Upplands Vykortsförening


Sparvhök Detta kort utgavs i samband med Vykortets Dag den 1 mars 1997.

Motivet Sparvhök vid Uppsala efter akvarell av Staffan Ullström kan beställas genom Upplands Vykortsförening, Box 13, 740 20 Vänge. Pris 5kr/st. Porto tillkommer

Tillbaka