Birds and chicks

Strandskata

Fyra olika vykort i samband med den Färöiska frimärksutgåvan
"Ägg och ungar" den 17 juni 2002.

Korten visar ägg och ungar av
strandskata, ljungpipare, enkelbeckasin samt småspov.

Tillbaka