Tillbaka

Boström, Göran

Göran Boström Född 1942, arbetar som konstnär och skribent på heltid. Bor i jämtländska Offerdal och är en genuin naturmänniska, jägare och fiskare. Naturen är hans ämnesområde och ofta hämtas inspirationen från den särprägade jämtlandsnaturen.

Göran Boström tillhör idag de allra skickligaste svenska naturkonstnärerna, och har bland annat blivit en av svensk jaktpress mest uppskattade medarbetare.
Medlem i "Föreningen Svenska Tecknare" och "Föreningen Naturmålare i Norden."

 1. Koltrast. [1988]
 2. Rödvingetrast. [1988]
 3. Tjäderspel. A5. [1991]
 4. Pärluggla. A5.[1991]
 5. Orrtuppar. A5.[1993]
 6. Storspovar i Kaxås. A5. [1995]
 7. Div. änder. A5. [1996]
 8. Fjällripa. A5. [1997]
 9. Rödhake. A5 [1997]
 10. Tjäderspel. A5 [1998]
 11. "Tjädertuppar." A5. [2003]
 12. Strömstare vid bäverdamm. A5. [2003]
 13. Sädesärlor på vedbacken. A5. [2003]
Övriga kort

 1. Räv på väg. A5.
 2. Älg. Galleri Z. Dubbelt. Vernissage 30 okt. - 6 nov. [1976]
 3. Rådjur. Galleri Z. Vernissage Maj [1981]
 4. Rådjur. Maj. Galleri Z. Dubbelt. [1986]
 5. Älg. Sv/v. Dubbelt. 150 x 113 mm. [1980-tal]
 6. Rådjur. A6. [1988]
 7. Älgar. A6. [1988]
 8. Hermelin. 210 x 185 mm.
 9. Rådjur vid kornlada. Ur boken "Gränsland." A5
 10. Vårräv. Ur boken "Gränsland." A5 [1992*]
 11. Rådjur. Almåsbacken i Offerdal ...A6. [1993*]
 12. Offerdalssommar. Räv. Förlaget Ulva. FU 10. Tilltryck: Galleri Z. Vernissage 1 - 16 oktober 1994. A5.
 13. Guckusko. Förlaget Ulva. FU 10. A5. [1995]
 14. Septemberälg. Förlaget Ulva. FU 17. A5.
 15. Vårräv. Förlaget Ulva. FU 20. A5.
 16. Vinterhare. Hällefors Tryckeri AB. A5 [2000 ?]
 17. Möte med råbock. Hällefors Tryckeri AB. A5 [2002]
 18. Älgar på hygge. A5. [2003]
 19. Älgar på dimmig myr. A5. [2003]
 20. Vinterräv. A5. [2003]
 21. Novemberhare. A5. [2003]
 22. Jämtland-Härjedalens Älghundklubb.
Böcker Omslag/Illustrationer
URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2013, All rights reserved