Tillbaka

FÅGELVYKORT

Enkla kort

 1. Skrattmås. Tåkerns Fältstation [1979]
 2. Trastsångare. Tåkerns Fältstation [1979]
 3. Ladusvala. SOF. [1982]
 4. Svarttärna. 1 variant. [1983]
 5. "Skäggmesar vid sjön Tåkern." Eskil Holm Gallery. 4867-2. [1983]
 6. Sångsvanar, Svartån A5. Sv/v. Tilltryck Vernissage Galleri Råå. [1983]
 7. Rapphöna [1984]
 8. Kanadagäss [1984]
 9. Vårens första skrattmåsar. A5. Hornborga. [1988]
 10. Vid skrattmåsboet. A5. Hornborga. [1988]
 11. Storskarv (Vid skarvsätet). Galleri Flamingo. [1988]
 12. Storskarv. Galleri Flamingo. [1988]
 13. Knölsvan. Galleri Flamingo. [1988]
 14. Fiskmås (Måsar och kaprifol). Galleri Flamingo. [1988]
 15. Morgon med prutgäss. Galleri Flamingo. [1988]
 16. Ejderåda med ungar. Galleri Flamingo. [1988]
 17. Ejderklippor. Galleri Flamingo. [1988]
 18. Kärrsnäppa (Ensamma vadare). Galleri Flamingo. [1988]
 19. Vadarstrand med myrspovar. Galleri Flamingo. [1988]
 20. Havsörn. Galleri Björkman. [1989] - [Omslagsbild Vingspegeln 1/1989]
 21. Sothönsfamilj. Galleri Björkman. [1989] - [Omslagsbild Vingspegeln 2/1989]
 22. Ringtrastar. Galleri Björkman. [1989] - [Omslagsbild Vingspegeln 3/1989]
 23. Varfågel. Galleri Björkman. [1989] - [Omslagsbild Vingspegeln 4/1989]
 24. Svarthakad buskskvätta. Ateljé Gebbe. [1991]
 25. Sammetshätta. Ateljé Gebbe. [1991]
 26. Kungsfiskare. A5. ÖLOF. [1993]
 27. Nr 27-34 samlade i ett konvolut med beteckningen "Vinterfåglar."
  Strömstare. Ateljé Gebbe. [1993].
 28. Kungsfiskare. Ateljé Gebbe. [1993]
 29. Sidensvans. Ateljé Gebbe. [1993]
 30. Koltrast. Ateljé Gebbe. [1993]
 31. Blåmes. Ateljé Gebbe. [1993]
 32. Talgoxe. Ateljé Gebbe. [1993]
 33. Grönfink. Ateljé Gebbe. [1993]
 34. Domherre. Ateljé Gebbe. [1993]
 35. Pilgrimsfalk (Bevingat möte) A5. [1995]
 36. Sädesärla. Ateljé Gebbe. [1995]
 37. Rödhake. Ateljé Gebbe. [1995]
 38. Kungsfågel. Ateljé Gebbe. [1995]
 39. Svartvit flugsnappare. Ateljé Gebbe. [1995]
 40. Kricka (I praktdräkt.) A5. [1997]
 41. Morgonstämning, Tåkern (Gräsänder). Ateljé Gebbe. [1997]
 42. Rödhake bland blåsippor. Ateljé Gebbe. [1997]
 43. Tåkern. Brun kärrhök, tofsvipa, sädgäss. 210x134 mm. Tåkernfonden WWF. [1997]
 44. Sångsvanfamilj. Ateljé Gebbe. [1998]
 45. Havsörn. Svensksundsvikens naturreservat. [2000]
 46. Pärluggla. Ateljé Gebbe. [2000]
 47. Östergötlands ängs- och hagmarker. Länsstyrelsen i Östergötland. (Hämpling, stenskvätta, enkelbeckasin). [2000]
 48. Fåglar i Östergötlands skärgård. Länsstyrelsen i Östergötland. (Havsörn, labb, sillgrissla, tordmule m.fl). [2003]
 49. Nötskrika. Ateljé Gebbe. [2004]
 50. Sädesärla. Ateljé Gebbe. [2004]
 51. Rödhake. Ateljé Gebbe. [2004]
 52. Skata. Ateljé Gebbe. [2004]
 53. Kungsfiskare. Ateljé Gebbe. [2006]
 54. Sparvuggla. Ateljé Gebbe. [2006]
 55. "Koltrast". Ateljé Gebbe. [2006]
 56. Tofsmes. Ateljé Gebbe. [2010]
 57. Skator.". Ateljé Gebbe. [2010]
 58. "Stjärtmes". Ateljé Gebbe. [2010]
 59. Talgoxe. [2010]
 60. Domherre. [2010]
Dubbla kort
 1. Småskrake vid Vadstena. A5. [1979]
 2. Skata. Vern. Stadsbiblioteket Mjölby. [1980]
 3. Korp och kråkor på Fläcksjön. Vern. Galleri Appella-Gränden. A5. [1980]
 4. Varfågel. Vern. Galleri Appella. A5. [1983]
 5. Häger. [1983]
 6. Skata. Ulf Hultin. 210 x 105 mm. [1985]
 7. Strömstare - [Omslagsbild Vingspegeln 1/1986]
 8. Enkelbeckasin - [Omslagsbild Vingspegeln 2/1986]
 9. Ladusvalor - [Omslagsbild Vingspegeln 3/1986]
 10. Sidensvansar - [Omslagsbild Vingspegeln 4/1986]
 11. Orrar. Ulf Hultin. A5. - [Tillhörande kuvert.] [1986]
 12. Skator. Vern. Galleri Konstgården, Tranås. A5. [1986]
 13. Kråkor. Midvinterförmiddag. Ulf Hultin. [1987]
 14. Gråhakedopping. Konstgalleri Vättern. [1987]
 15. Orre. Ulf Hultin. 210 x 105 mm. - [Tillhörande kuvert.] [1988]
 16. Storskrake. Ulf Hultin. A5. - [Tillhörande kuvert.]

URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2016, All rights reserved