Tjäder

Maximikort "Skogen"

Fyra maximikort i serien "Skogen" utgavs den 17 mars av Posten.

Kort nr 149 visar en tretåig hackspett efter foto Heikki Willamo/Naturbild.

Kort nr 150 avbildas ovan. Efter foto Sven Halling/Naturbild.

Tillbaka