Tillbaka

Kärvinge, Sten

Född i Stockholm 1937. Har studerat bl.a vid Konstfackskolan i Stockholm. Anställd som tecknare på Dagens Nyheter sedan 1963. Har illustrerat läroböcker med djur- och naturmålningar.

Har deltagit med akvareller i Riksutställningars utställning "Den vackra skatan", som visats på Liljewalchs konsthall, Kalmar Konstmuseum och Trappan i Vällingby. Två års produktion av DN-bilder har fr.o.m 1996 visats på Södertälje Konsthandel vartannat år. Deltar på Jägarförbundets permanenta samlingsutställning på Öster-Malma.

Har illustrerat flera böcker i samarbete med Hyson (Bengt Henryson), DN:s naturskildrare, t.ex Hysons Pausfåglar, Hysons Naturrutor, Hysons Kalendarium och "Fågelåret runt" med text Åke Ekdahl (2000). Almanacka utgiven 1997 av Volvo; Japan med bilder ur boken "Hysons Kalendarium" utgiven 1996.

Övriga kort

Brevmärken

Litteratur