Tillbaka

[Frimärken] - [Böcker]

Lundwall, Bo

Bo Lundwall Född 1953 i Hultsfred, Småland. I många år hade han sin ateljé i Vallentuna, utanför Stockholm, men har nu återvänt till Hultsfred, där han renoverat Hultsfreds gård till bostad, ateljé och utställningslokal.

Bo Lundwall är utbildad på Skånska Målarskolan i Malmö och Anders Beckmans skola i Stockholm. Hans tekniker är olja, akvarell och tempera. Motiven till sina tavlor hittar man oftast runt om i Nordens skiftande natur. Han utför beställningsarbeten för företag och privatpersoner och har regelbundet separatutställningar samt deltar i samlingsutställningar i Sverige och utomlands.

Har bl.a illustrerat "Jakt och vilt i Norden". Hans kunnande har också återspeglat sig på några av våra vackraste djurfrimärken; iller, varg och lodjur som kom ut i januari 1993 samt igelkott, bäver, hermelin och utter 1996. I USA har han deltagit ett flertal gånger i "Birds in Art" på Leigh Yawkey Woodson Art Museum och blivit uttagen att vara med i boken "The Best of Wildlife Art". Han har även deltagit på auktion Christiés Wildlife Art i London.

För Skogsstyrelsen har under år 2002 fem olika affischer prodcerats. Temat är "Skogens -rovfåglar, -hackspettar, -hönsfåglar och -mesfåglar." Tolv av bilderna från affischerna har använts som förlagor till vykort (se nedan).

Tilldelades Hultsfreds kommuns kulturstipendium år 2004 och Kalmar läns regionsförbunds belöningsstipendium samma år.

Kolla >>>>>>>>> Filmbolaget Studio Rosenfors har gjort en trailer om en planerad dokumentärfilm på ca 1 timme.


Kommande utgåva "Däggdjur i skogen" från Posten Åland 15 september 2017


Enkla kort

 1. Berguv. Sydveds almanacka 1993. [1992]
 2. Vigg. Sydveds almanacka 1993. [1992]
 3. Pärluggla. A5. [1994]
 4. Sädesärla. CardiA. A5. [1994]
 5. Gråhäger. OKG. [1995]
 6. Sångsvan. Från vykortsalmanacka. (Mars) [1995]
 7. Vigg. OKG. [1995]
 8. Strandskata. OKG. [1995]
 9. Brushane. OKG. [1995]
 10. Skogssnäppa. OKG. [1995]
 11. Silvertärna. OKG. [1995]
 12. Skata. Från vykortsalmanacka. (Augusti) [1995]
 13. Domherre. Naturskyddsföreningen. 130x180 mm. [1995]
 14. Tjäder. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 15. Järpe. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 16. Spillkråka. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 17. Tretåig hackspett. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 18. Duvhök. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 19. Kungsörn. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 20. Tofsmes. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 21. Blåmes. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 22. Havsörn. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 23. Fiskgjuse. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 24. Stjärtmes. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 25. Orre. Skogsstyrelsen. A5. [2002]
 26. Svartmes. Vernissagekort. Stockholm Art Fair. A5. [2003]
 27. Flerbildskort. Strandskata, tofsvipa, sädesärla .... LANZO. A4. [2004]
 28. Domherrar. A5. [2005]
 29. Flerbildskort. Skogen. Liber AB. A5. [2006]
 30. Flerbildskort. Myren. Liber AB. A5. [2006]
 31. Flerbildskort. Ängen. Liber AB. A5. [2006]
 32. Flerbildskort. Kusten och havet. Liber AB. A5. [2006]
 33. Talgoxe. Skogsstyrelsen. [2006]
 34. Lappmes. Skogsstyrelsen. [2006]
 35. Svartmes. Skogsstyrelsen. [2006]
 36. Entita. Skogsstyrelsen. [2006]
 37. Talltita. Skogsstyrelsen. [2006]
 38. Sidensvansar i enbuske. A5. [2006]
 39. Vitryggiga hackspetten. Skogsstyrelsen. [2007]
 40. Gråspetten. Skogsstyrelsen. [2007]
 41. Blåmes. A5. [2007]
 42. Större hackspett. A5. [2008]
 43. Knölsvan. A5. [2009]
 44. Rödhake. A5. [2011]
 45. Storlom. Posten Åland [2013]
 46. Smålom. Posten Åland [2013]
 47. Skäggdopping. Posten Åland [2013]
 48. Svarthakedopping. Posten Åland [2013]
Dubbla kort
 1. Berguv. Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1988]
 2. Skata. Svenska Naturskyddsföreningen. A5. [1988]
 3. Gulsparv. A5. [1992]
 4. Domherrar. Naturskyddsföreningen. 130x180 mm. [1995]
 5. Berguv. Gullers Trading ab. 190x140 mm. [1997]
 6. Domherre. Ulf Hultin Förlag. [1998]
 7. Strömstare. Lions Club Hultsfred. [2002]. Bilden vann första pris i samband med en vandringsutställning i USA.
 8. Domherre. Lions Club Hultsfred. [2012].
 9. Fasan. Lions Club Hultsfred. [2013].
Övriga kort
 1. Rödräv. Svenska Naturskyddsföreningen. Dubbelt. A5. [1988]
 2. Igelkott. Dubbelt. A5. [1992]
 3. Ekorre. Konstnärsgården, Vårgårda. A5. [1991]
 4. Lo. Sydveds almanacka 1993. [1992]
 5. Urskog - varg. CardiA. BL.501. A5. [1994]
 6. Älg. CardiA. BL.503. A5. [1994]
 7. Skogshare. Från vykortsalmanacka. (Februari) [1995]
 8. Ekorre. Från vykortsalmanacka. (Juni) [1995]
 9. Brunbjörn. Från vykortsalmanacka. (Oktober) [1995]
 10. Hermelin. Naturskyddsföreningen. 4133. 180x130 mm. [1996]. Även dubbelt.
 11. Rådjur. Naturskyddsföreningen. 4133. 180x130 mm. [1966]
 12. Räv. God Jul... ULF HULTIN FÖRLAG. F 77. Dubbelt. 175x125 mm.
 13. Ekorre. Gullers Trading ab. Dubbelt. 140x190 mm. [1997]
 14. Räv. Gullers Trading ab. Dubbelt. 140x190 mm. [1997]
 15. "Räv vid den gamla ladan". Parnass Julkortsförlaget. 60-027. Dubbelt. 195x135 mm.
 16. Ekorre. Julkort för Lions Club. www.illustratorsboken.com. [2001]
 17. Lodjur vid Silverån. A5. [2004]
 18. Rödräv, unge. A5. [2005]
 19. Rådjur - Stilla ögonblick. Lions Club Hultsfred. Dubbelt. [2009]
 20. Åländska jakthundar, 3 maxikort. A5. [2015]
 21. Räv. Vid stranden av Emån. Lions Club Hultsfred. Dubbelt. [2016].


URL: http://birds.nu
© Copyright Bo Lundwall, All rights reserved