Greger Johansson

Vernissagekort, Dubergska Gården, Motala
30 oktober - 7 november

Dubbelt, A6

Tillbaka