Talgoxe

12 olika almanackskort (format 135x95 mm) av Bröderna Wright

Ingår i almanacka 2000 producerat av SISAB "Sellpower Information Sweden AB". Barn & Ungdomshjälpen är den förening som säljer vykorten

Barn & Ungdomshjälpen en ideell förening med syfte att ge barn och ungdomar, med eller utan handikapp, möjlighet till miljöombyte i form av lägerverksamhet. BUH jobbar mycket med att informera om skadorna som alkohol, narkotika och tobak (ANT) för med sig, det tilltagande råa språket, mobbingproblematiken samt den tilltagande respektlösheten mot vuxna.

BUH samarbetar bl.a. med kommuner och skolor, polisen, och föreningar som arbetar med barn och ungdomar i åldern upp till 18år. BUH har inga politiska eller religiösa förtecken.

Även 1999 utgavs en almanacka inehållande 12 kort av Bröderna von Wright. Dessa var dock i större format, 125x170 mm.

Tillbaka