Brutus Östling
Totalt 9 nya vykort


Brutus Östling är natur-/äventyrsfotograf och förläggare.
Efter flera års fotografering under vattnet, bl.a. som fast medarbetare i svenska och danska magasinet Dyk, har han i fyra år arbetat på ett bokprojekt med fåglar, från Öland till Antarktis.

I september 2005 utkommer "Mellan vingspetsarna" med bildtexter och inledningar av Magnus Ullman

>>>>>>>>>Läs mer

Tillbaka