Tillbaka

Jansson, Hasse

Född i Köping 1949.

Studier: 3-åriga korrespondensstudier vid Famous Artists Scool i Amsterdam, Holland. För övrigt, autodidakt. Numera verksam i Lindesbergs kommun i Örebro län.

Arbetar huvudsakligen i tusch- och akvarellteknik. Är en av vårt lands flitigaste naturkåsörer i dagspress och fackpress samt forskat och skrivit bok om fiske i kulturhistoriskt perspektiv samt på Rabén & Sjögrens förlag utgivit "Ut och fiska" [1998], "Titta på fåglar" [1999], ""Våra däggdjur" [2002], "Se på små djur" samt "Älgen" [2003]. Har även illustrerat ett flertal böcker, samt varit representerad som utställare under en lång följd av år inom hela Norden.

Övriga vykort, urval Folder