Lars Jonsson

Totalt 8 vykort i A5-format.

[Ejder] - [Stjärtänder] - [Skärfläckor]
- [Ejder] - [Storspovar]- [Tofsvipa] - [Rödhake och rödstjärt] - [Silvertärna]

samt 4 vykort i A6-format

[Halsbandflugsnappare] - [Större strandpipare] - [Buskskvätta]
[Lövsångare]