Stig Gustafsson

Antarctica

Tre olika fotografiska vykort i A5-format;

"Gentlemen in conference", "Synchronic face" och "Friends forever"
föreställande kungspingviner och kejsarpingviner.

Published by Ponyhead Company Limited

Tillbaka