Dan Karlsson
Arboga

Kungsfiskare

Nya vykort 2004. Format A5.

Utöver ovanstående även tre svartvita kort med motiv
kungsfiskare, gräsand och nötväcka.

Tillbaka