Landskapsdjuren e.t.c

LANDSKAPSDJUREN

Världsnaturfonden, WWF och ICA-Kuriren arrangerade 1987 en "folkomröstning" om landskapsdjur. En jury med H M Konungen som hedersmedlem tillsattes och resultatet redovisades våren 1988.

Litteratur;
Brusewitz, Gunnar. 1988. Våra landskapsdjur. ICA bokförlag.

LANDSKAPSBLOMMORNA

Litteratur;
Green, Sven. 1976. Landskapsblommor. LTs förlag.
Reuterswärd, Maud. 1979. Svenska landskapsblommor. FABEL.
Vegelius, Jan. 1990. Sveriges landskapsblommor och deras historia. Andra omarbetade och utökade upplagan. Rabén & Sjögren.

LANDSKAPSVAPNEN

Litteratur;
Nevéus, Clara. 1992. Ny svensk vapenbok. Streiffert & Co Bokförlag AB.


URL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2012, All rights reserved