Dag Peterson

Tranor

Två kort med vernissagetilltryck
Fåglar i och nära vatten

Utställningen pågår tiden 9 september - 24 september 2000.

Plats: Förläggaregården Salgutsered mellan Kinna och Fritsla.

Det andra kortet visar en gammal och en ung havsörn.

Tillbaka