Utgivare


Om inget annat anges avses tecknade vykort. Saknar du kort på listan ber jag dig att meddela mig detta. Ange motiv och konstnär samt om möjligt även utgivningsår samt om korten fortfarande finns att köpa.


[ B ] [ F ][ G ][ K ][ M ][ S ][ U ][ V ][ Ö ]
Berguv Nord
 1. Dag Peterson. Blyertsteckning. [1981]
 2. Matsåke Bergström. 2 varianter. Västernorrland resp. Norrbotten. [1982]
 3. Matsåke Bergström. 2 varianter. Västernorrland resp. Norrbotten. [1982]
 4. Matsåke Bergström. 5 varianter. Västernorrland, Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, resp. Gävleborg [1984]
 5. Lars Sickas (Felstavat:Siekkas). 5 varianter. Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten, resp. Gävleborg [1984]
 6. Lars Sickas. 2 varianter. Västernorrland, Norrbotten [1985]

Falsterbo Fågelstation

Fotokort

 1. Sparvhök. Bengt Bengtsson. Sv/v.
 2. Jorduggla. Bengt Bengtsson. Sv/v
 3. Mindre hackspett. Bengt Bengtsson. Sv/v.
 4. Flyttfågelhöst. Fotocollage: Bengt Bengtsson, Leif Hansson. Sv/v.
 5. Ormvråk, Bivråk, Sparvhök, Kungsörn. Jens B. Bruun. 16901. [Kort nr 5-10 samma serie, 1987].
 6. Rovfågelspaning på Ljungen. Jens B. Bruun. 16902.
 7. Fyren och Nabben. L. Karlsson. 16903.
 8. Ormvråk och fjällvråk. J. Elmelid. 16904.
 9. Sällsynta gäster. Vattensångare (M.Larsson), Taigasångare (J.Elmelid), Brandkronad kungsfågel (K.Persson), Kungsfågelsångare (G.Walinder). 16905.
 10. Tofsvipa, Strandskata, Skärfläcka, Rödbena. Jens B. Bruun. 16906.
 11. Skärfläckor vid Skanör i april.. Jens Bruun. 23 x 10,5 cm. Arkivbild. [2004]
 12. Rödstjärt, hane. Jens B Bruun. Arkivbild. [2004]
 13. Örnar vid Falsterbo. Kungsörn, stäppörn, och havsörn. Jens B Bruun. Arkivbild. [2004]
 14. Sällsynta fåglar, ringmärkta vid Falsterbo: Kungsfågelsångare, brandkronad kungsfågel, fätsångare och skäggmes. P-G Bentz. Arkivbild. [2004]

Frövi Fågelklubb
Galleri Z
Göteborgs Ornitologiska Förening
 1. Storskarv. Allan Andersson. [Korten nr 1-6 samma serie, sv/v. Utgivningsår ?]
 2. Knipa. Allan Andersson.
 3. Havsörn. Allan Andersson.
 4. Duvhök.(Hök över stengärdesgård). Allan Andersson.
 5. Tornfalk. Allan Andersson.
 6. Gluttsnäppa. Allan Andersson.
 7. Pilgrimsfalk. (Pilgrimsfalk i berg 1). Dag Peterson. [1978]
 8. Pilgrimsfalk. (Pilgrimsfalk i berg 2). Dag Peterson. [1978?]
 9. Pilgrimsfalk. (Pilgrimsfalk på byte).Gunnar Pettersson. [1980]
 10. Tornfalk. Dag Peterson. [1980]
 11. Pilgrimsfalk. (Pilgrimsfalk med ungar). Gunnar Pettersson. [1981]
 12. Pilgrimsfalk. (Pilgrimsfalk på sten). Roland Jonsson. [1986]
 13. Pilgrimsfalk. (Pilgrimsfalk vid bo). Matsåke Bergström. A5. [1986]
 14. Pilgrimsfalk. (Ung och gammal pilgrimsfalk). Dag Peterson. A5. [1986]
 15. Pilgrimsfalk. (Huvud av pilgrimsfalk).Gunnar Pettersson. [1986]
 16. Skata. (Skatpar). Dag Peterson. [1988]. Samma motiv finns tidigare utgivet på annat förlag (Wildlife Art Prod 1985).
 17. Storskarv. Allan Andersson. [Korten nr 17-24 samma serie, sv/v. 1989]
 18. Salskrake. Allan Andersson. [1989]
 19. Blå kärrhök. (Blåhök). Allan Andersson. [1989]
 20. Större strandpipare. Allan Andersson. [1989]
 21. Kärrsnäppa. Allan Andersson. [1989]
 22. Svartsnäppa. Allan Andersson. [1989]
 23. Grönbena och enkelbeckasin. Allan Andersson. [1989]
 24. Strömstare. Allan Andersson. [1989]
 25. Pilgrimsfalk. (Vuxen pilgrimsfalk). Dag Peterson. [1990]
 26. Pilgrimsfalk. (Falk på is). Gunnar Pettersson. [1990]
 27. Ejder. (Ruvande ejderhona, åda). Dag Peterson. [1990]
 28. Salskrake/Knipa. Rädda Torsviken! Hans-Gunnar Samuelsson. [1997]
Brevmärke
 1. Falkfonden. Rädda pilgrimsfalken. (Dag Peterson, 1980)

Kvismare Fågelstation
 1. Brun kärrhök. Lars Johansson. sv/v. [1982]
 2. Enkelbeckasin. Lars Johansson. sv/v. [1982]
 3. Mindre hackspett. Lars Johansson. sv/v. [1982]
 4. Hornuggla. Lars Johansson. sv/v. [1982]
 5. Sävsparv. Lars Johansson. sv/v. [1982]
 6. Svarthalsad dopping. Staffan Ullström. [1986]
 7. Sidensvans. Bo Mörnerud. [1986]
 8. Björktrast. Lars Johansson. [1986]
 9. Blåmes. Vesa Jussila. [1986]
 10. Domherre. Jonas Lundin. [1986]
 11. Svarthakedopping. Staffan Ullström. [1992]
 12. Gluttsnäppa. Jonas Lundin [1992]
 13. Skäggmes. Martin Holmer. [1992]
 14. Björktrast (Trastar i äppelträdet). Nils Forshed. [1997]
 15. Gulsparvar. Nils Forshed. [1997]
 16. Domherrar. Nils Forshed. [1997]
 17. Blåmesar. Nils Forshed. [1997]
Fotokort
 1. Rysjön - från sydost 15 oktober 1983. Löjdquist Tryckeri AB, Tierp.
 2. Flerbildskort (Gråhakedopping - knölsvan - snatterand - brunand - häger.). Kvismare fågelstations jubileumsfond. Kent Larsson. [2003*]

Marks Fågelklubb
 1. Stjärtand. Dag Peterson. [1994]
 2. Tornfalk. Dag Peterson. [1994]
 3. Ormvråk. Dag Peterson. [1994]
 4. Kråka. Dag Peterson. [1994]

Sveriges Ornitologiska Förening
Upplands Ornitologiska Förening
 1. Duvhök. Staffan Ullström. Uppsala läns Orn. Förening. Sv/v. [1981]
 2. Skäggdopping. Staffan Ullström. [1983] - Omslagsbild FiU 1983:4
 3. Mindre hackspett. Johan Stenlund. Sv/v. [1984]
 4. Stjärtmes. Johan Stenlund. Uppsala Orn. Förening. Nr 4112. Sv/v. [1985]
 5. Havsörn. Gunnar Brusewitz. Havsörnar vid Upplandssjö i april. [1985]
 6. Fiskgjuse. Johan Stenlund. [1986]
 7. Rödhake. Staffan Ullström. [1987]
 8. Steglits. Gunnar Brusewitz. "Steglitsor på vintriga kardborrar." [1988] - Omslagsbild FiU 1988:2
 9. Nötkråka. Gunnar Brusewitz. "Nötkråkor i höstlandskap" [1988] - Omslagsbild FiU 1988:4

Varbergs Ornitologiska Förening
 1. Strandskata. Gunnar Pettersson. Fågelfaunan på Getterön nr 1. [1982]
 2. Småtärna. Gunnar Pettersson. Fågelfaunan på Getterön nr 2. [1982]
 3. Pilgrimsfalk. Gunnar Pettersson. Fågelfaunan på Getterön nr 3. [1984]
 4. Skärfläcka. Gunnar Pettersson. Fågelfaunan på Getterön nr 4. [1986]
 5. Skärfläcka. Gunnar Pettersson. A5. Tunnt ppr. Lito.beställning. [1989]
 6. Gravand. Gunnar Pettersson. A5. Tunnt ppr. Lito.beställning. [1994]

ÖRN -72
 1. Kungsörn. Dag Peterson. Sv/v. [1978]
 2. Gammal havsörn. Gunnar Pettersson. [1979]
 3. Havsörn vid åtel. Gunnar Pettersson. [1981]
 4. Blåmes och talgoxe. Bill Zetterström. [1986]
Fotokort
 1. Kungsörn. Bengt Lundberg/N. [1983]
 2. Kungsörn. Åge Midtgard, Konsberg. [1999]. Omslag till tidningen "Kungsörnen 1997".
Brevmärke
 1. Rädda havsörnen. (Dag Peterson, 1980)

[Startsidan] [Tecknade] [Fotografiska] [Konstnärer] [Fotografer]
[Postala] [Konstkort] [Panda-kort] [Utland] [Nyheter] [Övriga kort] [Länkar]