Fåglar och ljus

Ejdrar

Vernissagekort (A5-format) med anledning av utställningen

Lars Jonsson "Fåglar och ljus"

Prins Eugens Waldemarsudde 19.10 2002 - 19.1 2003

I samband med utställningen har ytterligare fyra vykort (A5-format) tagits fram:
Skräntärna - Myrspov - Fiskmås - Koltrast

Tillbaka