvägen mot Degerhamn A5. [2010]
 9. Landsvägen genom Triberga. 250 x 150 mm. [2014]
 10. Vårkväll i Näsby. A5. [2015]
 11. Landsvägen i Solberga. A5. [2015]
 12. Bygata i Skärlöv. A5. [2015]
Logotyper:

Litteratur, Illustrationer, omslag:

Om Peter Nilsson
© Copyright Peter Nilsson, All rights reserved