Bo Lundwall

Fyra "Flerbildskort" i formatet A5 utgivna av Liber AB och som vänder sig till elever i åk 4 - 6.

Myren
Kusten och havet
Ängen
Skogen

Tillbaka