<< >> Title

Aktuella observationer 10.8 - 4.12 1996


Augusti

Månaden kännetecknades av en stabil vädertyp. Varmt för årstiden med temperaturer på +27 grader den 21-22.8, Ringa nederbörd frånsett i slutet av månaden.

Den 24 augusti iakttogs den första storskarven för hösten i Väringen med sistaobs den 15 september. Vid Hagaberg sågs 4 storskarvar den 31:a. 1 par skedänder rastade i Hagabergs reningsdammar vid månadsskiftet aug-sept. Den 17-18 sågs havsörn vid Sjömosjön och därefter har havsörn setts från och till hela hösten i minst 2 exemplar, även vid Väringen, Sällingesjön och Österhammarssjön. Höstens första stenfalk iakttogs vid Västvalla den 28:e. 1 kustpipare vid Hagaberg den 21:a, 1 kustsnäppa på Vagnshäll den 25:e samt 340 ljungpipare Västvalla den 28:e. Bland vadarna bör även nämnas en större flock på 26 kärrsnäppor vid Österhammarssjön den 26:e. Vid mitten av månaden finns rapport om 12 silvertärnor från sjön Väringen. Efter senaste stränga vintern slogs många kungsfiskare ut. Dock finns ett fynd från Österhammarssjön den 20:e då en kungsfiskare rastade i sjön.

I samband med ringmärkningen vid Hagaberg gjordes flera intressanta fynd, t.ex 2 videsparvar den 17:e , 1 ortolansparv den 19:e samt 1 nötkråka den 25:e. Vidare ringmärktes en kärrsångare den 20:e samt skäggmes hördes 6-12.8. Från månaden kan till sist nämnas 1 rödstrupig piplärka vid Vanneboda den 23:e samt minst 10 hämplingar på en gräsmatta inne i Frövi samhälle i slutet av månaden.

September

Efter diverse lågtrycksbetonad väderlek växte ett högtryck in över landet som dominerade vädersituationen fram till omkring den 25 och medförde många soliga och torra dagar. En smådopping rastade i Väringen den 8:e. Rördrom sågs intill Hagabergstornet den 24:e, 50+20 prutgäss sträckte mot söder vid Väringen den 27:e. En hanne brunand rastade i Väringen i samband med Birdwatch Day. En ung aftonfalk sågs vid Hagaberg den 3:e och fågeln fortsatte därefter mot Hinsebergslandet. Bland vadarna kan nämnas kustpipare på Vagnshäll den 15:e, 1 småsnäppa i Hagabergs reningsdammar 15-19.9, vid Nederby rastade 17 brushanar den 22:a, dvärgbeckasin vid Albäcksån den 30:e samt strandskata vid såväl Sotaren som Albäcksån den 29:e.

En gammal dvärgmås iakttogs från ön Sotaren i Väringen den 29:e och samma dag sågs en berguv strax utanför Vedevåg. Två mycket intressanta rapporter är dels härfågel i Grönbo den 3:e samt 1 hanne vitryggig hackspett från Kindlaområdet den 7:e. Rödstrupig piplärka är rapporterad från Sjömosjön den 17:e. En hona höksångare ringmärktes vid Hagaberg den 1:a och fågeln kunde därefter ses på lokalen t.o.m. den 11.9. Den 7:e sågs forsärla vid Hagabergs reningsdammar med sistaobs den 5 oktober, perioden 23-25.9 sågs 2 forsärlor på samma lokal. Skäggmes iakttogs vid Hagaberg perioden 23.9 - 16.10, som mest 16 ex den 26.9. En lappsparv Nederby den 22:a.

Oktober

Månaden var lågtrycksbetonad med åtföljande milda atlantvindar (1-2 grader mildare än normalt). Blåsigt i inledningen därefter äkta "brittsommar" med sol och temperaturer upp emot +15-20 grader. Nederbörden i stort sett normal. De flesta nätter frostfria och så sent som den 29 temperaturer på ca + 10 grader. I slutet av månaden ett intensivt lågtryck in över Sverige och bakom detta drog kallare luft ner. På morgonen den 31:a hade vi 5-7 minusgrader.

Vid Österhammarssjön sågs 3 bläsgäss den 23:e. 1 alfågel rastade i Sällingesjön den 21:a och 7 småskrakar i Råsvalen den 20:e. 1 ung kungsörn iakttogs vid Fellingsbro kyrka den 12:e. En rapport från Spannarboda berättar om en berguv som tagit 10 höns. En outfärgad mindre flugsnappare sågs i Liaskogen den 6:e, 25 hämplingar vid Västvalla den 2:a och 4 vinterhämplingar Vagnshäll den 14:e. Till sist denna månad tre fynd av snösparv perioden 15-27:e från Hagaberg och Väringen.

November

Mycket nederbördsrik månad, >100 mm totalt med stora översvämningar som följd. Första snön den 10.11. Snön smälte dock bort och nederbörd i form av snö först de två sista dagarna i månaden.

Vid Sjömosjön 2 mindre sångsvanar den 14:e. Ca 350 kanadagäss vid Sjömosjön den 26:e. 1 hona svärta iakttogs överraskande vid Sjömosjön den 17:e. Flockar upp emot 300 storskrakar rastade i Väringen första hälften av månaden. 1 hona blå kärrhök vid Sjömosjön den 24:e. 1 ung kungsörn vid Österhammarssjön den 6:e samt sistaobs av vattenrall vid Hagaberg den 1:a. En sothöna i Österhammarssjön den 2:a, minst 5 skäggmesar Sjömosjön 16:e, stenknäck Kyrkgatan i Frövi den 10:e i samband med snöfallet samt den 21:a på Spannmålsgatan i Frövi. En sävsparv hörd vid Hagaberg den 30:e.

Rapportera dina fågelobsar till Mats Andersson (tel 16274) eller Jan-Erik Malmstigen (tel 30252)


<< >> Title