Tillbaka

[Frimärken] - [Böcker]

Lundwall, Bo

Bo Lundwall Född 1953 i Hultsfred, Småland. I många år hade han sin ateljé i Vallentuna, utanför Stockholm, men har nu återvänt till Hultsfred, där han renoverat Hultsfreds gård till bostad, ateljé och utställningslokal.

Bo Lundwall är utbildad på Skånska Målarskolan i Malmö och Anders Beckmans skola i Stockholm. Hans tekniker är olja, akvarell och tempera. Motiven till sina tavlor hittar man oftast runt om i Nordens skiftande natur. Han utför beställningsarbeten för företag och privatpersoner och har regelbundet separatutställningar samt deltar i samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

Har bl.a illustrerat "Jakt och vilt i Norden". Hans kunnande har också återspeglat sig på några av våra vackraste djurfrimärken; iller, varg och lodjur som kom ut i januari 1993 samt igelkott, bäver, hermelin och utter 1996. I USA har han deltagit ett flertal gånger i "Birds in Art" på Leigh Yawkey Woodson Art Museum och blivit uttagen att vara med i boken "The Best of Wildlife Art". Han har även deltagit på auktion Christiés Wildlife Art i London.

För Skogsstyrelsen har under år 2002 fem olika affischer prodcerats. Temat är "Skogens -rovfåglar, -hackspettar, -hönsfåglar och -mesfåglar." Tolv av bilderna från affischerna har använts som förlagor till vykort (se nedan).

Tilldelades Hultsfreds kommuns kulturstipendium år 2004 och Kalmar läns regionsförbunds belöningsstipendium samma år.


Enkla kort

 1. Berguv. Sydveds almanacka 1993. [1992]
 2. Vigg. Sydveds almanacka 1993. [1992]
 3. Pärluggla. A5. [1994]
 4. Sädesärla. CardiA. A5. [1994]
 5. Gråhäger. OKG. [1995]
 6. Sångsvan. Från vykortsalmanacka. (Mars) [1995]
 7. Vigg. OKG. [1995]
 8. Strandskata. OKG. [1995]
 9. Brushane. OKG. [1995]
 10. Skogssnäppa. OKG. [1995]
 11. Silvertärna. OKG. [1995]
 12. Skata. Från vykortsalmanacka. (Augusti) [1995]
 13. Domherre. Naturskyddsföreningen. 130x180 mm. [1995]
 14. Tjäder. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 15. Järpe. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 16. Spillkråka. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 17. Tretåig hackspett. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 18. Duvhök. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 19. Kungsörn. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 20. Tofsmes. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 21. Blåmes. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 22. Havsörn. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 23. Fiskgjuse. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 24. Stjärtmes. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 25. Orre. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 26. Svartmes. Vernissagekort. Stockholm Art Fair. A5. [2003]
 27. Flerbildskort. Strandskata, tofsvipa, sädesärla .... LANZO. A4. [2004]
 28. Domherrar. A5. [2005]
 29. Flerbildskort. Skogen. Liber AB. A5. [2006]
 30. Flerbildskort. Myren. Liber AB. A5. [2006]
 31. Flerbildskort. Ängen. Liber AB. A5. [2006]
 32. Flerbildskort. Kusten och havet. Liber AB. A5. [2006]
 33. Talgoxe. Skogsstyrelsen. [2006]
 34. Lappmes. Skogsstyrelsen. [2006]
 35. Svartmes. Skogsstyrelsen. [2006]
 36. Entita. Skogsstyrelsen. [2006]
 37. Talltita. Skogsstyrelsen. [2006]
 38. Sidensvansar i enbuske. A5. [2006]
 39. Vitryggiga hackspetten. Skogsstyrelsen. [2007]
 40. Gråspetten. Skogsstyrelsen. [2007]
 41. Blåmes. A5. [2007]
 42. Större hackspett. A5. [2008]
 43. Knölsvan. A5. [2009]
 44. Rödhake. A5. [2011]
 45. Storlom. Posten Åland [2013]
 46. Smålom. Posten Åland [2013]
 47. Skäggdopping. Posten Åland [2013]
 48. Svarthakedopping. Posten Åland [2013]
Dubbla kort
 1. Berguv. Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1988]
 2. Skata. Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1988]
 3. Gulsparv. A5. [1992]
 4. Domherrar. Naturskyddsföreningen. 130x180 mm. [1995]
 5. Berguv. Gullers Trading ab. 190x140 mm. [1997]
 6. Domherre. Ulf Hultin Förlag. [1998]
 7. Strömstare. Lions Club Hultsfred. [2002]. Bilden vann första pris i samband med en vandringsutställning i USA.
 8. Domherre. Lions Club Hultsfred. [2012].
 9. Fasan. Lions Club Hultsfred. [2013].
 10. Steglits. Lions Club Hultsfred. [2017].
Övriga kort
 1. Rödräv. Svenska Naturskyddsföreningen. Dubbelt. A5. [1988]
 2. Igelkott. Dubbelt. A5. [1992]
 3. Ekorre. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 4. Lo. Sydveds almanacka 1993. [1992]
 5. Urskog - varg. CardiA. BL.501. A5. [1994]
 6. Älg. CardiA. BL.503. A5. [1994]
 7. Skogshare. Från vykortsalmanacka. (Februari) [1995]
 8. Ekorre. Från vykortsalmanacka. (Juni) [1995]
 9. Brunbjörn. Från vykortsalmanacka. (Oktober) [1995]
 10. Hermelin. Naturskyddsföreningen. 4133. 180x130 mm. [1996]. Även dubbelt.
 11. Rådjur. Naturskyddsföreningen. 4133. 180x130 mm. [1966]
 12. Räv. God Jul... ULF HULTIN FÖRLAG. F 77. Dubbelt. 175x125 mm.
 13. Ekorre. Gullers Trading ab. Dubbelt. 140x190 mm. [1997]
 14. Räv. Gullers Trading ab. Dubbelt. 140x190 mm. [1997]
 15. "Räv vid den gamla ladan". Parnass Julkortsförlaget. 60-027. Dubbelt. 195x135 mm.
 16. Ekorre. Julkort för Lions Club. www.illustratorsboken.com. [2001]
 17. Lodjur vid Silverån. A5. [2004]
 18. Rödräv, unge. A5. [2005]
 19. Rådjur - Stilla ögonblick. Lions Club Hultsfred. Dubbelt. [2009]
 20. Åländska jakthundar, 3 maxikort. A5. [2015]
 21. Räv. Vid stranden av Emån. Lions Club Hultsfred. Dubbelt. [2016].
 22. Hare. Posten Åland, no 106 [2017]
 23. Vessla. Posten Åland no 107 [2017]
 24. Mårdhund. Posten Åland no 108 [2017]


URL: http://birds.nu
© Copyright Bo Lundwall, All rights reserved